Zmień na ciemny motyw
Zaloguj przez Facebook
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już wygodny i nowoczesny rozkład jazdy autobusów MZK w Starachowicach?
- aktualna baza kursów
- wszystkie linie komunikacyjne
- wygodne wyszukiwanie po przystankach, ulicach lub numerach linii
- NOWOŚĆ! Możliwość wydrukowania rozkładu z każdego przystanku oraz dowolnego zestawu linii za pomocą wygodnego kreatora

- wyszukiwarka połączeń
- określisz kiedy chcesz jechać
- wybierzesz miejsce początkowe i docelowe
- system znajdzie połączenie bezpośrednie oraz z przesiadką
- podpowiemy, na którym przystanku się przesiąść lub przejść na pobliski przystanek

Sprawdź sam i nie szukaj już nigdy więcej połączeń biegając po przystankach...
Pon 12 Paź 2009, 7:03
Związkowe spotkanie
2009-10-12T07:03:07+02:00
W dniu 8 października gościliśmy w naszym biurze związkowym przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy Philip Morris Polska. Spotkanie odbyło się z inicjatywy przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Bueses w Starachowicach Jana Seweryna. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy i zakresu kompetencji obydwu Komisji Międzyzakładowych w kontekście przejęcia utrzymania ruchu przez firmę Gegenbauer, którą swoją działalnością obejmuje Komisja Międzyzakładowa w Philip Morris Polska. Główną sprawą, którą omawiano było scedowanie przez Komisję Międzyzakładową przy Philip Morris Polska uprawnień do reprezentowania przejętych przez Gegenbauera pracowników w tym członków NSZZ "Solidarność" na Komisję Międzyzakładową w MAN STAR Trucks & Buses. W sprawie tej była pełna zgodność poglądów gdyż jak to stwierdzili wszyscy biorący w spotkaniu udział najważniejsze jest dobro członków Związku. Ze względów formalnych w sprawie tej podpisano stosowne porozumienie. Kolejnym krokiem będzie poinformowanie Zarządu Gegenbauera o stanie faktycznym, co do uprawnień związkowych poszczególnych komórek związkowych. W spotkaniu udział wzięli: przewodniczący Komisji Międzyzakładowej przy Philip Morris Polska Franciszek Sójka, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Gegenbauerze Jerzy Kapera, przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Waldemar Bartosz, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej w MAN STAR Trucks & Buses Jan Seweryn, Andrzej Kępiński wiceprzewodniczący Komisji w MAN-ie i Edward Szewczykowski przewodniczący "Solidarności" w utrzymaniu ruchu w MAN Starachowice.
2009-10-08T08:31:25+02:00
W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Pierwszym punktem było przyjęcie do Związku 5 nowych członków. Następnie przewodniczący Komisji Jana Seweryn przedstawił informacje z wczorajszego (7.10.2009r.) zebrania Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Podczas obrad Zarządu Regionu omawiano między innymi sytuację w świętokrzyskich zakładach pracy w kontekście spadku produkcji i zwolnień pracowników. Kolejną sprawą poruszoną przez przewodniczącego to sytuacja w MAN-ie, PKC i Gegenbauerze. Niepokojący jest znaczny spadek produkcji w MAN-ie w ostatnich miesiącach bieżącego roku i w pierwszej połowie roku 2010 a także zapowiedzi Zarządu wprowadzenia kont czasu pracy i obniżenia zarobków. Jeżeli chodzi o PKC to sytuacja również nie jest ciekawa, co jest skutkiem problemów w MAN-ie. W PKC podobnie jak w MAN-ie widoczny jest spadek produkcji. Ustały zupełnie kontakty pomiędzy Zarządem Gegenbauera a Komisją Międzyzakładową. Co z jednej strony spowodowane jest względami formalnymi, ale z drugiej strony Związek posiada informacje, że firma podjęła działania, aby prawnie uniemożliwić objęcie Gegenbauera zakresem działalności Komisji Międzyzakładowej. Związek nie zamierza jednak dać za wygraną, dlatego w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Philip Morris Polska, podczas którego podjęta zostanie próba podpisania porozumienia, w którym Komisja z Philips Morris Polska sceduje wszystkie uprawnienia do reprezentowania starachowickich pracowników Gegenbauera na Komisję w MAN Bus Starachowice. Kolejną sprawą poruszoną przez przewodniczącego to działania podjęte przez MAN-a mające na celu określenie stanowisk pracy w warunkach szczególnych, co wiąże się z ustawą o emeryturach pomostowych. Wydaje się, że większość dotychczasowych stanowisk a co za tym idzie i pracowników nie zakwalifikuje się do nowego wykazu. W dniu 19 października odbędą się organizowane przez Komisję Międzyzakładową obchody 25 rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.
Sob 3 Paź 2009, 9:09
Zdjęć: 77
Pikieta w Radomiu
2009-10-03T09:09:46+02:00
W dniu 2 października odbyła się ogólnopolska pikieta zorganizowana przez NSZZ "Solidarność" w obronie zwolnionego bezprawnie z pracy Kazimierza Staszewskiego. Staszewski jest przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w radomskiej firmie ZTE, członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i radnym w Radzie Miasta Radom. Zwolniony został za działalność związkową pod spreparowanymi zarzutami. Do Radomia zjechały reprezentacje "Solidarności" z całej Polski. Przed budynkiem firmy, która została przez zarząd zabarykadowana pojawiło się kilka tysięcy związkowców i morze transparentów i flag związkowych. Wśród manifestujących była także silna grupa związkowców z MAN Bus Starachowice. Do zgromadzonych przemówił przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek. Przemawiali także przewodniczący wszystkich Regionów "Solidarności". Głos zabrał także sam Kazimierz Staszewski. Przemawiała, również Monika Zdziech przewodnicząca "Solidarności" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku zwolniona z pracy za założenie Związku. Demonstrantów przywitał wywieszony na biurowcu firmy ZTE transparent, że pracownicy nie chcą u siebie Kazimierza Staszewskiego. Miały to potwierdzać listy z podpisami pracowników wywieszone na drzwiach wejściowych firmy. Wiadomo, że pracownicy byli zmuszani do podpisywania tych list i wypisywania się z "Solidarności". Z transparentem rozprawili się natychmiast stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej, którzy wdarli się na budynek zerwali transparent i go spalili. Budynek został obrzucony jajkami. Podczas manifestacji wznoszono okrzyki, wyły syreny i wybuchały petardy.
2009-09-28T17:24:30+02:00
Początkowe zapowiedzi, że z firmy zwolnionych zostanie 180 pracowników na szczęście nie zostały zrealizowane. Nie oznacza to jednak, że Zarząd firmy odstąpił od zmniejszenia zatrudnienia, gdyż w ubiegły piątek dwudziestu dwóm pracownikom zostały wręczone zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę. Nie zdołano wręczyć wymówień kolejnym 16 osobom, które w tej chwili przebywają na zwolnieniach lekarskich. Zaistniała sytuacja powoduje, że z formalnego punktu widzenia w firmie nie dojdzie do zwolnień grupowych. Tu można by zapytać jak to się stało, że pomimo wcześniejszych analiz stanu zatrudnienia pod kątem dostosowania liczby pracowników do planów produkcyjnych zwalniana jest mniejsza liczba osób niż to zapowiadano. Złożyło się na to kilka elementów. Po pierwsze w porozumieniu ze związkami zawodowymi Zarząd firmy zobowiązał się do utrzymania zatrudnienia na poziomie potrzebnym do produkcji 8 autobusów dziennie. Po drugie zmiany organizacyjne, jakich ostatnio w zakładzie dokonano wymusiły zwiększenie zatrudnienia w logistyce - głównie w magazynach. Tam została przesunięta część pracowników, dla których nie ma zatrudnienia przy produkcji autobusów. Po trzecie Zarządowi udało się pozyskać kolejne autobusy do remontu. Do pracy tej przesunięte zostanie 30 osób. I po czwarte w ostatnim czasie nie przedłużono pewnej ilości umów o pracę, część pracowników rozwiązała z firmą umowę o pracę a kilka osób zwolnionych zostało dyscyplinarnie. Wszystkie te elementy spowodowały, że ostatecznie jednorazowo z firmy miało być zwolnionych 38 osób. Niemożność jednorazowego wręczenia 38 wymówień spowoduje wydłużenie zwolnień w czasie a jednocześnie sprawi, że nie będą to zwolnienia grupowe, co wiąże się z tym, że zwalniane osoby nie otrzymają żadnych odprawy. Z naszego, związkowego, punktu widzenia dobrze się stało, że liczba osób zwalnianych została zmniejszona. Mamy w tym swój udział gdyż podpisując porozumienie, że załoga nie może być do końca roku zmniejszona bardziej niż do poziomu zapewniającego produkcję 8 autobusów dziennie zablokowaliśmy dalszą redukcję zatrudnienia. Zmniejszenie liczby osób zwalnianych nie oznacza niestety, że sytuacja produkcyjna w naszej firmie jest dobra. Wprost przeciwnie z nieoficjalnych informacji wiemy, że koniec roku będzie bardzo trudny, co najprawdopodobniej spowoduje, że zwiększona zostanie liczba dni przestojowych. Co do prognoz na rok następny to możemy jedynie powiedzieć, że nie są one najlepsze.
Śr 23 Wrz 2009, 11:22
Zdjęć: 88
Pielgrzymka Ludzi Pracy
2009-09-23T11:22:59+02:00
W dniu 20 września odbyła się 27 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej około 30 tysięcy członków NSZZ "Solidarność" z całej Polski. Wśród uczestników Pielgrzymki byli też związkowcy ze Starachowic, których w tym roku pojechało do Częstochowy cztery autokary (dwa autokary z MAN-a, jeden z emerytami i rencistami i jeden ze związkowcami z Odlewni Polskich i Animex-u). Pielgrzymów powitał przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski. Pielgrzymce przewodniczył i homilię wygłosił Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy, bp Kazimierz Ryczan. Wśród gości była Marianna Popiełuszko matka ks. Jerzego Popiełuszki, który w 1983 zapoczątkował ogólnopolskie pielgrzymowanie "Solidarności" na Jasną Górę. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek wręczył matce księdza Jerzego bukiet biało-czerwonych kwiatów. Przed Mszą Świętą bp Ryczan poświęcił nową figurę Maryi Niepokalanej - dar spółdzielczych Kas Kredytowo-Oszczędnościowych - która znajdzie swoje miejsce na placu jasnogórskim. W swoim przemówieniu szef "Solidarności" Janusz Śniadek mówił o bezrobociu, ubóstwie i rozwarstwieniu płac i zaapelował do elit politycznych i gospodarczych o zbiorowy rachunek sumienia czy wszyscy robimy dobry użytek z naszej wolności i czy potrafimy dzielić się chlebem. Janusz Śniadek złożył przysięgę na sztandary związkowe, że będzie godnym kontynuatorem sierpniowej idei "Solidarności" oraz że będzie bronił praw i godności członków Związku bez względu na konsekwencje. Przewodniczący "Solidarności" przypomniał, że Komisja Krajowa ogłosiła Krajowe Dni Protestu i że w tych miejscach, gdzie pracowników dotknie szczególna krzywda Związek będzie organizować manifestacje lub pikiety. Szczególną intencją tegorocznej Pielgrzymki była modlitwa za ofiary katastrofy w kopalni "Wujek-Śląsk".
2009-09-09T13:52:26+02:00
W dniu 9 września odbyło się pierwsze po przerwie urlopowej zebranie Komisji Międzyzakładowej. Pierwszym punktem obrad Komisji było przyjęcie do Związku 29 nowych członków. Następnie przewodniczący Jan Seweryn ocenił przebieg imprez i uroczystości zorganizowanych przez Komisję w ostatnim czasie. Według przewodniczącego zarówno loteria, mecz i festyn miały duży wpływ na wzrost uzwiązkowienia jak i na popularność Związku wśród pracowników MAN Bus i PKC. Niestety negatywnym zjawiskiem jest mały udział związkowców w uroczystościach oficjalnych. Następnie oceniono sytuację w obydwu zakładach. Uznano, że jest ona nie najlepsza, gdyż w PKC pracownicy zmuszeni są brać po jednym dniu urlopu bezpłatnego w miesiącu a pracownicy MAN Bus spodziewają się w każdej chwili wymówień dla 140 osób. Ponadto w MAN-ie w dalszym ciągu występują problemy z płynnością produkcji. Kolejną sprawą jest przejęcie służb utrzymania ruchu przez firmę Gegenbauer. Niestety Związek nie może zablokować przejęcia, chociaż wiadomo, że będzie ono miało negatywne skutki dla przejmowanych przez Gegenbauera pracowników. J. Seweryn zrelacjonował przebieg posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", (którego jest członkiem) i przebieg spotkania z przedstawicielami firmy Gegenbauer. Z pierwszego spotkania wynika, że współpraca pomiędzy związkami zawodowymi a z przedstawicielami firmy będzie delikatnie mówiąc trudna.Kolejną sprawą jest projekt nowego Regulaminu Pracy w MAN Bus, który w dniu 9 września został przesłany do związków zawodowych. Niepokojąca jest informacja, że w MAN-ie przygotowywane są zmiany dotyczące płac. Na czy mają one polegać na chwilę obecną nie wiadomo. Więcej informacji na ten temat związki mają otrzymać po 20 września.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Odpowiadałem na to pytanie już z dziesięć razy. Dofinansowanie się należy. Trzeba tylko być na stanie MAN na 30 c...Wczoraj o 16:52 w wątku Dodatek do urlopu
Panie Janie czy osobą, które teraz przeszły na umowy MANowskie, będzie już w tym roku przysługiwał dodatek do url...Wczoraj o 16:37 w wątku Dodatek do urlopu
Panie Janie czy osobą, które teraz przeszły na umowy MANowskie, będzie już w tym roku przysługiwał dodatek do url...Wczoraj o 11:25 w wątku Dodatek do urlopu
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy