Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już wygodny i nowoczesny rozkład jazdy autobusów MZK w Starachowicach?
- aktualna baza kursów
- wszystkie linie komunikacyjne
- wygodne wyszukiwanie po przystankach, ulicach lub numerach linii
- NOWOŚĆ! Możliwość wydrukowania rozkładu z każdego przystanku oraz dowolnego zestawu linii za pomocą wygodnego kreatora

- wyszukiwarka połączeń
- określisz kiedy chcesz jechać
- wybierzesz miejsce początkowe i docelowe
- system znajdzie połączenie bezpośrednie oraz z przesiadką
- podpowiemy, na którym przystanku się przesiąść lub przejść na pobliski przystanek

Sprawdź sam i nie szukaj już nigdy więcej połączeń biegając po przystankach...
Pt 5 Mar 2010, 14:55
Zdjęć: 35
Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"
2010-03-05T14:55:12+01:00
W dniu wczorajszym w bazylice katedralnej w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi odznaczenia "Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" nadanego mu przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Odznaczenie to jest najwyższym odznaczeniem związkowym i nadawane jest osobom, które szczególnie zasłużyły się dla naszego Związku. W uroczystości wzięli udział działacze związkowi z całego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i mieszkańcy Kielc. Obecnych było ponad pięćdziesiąt sztandarów (głównie związkowych). Poczet sztandarowy Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses sp. z o. o. w Starachowicach stanowili: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński i Krzysztof Wojtowicz. Medal księdzu biskupowi Ryczanowi wręczył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek a laudację wygłosił przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Waldemar Bartosz. Biskup Kazimierz Ryczan - profesor socjologii na KUL - jest od 2008 r. delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa ludzi pracy. Zasiada również w radzie naukowej KEP. Był członkiem rady stałej KEP oraz przewodniczącym rady Konferencji Episkopatu Polski ds. społecznych "Iustitia et Pax" (Sprawiedliwość i Pokój).
Czw 18 Lut 2010, 13:26
Zdjęć: 2
Międzynarodowe spotkanie związkowe
2010-02-18T13:26:06+01:00
W dniu 17 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami francuskiego związku zawodowego CFDT. Francuską stronę związkową reprezentowali: Philippe PORTIER członek Głównego Sekretariatu FGMM-CFDT, Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie (Generalna Federacja Górnictwa i Metalurgii), przedstawiciel Branży Motoryzacyjnej i Jean Marc CHABRIER członek CFDT i zastępca sekretarza Centralnej Rady Pracowników w firmie RENAULT. Stronę polską reprezentowali między innymi: Bogdan Szozda przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność" oraz Jan Seweryn i Andrzej Chrząstowski członkowie Prezydium Sekcji. Podczas spotkania omówiono wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na przemysł motoryzacyjny Francji i Polski. Porównano działania antykryzysowe rządów obu krajów i możliwości związków zawodowych w obronie miejsc pracy w zakładach motoryzacyjnych. Jednym z problemów, które poruszono były antyzwiązkowe działania jednej z francuskich firmy, która ma zakłady w Wałbrzychu i w Grójcu. Francuscy związkowcy zaoferowali pomoc w doprowadzeniu do tego, aby w zakładach tych przestrzegane było prawo do swobodnej działalności związkowej. Obie strony - francuska i polska - zadeklarowały wolę ścisłej i długofalowej współpracy oraz stałych kontaktów.
Czw 11 Lut 2010, 13:50
Zebranie Komisji Międzywydziałowej
2010-02-11T13:50:19+01:00
W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność". Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku nowych członków. Przyjęta została dość duża grupa, bo 22 osoby. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn przedstawił relację z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Kolejnym punktem obrad Komisji było omówienie sytuacji w zakładach, które swoim działaniem obejmuje Komisja a więc MAN Bus, PKC i Gegenbauer. Jeżeli chodzi o MAN Bus to bardzo niepokojące jest ciągłe zmniejszanie zatrudnienia poprzez nieprzedłużanie umów terminowych. W chwili obecnej w firmie trwają zaplanowane wcześniej przestoje i szkolenia pracowników, co wiąże się z poważnym ograniczeniem produkcji. Trwają również rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi a przedstawicielami pracodawcy dotyczące zmiany w Regulaminie Pracy w części dotyczącej odzieży roboczej. Związki zawodowe sprzeciwiły się wydłużaniu okresów używalności odzieży i zaniechaniu wydawania niektórych jej elementów. Zgodzono się na pranie odzieży przez wyspecjalizowaną firmę, chociaż wątpliwe jest czy będzie to dla MAN-a finansowo korzystne. "Solidarność" podjęła działania mające na celu zmianę podejścia firmy do pracowników z długoletnim stażem zawodowym, którzy w wyniku restrukturyzacji firmy przesyłani są na inne stanowiska pracy, co wiąże się z reguły z obniżaniem ich stawek osobistego zaszeregowania. Dla Związku jest to nie do przyjęcia. Kolejną sprawą, którą omawiano jest sytuacja w PKC. W firmie tej występuje zróżnicowanie, co do wielkości produkcji w poszczególnych działach. Są przypadki, że jedne działy pracują normalnie (po 8 godzin) a w innych pracownicy przebywają na krótkich przestojach. Są także przypadki pracy po 12 godzin. Wątpliwość Związku budzi sposób rozliczania tej ponad wymiarowej pracy. "Solidarność" już zasięgała w tej sprawie opinii prawników i poinformowała o tym Zarząd firmy. Obecnie oczekuje na stanowisko Zarządu w tej sprawie. Po jego uzyskaniu Związek podejmie odpowiednie działania. Zarówno w PKC jak i w MAN-ie pracownicy oczekują na podwyżki płac. Przewodniczący przypomniał, że "Solidarność" wystąpiła z wnioskami o podwyżkę jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Do chwili obecnej ani Zarząd MAN-a ani Zarząd PKC nie ustosunkowały się do tych wniosków. Pracodawcy mają jednak na to czas gdyż zgodnie z zapisami Zakładowego Zborowego Układu Pracy rozmowy na temat podwyżek płac powinny zakończyć się do 31 marca. Następnie omówiono przebieg wyborów związkowych. Są one już na ukończeniu. Pozostała jeszcze tylko niewielka liczba okręgów wyborczych gdzie z różnych powodów wyborów nie przeprowadzono, ale ma się to obyć już w najbliższych dniach. Niepokojące jest to, że niewiele osób decyduje się na kandydowanie a więc angażowanie się w działalność związkową. Walne Zebranie Delegatów będące ostatnim etapem wyborów w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przewidywane jest na połowę marca. Zakończyły się wybory związkowe w Komisji Międzyzakładowej w Philip Morris Polska, pod którą podlega Komisja Oddziałowa NSZZ "Solidarność" w Gegenbauer w Starachowicach. W dniu wczorajszym odbyło się pod Krakowem Walne Zebranie Delegatów, w którym uczestniczyli dwaj delegaci ze Starachowic.
Sob 16 Sty 2010, 8:58
Wybory związkowe
2010-01-16T08:58:52+01:00
W dni 12 stycznia rozpoczęliśmy w naszym Związku wybory na nową czteroletnią kadencję. Wybierać będziemy:Na wydziałach i w mniejszych komórkach organizacyjnych       - przewodniczących Komisji Wydziałowych       - członków Komisji Wydziałowych       - delegatów na Walne Zebranie Delegatów2. Na Walnym Zebraniu Delegatów        - Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej       - Członków Komisji Międzyzakładowej       - Członków Komisji Rewizyjnej       - Delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego       - Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność". Wybory przeprowadzone zostaną w 11 okręgach wyborczych, które w zasadzie pokrywają się z wydziałami i mniejszymi komórkami organizacyjnymi zakładów. Dotychczas przeprowadzone zostały wybory w wydziale PNFA i w zakładzie PKC GROUP Poland. Wybory w kolejnych okręgach wyborczych przeprowadzane będą przez cały styczeń i lut. W połowie marca planowane jest Walne Zebranie Delegatów. Obecne wybory są znacznie utrudnione gdyż w firmie trwają przestoje lub praca odbywa się przy znacznie zmniejszonej liczbie pracowników. Powoduje to problemy z zebraniem odpowiedniej liczby członków koniecznej do przeprowadzenia zebrań wyborczych. Mamy jednak nadzieję, że pomimo tych trudności uda nam się przeprowadzić wybory w miarę sprawnie.
Czw 7 Sty 2010, 10:01
MAN zmniejsza zatrudnienie
2010-01-07T10:01:32+01:00
Niestety pomimo podpisania w MAN Bus porozumienia o tak zwanym elastycznym czasie pracy w firmie trwa zmniejszanie stanu zatrudnienia. Odbywa się to poprzez nieprzedłużanie umów zawartych na czas określony jak również poprzez wcześniejsze wypowiadanie tych umów. W grudniu nie przedłużono 38 umów a 22 umowy wypowiedziano wcześniej. W styczniu nieprzedłużone zostanie 24 umowy a lutym aż 40. Z informacji, jakie posiadamy nie jest to koniec. W następnych miesiącach mają być nieprzedłużane kolejne umowy. Porozumienie daje gwarancję zatrudnienia w 2010 roku na poziomie 1148 osób z bezpośredniej produkcji. Na koniec grudnia 2009 roku stan ten był przekroczony o około 250 osób. W chwili obecnej w firmie trwa przestój, który potrwa do końca stycznia. W lutym zaplanowane jest jedynie 6 dni pracy. W pozostałe dni pracownicy będą uczestniczyć w rożnego rodzaju szkoleniach. W związku z zakończeniem części produkcji w wydziale obróbki mechanicznej 18 pracowników tego wydziału zostanie przeniesionych do pracy na wydziały autobusowe, chociaż pierwotnie planowano przeniesienie ich do działu remontu autobusów. Spadek produkcji w MAN-ie ma wpływ na produkcję w PKC Group Poland. Również w tym zakładzie kilkudziesięciu pracowników zatrudnionych przy produkcji wiązek autobusowych przebywa na przestojach. Jak wiadomo przestoje te zgodnie z podpisanymi zarówno w MAN-ie jak i PKC Group Poland porozumieniami odpracowane zostaną, gdy nastąpi wzrost produkcji. Przestoje w MAN-ie spowodowały, że firma Gegenbauer, która zajmuje się utrzymaniem ruchu w zakładzie (naprawy, remonty, sprzątanie itp.) wystąpiła do związków zawodowych o podpisanie porozumienia o elastycznym czasie pracy dostosowującego rozkład czas pracy pracowników Gegenbaera do rozkładu czasu pracy w MAN-ie.
Wt 5 Sty 2010, 15:59
Nowe atrakcje na naszej stronie
2010-01-05T15:59:55+01:00
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową już wkrótce pojawią się na niej nowe pozycje: Możliwość opublikowania wykonanego przez siebie zdjęcia bezpośrednio poprzez telefon komórkowy! Wystarczy zrobić zdjęcie a następnie wysłać je MMS-em na numer: 902123 w treści dopisując: AP.nszz.tytuł zdjęcia (Koszt MMS-a: 2,44zł z VAT). (Ta funkcja została już włączona). Możliwość wypowiedzenia się na zaproponowany temat poprzez głosowanie w specjalnej sondzie. Uruchomiony zostanie nowy dział: ODDAM - TANIO SPRZEDAM. Będzie tam można zamieścić bezpłatne ogłoszenie o chęci oddania bezpłatnie lub za symboliczną opłatą zbędnych, (ale w dobrym stanie) rzeczy znajdujących się w posiadaniu danej osoby. Rzeczy te muszą być w stanie nadającym się do użytku. Dział nie będzie w żadnym wypadku pełnił funkcji pośrednictwa handlowego, dlatego nie będą w nim zamieszczane ogłoszenia typowo handlowe. Uwaga: Od kilku dni na naszej stronie można oglądać archiwalne numery "Wiadomości Związkowych". Mamy, więc możliwość zapoznania się ze wszystkimi numerami naszej gazetki poczynając od numeru pierwszego na ostatnim kończąc. Zachęcamy do zapoznania się z całością wydawnictwa, bo pozwoli to na przypomnienie sobie tego, co się w naszej firmie i Związku działo. Osoby, które w zakładzie pracują od niedawna mają możliwość naocznego przekonania jak gazetka się rozwijała.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Czemu pracę na parkingu idą w tak slimaczym tempie? Czy solidarność nie naciskając na zdecydowane załatwienie spra...Dziś o 0:23 w wątku Parking
Jutro. Ale nie BHP tylko Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Może i ja się tam pojawię. Wczoraj o 18:31 w wątku BHP na FAAB
Chciałem zwrócić uwagę na zachowanie zasad bhp na FAAB. W obecnym momencie części autobusów są malowane bez uż...Wczoraj o 18:20 w wątku BHP na FAAB
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy