Zmień na ciemny motyw
W dniach 19 i 20 czerwca w Sianożętach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność". W WZD uczestniczyli Jan Seweryn i Andrzej Kępiński, którzy są delegatami na WZD SKPM z MAN-a. Gośćmi WZD byli: Maciej Jankowski wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Adam Ditmer przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ "Solidarność". Obecny oczywiście był szef SKPM NSZZ "Solidarność" Bogdan Szozda, który przedstawił sprawozdanie o pracy Rady Sekcji za drugi rok kadencji 2006-2010 od czerwca 2007 do maja 2008. W trakcie obrad WZD Maciej Jankowski przedstawił informacje dotyczące rozmów z rządem na temat ustawy o emeryturach pomostowych i zmian w Kodeksie Pracy. Jak stwierdził wiceprzewodniczący przygotowywane przez rząd zmiany są bardzo niekorzystne dla pracowników i zmierzają do ograniczenia praw pracowniczych. W związku z tym Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" podjęła decyzję o przeprowadzeniu w dniu 29 sierpnia br. wielkiej manifestacji w Warszawie, która będzie wyrazem sprzeciwu wobec planów rządu. Maciej Jankowski wezwał do zmobilizowania członków Związku do jak najliczniejszego udziału w manifestacji. W dalszej części WZD uzupełniony został skład Rady o przewodniczących organizacji związkowych, które wstąpiły do SKPM. Ustalono, że 3 lipca odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Sekcji, podczas którego przyjęte zostanie stanowisko w sprawie podwyżek cen paliw. Stanowisko to ma zwrócić uwagę rządowi RP na fakt, że rosnące ceny paliw mogą spowodować spadek produkcji w zakładach motoryzacyjnych a co za tym idzie zwalnianie pracowników. W dziale galeria, są dostępne zdjęcia z tego wydarzeniaZapraszamy do oglądania
Janseweryn
Pon 23 Cze 2008, 14:19
Zdjęcia