Zmień na ciemny motyw
Liczba zdjęć: 29
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" w MAN przez Gość 10.03.2006, 16:24