Zmień na ciemny motyw
Zaloguj przez Facebook
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2008-12-03T16:08:31+01:00
W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej podczas, którego przyjęto do Związku 17 nowych członków. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił przebieg posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i sytuację w tych zakładach województwa świętokrzyskiego, w których tak jak w MAN-ie trwają zwolnienia pracowników. Kolejną sprawą omówioną przez przewodniczącego była sprawa przebiegu negocjacji dotyczących zwolnień grupowych. Jak stwierdził J. Seweryn, gdyby nie ugodowa postawa innych związków zawodowych można by było osiągnąć dla zwalnianych pracowników więcej niż to, co osiągnięto. Pomimo wszystko należy podkreślić, że zdecydowana postawa przedstawicieli "Solidarności" podczas negocjacji doprowadziła do tego, że z niektórych pomysłów Zarząd firmy wycofał się. Należy uznać to za sukces naszego Związku. Kolejną sprawą, którą omawiano, to zebranie, które zorganizował prezes z pracownikami wydziałów montażu wiązek elektrycznych i obróbki mechanicznej podczas, którego nawoływał do… tworzenia związku, który godnie będzie reprezentował pracowników! Jak nie trudno się domyślić według prezesa pracowników nie godnie reprezentuje "Solidarność".
2008-11-28T17:25:19+01:00
W dniu 27 listopada zostały zakończone negocjacje pomiędzy Zarządem firmy a związkami zawodowymi dotyczące zwolnień grupowych w starachowickim zakładzie MAN-a. Uzgodnione zostały kryteria, jakimi pracodawca będzie się kierował typując osoby do zwolnienia jak również wysokość odpraw dla zwalnianych pracowników. Główne kryteria to: dyscyplina pracy, jakość pracy, elastyczność i odpowiedzialność, bycie jedynym żywicielem rodziny, trudna sytuacja życiowa pracownika, ilość dzieci na utrzymaniu. Nie będą zwalniani pracownicy po pięćdziesiątym roku życia. Pracownikom, którzy zostaną zwolnieni w ramach zwolnień grupowych wypłacone zostaną odprawy o jedną pensję wyższe niż określa to ustawa o zwolnieniach grupowych. Zwolnieniami grupowymi ma zostać objętych 150 pracowników wydziału montażu wiązek elektrycznych i wydziału obróbki mechanicznej. Nie przedłużone zostanie 85 terminowych umów o pracę. Jeżeli doliczyć do tego ponad 70 osób, które odeszły z firmy w listopadzie (głównie z powodu nie przedłużenia umów) to wychodzi, że zakład zmniejszy zatrudnienie o 300 osób. Wypowiedzenia umów rozpoczną się około 10 grudnia, co oznacza, że pracownicy odejdą z firmy z dniem 31 stycznia 2009 roku. Dotyczyć to będzie wszystkich zwalnianych pracowników bez względu na staż pracy w MAN-ie, gdyż wszystkie okresy wypowiedzenia zostaną skrócone do jednego miesiąca. Pracodawca zobowiązał się do szukania w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach innych miejsc pracy dla zwalnianych pracowników. Około 30 osób ma znaleźć pracę przy remoncie autobusów, które zamierza się w zakładzie prowadzić.
2008-11-22T09:44:40+01:00
W ciągu ubiegłego tygodnia trwały rozmowy związków zawodowych z Zarządem firmy na temat zwolnień grupowych. W czasie rozmów ustalono kryteria ocen, którym poddani zostaną pracownicy. Oceny będą miały decydujący wpływ na to, które osoby zostaną zwolnione. W piątek poruszony został temat odpraw dla zwalnianych pracowników. Związki zawodowe uważają, że powinny być one znacznie wyższe niż te, które przysługują ustawowo. Wiadomo, że odprawy uzależnione są od stażu pracy u danego pracodawcy. Są, więc odprawy jedno miesięczne, dwumiesięczne i trzymiesięczne. NSZZ "Solidarność" mając na uwadze to, że osoby zwalniane mają minimalną szansę na znalezienie pracy i to, że ich pensje są bardzo niskie, (bo zarabiają 1500 - 1700 zł. brutto) postuluje, aby odprawy wynosiły:      1 pensja (gwarantowana ustawowo) plus 2 pensje dodatkowo - razem 3 pensje,      2 pensje (gwarantowane ustawowo) plus 4 pensje dodatkowo - razem 6 pensji,      3 pensje (gwarantowane ustawowo) plus 6 pensji dodatkowo - razem 9 pensji.Uważamy także, że pracownicy, którym w listopadzie i grudniu kończą się umowy o pracę powinni otrzymać odprawy takie jak pracownicy zwalniani w ramach zwolnień grupowych. Pracownicy ci powinni otrzymać także premię roczną. Niestety nasze postulaty dotyczące odpraw spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony prezesa Oetjena i dyrektora Olchowika. Miejmy jednak nadzieję, że rozmowy na ten temat nie zostały definitywnie zakończone i uda nam się wynegocjować więcej niż ustawowe minimum. Jest rzeczą niezrozumiałą, że na chwilę obecną Zarząd firmy nie jest w stanie podać dokładnej liczby osób, które będą zwolnione. Od chwili rozpoczęcia rozmów było już kilka wersji. Najpierw mówiło się o 300 osobach, później o 300 plus 106 którym w listopadzie i grudniu nie będą przedłużone umowy o pracę. Na chwilę obecną mówi się o 220 w ramach zwolnień grupowych i 80 którym nie przedłużone będą umowy. Nie jest to jednak liczba ostateczna, bo uzależniona jest ona od planów produkcyjnych koncernu a te na chwilę obecną jak stwierdził prezes nie są jeszcze znane. Nowością jest to, że zwolnieniami będą objęci tylko pracownicy wydziałów montażu wiązek elektrycznych i obróbki mechanicznej, pracodawca wycofał się z pomysłu zwalniania pracowników wydziałów autobusowych. Czemu miało służyć zamieszanie ze zwalnianiem pracowników z wszystkich wydziałów firmy można się tylko domyślać. Dobrą wiadomością jest to, że Zarząd firmy nie jest w stanie wywiązać się w terminie z procedur ustawy o zwolnieniach grupowych, dlatego zapowiadane na 28 listopada wręczenie wypowiedzeń przesunięte zostanie na 10 grudnia. Zwolnienia przesuną się, więc o cały miesiąc, co nie jest bez znaczenia dla osób zwalnianych. Jak nas poinformowano kilkanaście osób, które będą zwolnione z wiązek i z obróbki mechanicznej znajdzie pracę w wydziałach autobusowych.
2008-11-17T16:47:15+01:00
W dniu dzisiejszym rozpoczęły się rozmowy pomiędzy związkami zawodowymi a Zarządem firmy dotyczące zwolnień grupowych. Było to pierwsze spotkanie w tej sprawie podczas, którego przedstawiciele pracodawcy ustosunkowali się do postulatów wysuniętych przez związki zawodowe w piśmie, jakie związkowcy wystosowali do Zarządu w ubiegły piątek. Główne postulaty to ochrona przed zwolnieniami osób po 50-tym roku życia, wyższe odprawy niż te które przewiduje Ustawa dla osób zwalnianych w trybie zwolnień grupowych, a także możliwość wglądu przedstawicieli związków zawodowych w listy osób, które mają być zwolnione. Do części postulatów przedstawiciele pracodawcy ustosunkowali się pozytywnie a do kilku negatywnie. Nad postulatami na które w tej chwili nie ma zgody pracodawcy postanowiono rozmawiać podczas następnego spotkania. W dalszej części spotkania omawiano sprawę programu produkcyjnego na rok 2009 który dla działu ciężarówek przedstawia się delikatnie mówiąc nie najlepiej. Nad propozycjami rozwiązania tego problemu (ma je związkom zawodowym wkrótce przedstawić Zarząd firmy) postanowiono dyskutować podczas spotkania na temat zwolnień grupowych.O sytuacji w firmie przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Jan Seweryn poinformował dzisiaj prezydenta miasta Starachowice Wojciecha Bernatowicza pisząc w wystosowanym do niego piśmie, że liczy na jego zaangażowanie w zmniejszenie liczby zwalnianych osób i pomoc w znalezieniu pracy dla tych pracowników, którzy będą zwolnieni podczas zwolnień grupowych.
Wt 11 Lis 2008, 16:01
Zdjęć: 21
Święto Niepodległości
2008-11-11T16:01:57+01:00
W dniu 11 listopada obchodziliśmy uroczystość 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, która odprawiona został w kościele Wszystkich Świętych. W czasie Mszy poświęcony został sztandar powiatu starachowickiego. Po Mszy uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi, których w tym roku było wyjątkowo dużo, przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości gdzie po okolicznościowych przemówieniach lokalnych władz złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" wiązankę złożyli Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Poczet sztandarowy naszej Komisji stanowili: Krzysztof Wojtowicz, Marcin Sokołowski i Mirosław Chorab. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty.           
Pt 7 Lis 2008, 7:54
Zwolnienia grupowe
2008-11-07T07:54:38+01:00
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie związków zawodowych z prezesem Oetjenem, podczas którego zostaliśmy poinformowani o zamiarze przeprowadzenia przez Zarząd firmy zwolnień grupowych. Jak nas poinformowano planuje się zwolnić z pracy 300 osób. Zwolnienia najbardziej mają dotknąć wydział produkcji wiązek elektrycznych (FWK), gdzie do zwolnienia jest 220 osób i wydział obróbki mechanicznej (FWA). Z niezrozumiałych powodów zwalniani mają być też pracownicy z wydziałów autobusowych gdzie na tę chwilę pracy nie brakuje. Z dokumentów, jakie nam przekazano wynika, że wszyscy pracownicy firmy zostaną poddani ocenie i to ona ma decydować o tym czy pracownik w firmie zostanie czy nie. Jak z tego wynika żaden pracownik nie może być na tę chwilę pewny swojego losu. Prezes uciekł się do pewnego rodzaju szantażu stwierdzając, że wprowadzenie tzw. kont czasu pracy pozwoliłoby zmniejszyć zwolnienia o około 30 osób. Z dokumentów, które nam przedstawiono wynika, że brane jest pod uwagę obniżenie płacy pracowników firmy. Tu trzeba dodać, że niezrozumiałe jest żądanie wprowadzenia w życie czegoś, co nie występuje w zapisach Kodeksu Pracy (chodzi o konta czasu pracy). Ustalono, że pod koniec przyszłego tygodnia odbędzie się spotkanie związków zawodowych z Zarządem zakładu dotyczące problemu zwolnień.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Sprawa jest w toku załatwiania.Dziś o 11:39 w wątku Szatnia na hali 9
Tak, wchodzi się na nią przez pierwszy łącznik, o 14 są kolejki na szatni a osoby przy wejściu nie mogą się prz...Dziś o 7:34 w wątku Szatnia na hali 9
Chodzi o halę nr. 9?Dziś o 6:05 w wątku Szatnia na hali 9
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy