Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
2014-07-13T02:34:19+02:00
Nie 13 Lip 2014, 2:34
"Solidarność" w MAN-ie

NSZZ "Solidarność" w MAN STAR TRUCKS & BUSES Sp. z o.o. Oddział w Starachowicach jest największą organizacją związkową w Starachowicach i jedną z trzech największych w Regionie Świętokrzyskim. Komisja Międzyzakładowa jest kontynuatorką i spadkobierczynią Komisji Fabrycznej NSZZ "Solidarność", która działała w Fabryce Samochodów Ciężarowych "Star". Jesteśmy organizacją prężną i ciągle rosnącą w siłę.

Na chwilę obecną do Związku należy 787 pracowników firm MAN Bus (556 członków) i PKC Group Poland (228 członków) oraz 3 emerytów. W firmach MAN i PKC do Związku należy także 27 pracowników agencji pracy tymczasowej. Ponad to Komisja Międzyzakładowa obejmuje swoim działaniem starachowicki oddział firmy Gegenbauer gdzie ma 24 związkowców. W sumie na chwilę obecną mamy 838 związkowców.

Przewodniczącym Związku jest Jan Seweryn a wiceprzewodniczącymi są Małgorzata Żłobecka i Waldemar Maciąg. Fukcje sekretarza i skarbnika pełni Andrzej Kępiński. Jako Związek dbamy o przestrzeganie prawa pracy w firmie i interweniujemy w indywidualnych sprawach członków Związku, chociaż często zdarza się, że pomagamy pracownikom, którzy członkami naszego Związku jeszcze nie są. Bierzemy aktywny udział w tym, co się w firmie dzieje i interweniujemy w przypadkach, gdy zagrożone są interesy pracowników. Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej sprawują nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Zakładową Kasą Zapomogowo Pożyczkową i Zakładową Społeczną Inspekcją Pracy. Ponadto uczestniczą w Zakładowej Komisji Pojednawczej i Komisji BHP, a także są wydziałowymi społecznymi inspektorami pracy. Członek NSZZ "Solidarność" Zbigniew Palacz jest Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy. Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Jan Seweryn jest członkiem Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i członkiem Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność" a także delegatem na Kongres Metalowców NSZZ "Solidarność"”.

Jesteśmy organizacją, której drogie są wartości chrześcijańskie i narodowe. Polska jest dla nas sprawą najważniejszą. Szanujemy historię naszego narodu i jesteśmy z niej dumni. Związek wydaje bardzo popularną gazetkę "Wiadomości Związkowe", która ukazuje się już szesnasty rok i której nakład wynosi 950 egzemplarzy. "Wiadomości Związkowe" ukazują się także w wersji elektronicznej i są rozsyłane bezpośrednio do członków Związku na adresy ich osobistej poczty internetowej. Gazetkę redaguje Jan Seweryn a jej składem komputerowym zajmuje się Remigiusz Przygoda. Związek posiada także własną stronę internetową, na której można znaleźć najaktualniejsze informacje o działalności Związku, materiały historyczne, fotografie, dokumenty itp. Przy Komisji Międzyzakładowej działa Autonomiczny Klub Honorowego Dawcy Krwi, do którego należy 121 osób. Komisja Międzyzakładowa uczestniczy w programie karty rabatowej "Grosik", który pozwala członkom Związku na zakupy towarów i usług po niższych cenach.