Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 31 sierpnia tak, jak co roku uczciliśmy rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. O godzinie 14.15 pod tablicą upamiętniającą działaczy i członków „Solidarności” z Fabryki Samochodów Ciężarowych zebrali się członkowie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS i zaproszeni goście. Wśród nich byli: poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, wiceprezydent Starachowic Ewa Skiba, kombatanci „Solidarności” Jerzy Nobis, Andrzej Markowski, Stanisław Kosior, Edward Dudek, Jerzy Wierzbiński i Piotr Kępa. Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w MAN BUS Jan Seweryn. Przewodniczący przedstawił historię tworzenia „Solidarności” w FSC i ustosunkował się tego, co się obecnie dzieje w Związku. Następnie głos zabrał poseł Agata Wojtyszek, która mówiła między innymi o roli, jaką obecnie odgrywa „Solidarność” w Polsce. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i znicze pod tablicą upamiętniającą działaczy i członków „Solidarności” w FSC. Jako pierwsza wiązankę złożyła poseł Agata Wojtyszek. Kolejne wiązanki złożyli: wiceprezydent Ewa Skiba, szef starachowickiej delegatury „Solidarności” Marian Ferenc i Marek Mróz z Odlewni Polskich, przedstawiciele kombatantów i Stowarzyszenia Wolni i Solidarni Stanisław Kosior, Paweł Perchel, Ewa Markowska i Edward Dudek,  przedstawiciele „Solidarności” Oświatowej Robert Słoka i Przemysław Wolszczak, członek Światowej i Europejskiej Rady Zakładowej Volkswagena Mariusz Dzwonek, Społeczny Inspektor Pracy w MAN Zbigniew Palacz, przedstawiciele „Solidarności” APLEON-y Jan Radecki i Jerzy Kwiatkowski, przedstawiciele „Solidarności” w PKC Maciej Maciag i Sylwia Mirota oraz przedstawiciele MOZ w MAN przewodniczący Jan Seweryn i wiceprzewodnicząca Małgorzata Żłobecka. Znicze pod tablicą złożyli: skarbnik MOZ w MAN Waldemar Maciąg i członek Komisji MOZ Jacek Cieśla. W uroczystości brał udział sztandar Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w którego poczcie był miedzy innymi Andrzej Markowski. Poczet naszego sztandaru stanowili: Mirosław Chorab, Krzysztof Fereniec i Michał Śliz. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali chodnikiem pod kościół Wszystkich Świętych. Podczas przemarszu niesiono transparent i flagi związkowe i słuchano pieśni strajkowych z mobilnego urządzenia nagłaśniające. Pod Pomnikiem „Solidarności” znajdującym się na placu przykościelnym przewodniczący wspomniał nieżyjących już działaczy starachowickiej „Solidarności”. Za działaczy tych odmówiono modlitwę. Następnie poseł Agata Wojtyszek złożyła wiązanki pod Pomnikiem „Solidarności” i pod tablicą upamiętniającą robotników zamordowanych w czasach systemu komunistycznego. Przedstawiciele firm wchodzących w skład MOZ w MAN złożyli pod Pomnikiem „Solidarności” wieniec a pod tablicą wiązankę. Wieniec złożyli Jan Seweryn z MAN, Małgorzata Żłobecka z PKC i Jan Radecki z APLEONA, a wiązankę Waldemar Maciąg i członek Komisji MOZ w MAN Mirosław Górecki. Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu „Solidarności”. Zdjęcia podczas uroczystości wykonywał członek Komisji MOZ w MAN Remigiusz Przygoda.           
 

Janseweryn
Śr 1 Wrz, 18:46
Zdjęcia