Zmień na ciemny motyw
Zaloguj przez Facebook
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już wygodny i nowoczesny rozkład jazdy autobusów MZK w Starachowicach?
- aktualna baza kursów
- wszystkie linie komunikacyjne
- wygodne wyszukiwanie po przystankach, ulicach lub numerach linii
- NOWOŚĆ! Możliwość wydrukowania rozkładu z każdego przystanku oraz dowolnego zestawu linii za pomocą wygodnego kreatora

- wyszukiwarka połączeń
- określisz kiedy chcesz jechać
- wybierzesz miejsce początkowe i docelowe
- system znajdzie połączenie bezpośrednie oraz z przesiadką
- podpowiemy, na którym przystanku się przesiąść lub przejść na pobliski przystanek

Sprawdź sam i nie szukaj już nigdy więcej połączeń biegając po przystankach...
2016-07-08T08:41:56+02:00
W dniu 7 lipca obyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku 23 nowych członków. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił sytuację w firmach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN trwają rozmowy z przedstawicielami pracodawcy na temat zgłoszonych przez „Solidarność” postulatów. Pomimo różnego rodzaju kontrowersji udaje się pewne sprawy wynegocjować. Ostatnio zakończone zostały negocjacje nowego systemu ocen. Jest on o wiele lepszy od poprzedniego gdyż kryteria ocen są bardziej wymierne niż dotychczas a o to przecież Związkowi chodziło. Udało się doprowadzić, po wielu interwencjach, do zainteresowania pracodawcy fatalnymi warunkami pracy na tak zwanej antresoli. W sprawie tej podjęte zostały działania, które mają sprawić, że praca tam nie będzie tak uciążliwa. Są informacje, że wkrótce firma przystąpi do budowy nowego parkingu. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych powinno w jakimś stopniu rozładować tłok na parkingu głównym. Do Związku został zgłoszony kolejny przypadek mobbingu. Tym razem doszło do niego na wydziale spawalni. Mobbingującym jest jeden z kierowników. „Solidarność” zgłosiła problem do Zarządu firmy. W chwili obecnej Komisja Antymobbingowa zajmuje się wyjaśnieniem sprawy. Od pewnego czasu krążą po firmie informacje jakoby przestój urlopowym miał trwać trzy tygodnie. Nie jest to prawdą. Tak jak zaplanowano przestój potrwa dwa tygodnie.  Niezakończona została jeszcze kontrola PIP prowadzona przez inspektora Stelmasińskiego. Kontrola ta trwa wyjątkowo długo, bo pan inspektor pojawił się w firmie jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. W PKC również prowadzona była kontrola PIP, ale ta trwała tydzień. Inspektor znalazł kilka niezbyt istotnych uchybień, które znalazły się w protokole pokontrolnym. W PKC w szybkim tempie poszerzony został parking przyzakładowy, co ułatwi parkowanie dojeżdżającym do pracy pracownikom. Do chwili obecnej nie zostało dotrzymane przez Zarząd PKC zobowiązanie opracowania procedury oceny pracowników. Procedura ta miała być przedstawiona związkom zawodowym do końca maja. W Gegenbauer przybywa pracy, ale nie przybywa pracowników. Na obecnych pracowników nakładane są coraz to nowe obowiązki. W dalszej części zebrania przewodniczący poinformował, że budowa pomnika upamiętniającego „Solidarność” i jej ideały napotyka trudności. Okazuje się, że część działaczy związkowych z niewielkich organizacji starachowickich uważa, że pomnik nie powinien powstać. Jest to niezrozumiałe i godne...
2016-06-18T20:44:25+02:00
W dniu dzisiejszym w kościele w Mircu odbyła się uroczystość z okazji czterdziestej rocznica śmierci księdza Romana Koltarza. Ksiądz Kotlarz brał udział w proteście robotników, który miał miejsce w czerwcu 1976 roku. Za to był prześladowany i kilkakrotnie pobity przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. W wyniku pobicia ksiądz Roman Kotlarz zmarł 18 sierpnia 1976 roku. Pochowany został w Koniemłotach skąd pochodził. Jego pogrzeb przerodził się w manifestację patriotyczną. Związek księdza Romana Kotlarza z parafią w Mircu jest taki, że był on w tej parafii wikariuszem w 1959 roku. W uroczystości w Mircu brali udział przedstawiciele lokalnych władz, delegacja NSZZ „Solidarność” z Regionu Ziemia Radomska, NSZZ „Solidarność” z Szydłowca, a także przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MAN Bus. Poczet sztandarowy naszej delegacji stanowili: Mirosław Górecki, Stanisław Moroń i Jacek Cieśla. Wiązankę w imieniu Komisji Międzyzakładowej złożył przewodniczący Jan Seweryn. Zdjęcia wykonał Remigiusz Przygoda. 
2016-06-03T08:33:26+02:00
Kolejne w tym roku zebranie Komisji Międzyzakładowej odbyło się w dniu 2 czerwca. Pierwszym punktem zebrania była relacja przewodniczącego Komisji Jana Seweryna z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Najważniejsza sprawa o której mówiono na Regionie to przygotowanie do XIX WZD które odbędzie się 29 czerwca i przyjęcie informacji o działalności Regionu za okres od 1.06.2015-31.05.2016 która będzie przedstawiona na WZD. Kolejna sprawa to powołanie w KKSM nowego prezesa, który z kolei powołał ośmiu nowych dyrektorów. W KKSM powołano także nowy związek zawodowy, który będzie konkurencją dla NSZZ „Solidarność”. W zakładzie PREMA odwołano w końcu prezesa, który niszczył „Solidarność” w tej firmie i ogłoszono konkurs na nowego prezesa. W wyniku konkursu prezesem PREM-y został były przewodniczący „Solidarności” Robert Kułaga. Czy jest to dla „Solidarności” PREM-y dobry wybór okaże się wkrótce. Rozpoczęto akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. W dalszej części zebrania Komisja przyjęła do Związku sześciu nowych członków. Następnie przewodniczący omówił sytuację w poszczególnych zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN następuje wzrost produkcji w związku z czym planuje się zatrudnienie pracowników agencyjnych, po przerwie urlopowej przyjęte będą kobiety do przygotowywania autobusów dla klientów. Trwają rozmowy na temat zgłoszonych przez „Solidarność” postulatów. Niestety rozmowy te przeciągają się. „Solidarność” domaga się, aby zakończyły się one do końca czerwca. Dla Związku ważne jest, aby z formularza oceny pracownika usunąć punkt dotyczący składania przez pracownika wniosków Kaizen. Pracownicy nie są już w stanie składać takich wniosków bo brakuje im na nie pomysłów. Nieskładanie wniosków powoduje zaniżanie premii miesięcznej. „Solidarność” nie jest przeciwko wnioskom racjonalizatorskim, ale sprzeciwia się temu, aby było to przymusowe. Komisja zdecydowała o podjęciu radykalnych działań w tej sprawie. Zatwierdzony został przez związki zawodowe regulamin wypłaty dobrowolnego dodatku. Warunki otrzymania tej premii są...
2016-05-24T18:35:08+02:00
NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję zbierania podpisów w sprawie zakazu pracy w niedzielę. Dotyczy to głównie sklepów wielkopowierzchniowych, których pracownicy zmuszani są do pracy w dni świąteczne. W czasie, gdy większość ludzi korzysta z weekendów pracownicy – głównie kobiety – muszą iść do pracy. W obecnej sytuacji, gdy jest powszechna dostępność wszelkich towarów nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić zakupy w dowolnym dniu tygodnia. Zakaz handlu w niedzielę pozwoli pracownikom sklepów wielkopowierzchniowych na zajęcie się rodziną i wypoczynek. Wprowadzenie zakazu pracy w niedzielę nie oznacza, że wszystkie sklepy będą nieczynne. Handel będą mogły prowadzić sklepy w których sprzedawać będą ich właściciele, a także stacje paliwowe. Paradoksem jest to, że „Solidarność”, która walczyła o wolne soboty dzisiaj musi walczyć o wolne od pracy niedziele. Przemiany ustrojowo-gospodarcze doprowadziły do tego, że pracownicy stracili to, co kiedyś zostało wywalczone między innymi wolne soboty i niedziele. Dzisiaj sobota jest dla wielu normalnym dniem pracy. To samo, chociaż w mniejszym zakresie dotyczy niedziel. Listy do składania podpisów znajdują się w biurze związkowym i u naszych przedstawicieli wydziałowych.   
2016-05-23T07:41:30+02:00
W dniu 20 maja w poznańskim zakładzie Volkswagen-na odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” ze zlokalizowanych w Polsce zakładów tego koncernu podczas którego podpisana została Deklaracja o utworzeniu Wspólnej Grupy VW Polska. Celem podpisania Deklaracji jest współpraca związkowa mająca na celu zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz standardów pracy i płacy. Przedstawiciele pracowników zgodnie uważają, że dialog społeczny jest jednym z głównych czynników sukcesu ekonomicznego przekładającego się na bezpieczeństwo i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy. Odpowiedzialnemu rozwojowi stosunków pracy ma towarzyszyć stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy przedstawicielami pracowników w Polsce, władzami koncernu Volkswagen oraz przedstawicielami pracowników z innych krajów, szczególnie z członkami Światowej i Europejskiej Rady Zakładowej koncernu VW. Deklarację podpisali: Włodzimierz Broda Volkswagen Motor Polska Polkowice, Andrzej Grajkowski MAN Trucks Niepołomice, Piotr Kurdel Volkswagen Bank Polska SA, Grzegorz Nowicki MAN Bus Sady, Mirosław Okuniewski Scania Produktion Słupsk SA, Piotr Olbryś Volkswagen Poznań, Jacek Pobihuszka Sitech Polkowice, Adam Rusiecki Volkswagen Group Polska, Jan Seweryn MAN STAR Truck & Buses Starachowice.      
2016-05-06T13:09:55+02:00
W dniu wczorajszym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie przez przewodniczącego Jana Seweryna relacji z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 27 kwietnia. Gościem na Zarządzie Regionu był wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowski. Wiceprzewodniczący omówił sprawy, którymi aktualnie zajmuje się Związek. Główne sprawy to rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego na temat obniżenia wieku emerytalnego. Trwają także przygotowania do nowelizacji Kodeksu Pracy i Ustawy o związkach zawodowych. Mówi się także o zmianach w Statucie naszego Związku. Kolejną sprawą o której mówił Majchrowski to wprowadzenie elektronicznych legitymacji związkowych. W dalszej części zebrania Komisja przyjęła do Związku dwie osoby. Następnie Jan Seweryn przedstawił sytuację w zakładach, które Komisji obejmuje swoim działaniem. W MAN trwają – chociaż w bardzo wolnym tempie – rozmowy na temat postulatów zgłoszonych do pracodawcy przez „Solidarność”. Ostatnio udało się dojść do porozumienia w sprawie nowej procedury monitorowania absencji chorobowej. Wiele uwag zgłoszonych przez nasz Związek zostało uwzględnionych i nowa procedura została firmie wprowadzona w połowie kwietnia. W chwili obecnej omawiany jest kolejny postulat dotyczący ochrony pracowników z długoletnim stażem zawodowym. „Solidarność” przedstawiła pracodawcy kilka konkretnych propozycji czego ochrona ta miałaby dotyczyć. Odbyło się spotkanie z prezesem Ziętkiewiczem na temat zmian w naliczaniu produktywności. Jak zapewniał prezes zmiany te nie będą miały wpływu na podniesienie norm produktywności. Zarząd wyszedł z propozycją, aby dzień 27 maja był dniem wolnym, który należałoby odpracować do końca okresu rozliczeniowego. W PKC odwołane zostało spotkanie Zarządu ze związkami zawodowymi na którym przedstawiciele pracodawcy mieli odpowiedzieć na sprawy zgłoszone podczas poprzedniego spotkania. Jedną z tych spraw jest brak stałych umów o pracy części pracowników, którzy pracują już w PKC na różnego rodzaju...
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
a inni ludzie co naprawdę potrzebują czaem tak przyjść do pracy też nie będą mogli bo pan interweniuje w tych spr...Wczoraj o 19:59 w wątku Daf
Rozmawiałem z kierownikiem Nowakiem. Zapewniał mnie, że to się więcej nie powtórzy. Zobaczymy czy tak będzie. Gdy...Wczoraj o 14:24 w wątku Daf
Moze by któryś kierownik ruszył tyłek i zareagował na ten burdel w łazienkach powinno sie karac za niszczenie ...Wczoraj o 12:43 w wątku "łazienka" na hali 60 od strony dźiewiątki
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy