Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już wygodny i nowoczesny rozkład jazdy autobusów MZK w Starachowicach?
- aktualna baza kursów
- wszystkie linie komunikacyjne
- wygodne wyszukiwanie po przystankach, ulicach lub numerach linii
- NOWOŚĆ! Możliwość wydrukowania rozkładu z każdego przystanku oraz dowolnego zestawu linii za pomocą wygodnego kreatora

- wyszukiwarka połączeń
- określisz kiedy chcesz jechać
- wybierzesz miejsce początkowe i docelowe
- system znajdzie połączenie bezpośrednie oraz z przesiadką
- podpowiemy, na którym przystanku się przesiąść lub przejść na pobliski przystanek

Sprawdź sam i nie szukaj już nigdy więcej połączeń biegając po przystankach...
2010-04-09T19:01:56+02:00
W dniu wczorajszym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej, podczas którego przyjęto do Związku siedmiu nowych członków. W dalszej części zebrania przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Jan Seweryn przedstawił stan rozmów na temat podwyżki płac w MAN Bus i PKC GROUP Poland. W obydwu firmach sprawa tak wygląda nienajlepiej. W MAN Bus wprawdzie toczą się rozmowy, ale są one przez Zarząd firmy przedłużane. Niestety na chwilę obecną wysokość podwyżki zaproponowana przez Zarząd nie satysfakcjonuje związków zawodowych. Kolejne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń zaplanowane jest na poniedziałek (12 kwietnia) w Poznaniu. W związku z tym, że rozmowy na temat podwyżek płac przeciągają się jak również z nawarstwieniem się wielu spraw, które na chwilę obecną nie są załatwione NSZZ "Solidarność" wystosowała do Zarządu MAN Bus pismo, w którym domaga się w terminie do 12 kwietnia ustosunkowania się do pięciu zawartych w tym piśmie postulatów. W przypadku niesatysfakcjonującej odpowiedzi Związek podejmie działania przewidziane w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jeżeli chodzi o PKC GROUP Poland to podczas ostatniego spotkania z przedstawicielką Zarządu zaproponowano podniesienie wynagrodzeń tylko dla 130 osób. Oczywiście związki zawodowe nie wyraziły zgody na takie rozwiązanie twierdząc, że podwyżka powinna objąć wszystkich pracowników. Podwyższanie wynagrodzeń tym pracownikom, którzy mają zaniżone grupy zaszeregowania nie można nazwać podwyżką, ale wyrównywaniem dysproporcji płacowych, do czego pracodawca jest zobowiązany na mocy Kodeksu Pracy i co powinno być dokonywane na bieżąco. Podczas spotkania przedstawiciele "Solidarności" po raz kolejny stwierdzili, że pensje pracowników PKC są niskie, dlatego oczekują oni podwyżki płac. W przypadku braku wzrostu wynagrodzeń Związek będzie musiał podjąć działania, które spowodują zmianę stanowiska pracodawcy. NSZZ "Solidarność" wystosował do Zarządu PKC Group Poland pismo z propozycją rozwiązania na zasadzie porozumienia stron Porozumienia dotyczącego elastycznego czasu pracy twierdząc, że zawarte ono zostało na ewentualność braku pracy. W chwili obecnej, gdy pracy jest tyle, że konieczna jest praca w godzinach nadliczbowych Porozumienie to traci swój sens a tym samym rację bytu. W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja na temat dalszej strategii Związku w sprawie podwyżek płac w obydwu firmach. Kolejne zebranie Komisji Międzyzakładowej zaplanowano na najbliższą środę.
Czw 1 Kwi 2010, 13:44
Wielkanoc 2010
2010-04-01T13:44:45+02:00
Wprawdzie życie codzienne jest trudne, ale należy mieć nadzieję, że będzie lepiej. Tu najlepszym przykładem są wydarzenia, które rozegrały się prawie dwa tysiące lat temu w Jerozolimie. Wtedy też wydawało się, że Chrystus poniósł klęskę. Został ukrzyżowany i umarł. Nikt nie przypuszczał - z jego uczniami włącznie - że wkrótce zmartwychwstanie. To wydarzenie miało taki skutek, że powstał potężny Kościół, który swoim działaniem objął cały świat a należy do niego ponad dwa miliardy ludzi. Jak mówi przysłowie niezbadane są wyroki Boskie. Niejednokrotnie z sytuacji wydawałoby się beznadziejnych rodzi się dobro. Jak możemy się dowiedzieć nie tylko z historii, ale także z naszych bezpośrednich obserwacji w życiu wielu ludzi, którzy byli w skrajnie trudnym położeniu w jakiś cudowny sposób następował zwrot, który sprawiał, że ich sytuacja zmieniała się diametralnie. Dlatego nie należy upadać na duchu, (chociaż nie jest to takie proste), ale wierzyć w odmianę złego losu. Wiara w Boga i w jego opiekę sprawi, że życie będzie o wiele prostsze. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy zdrowych, wesołych, spędzonych w rodzinnym gronie Świąt.
Wt 30 Mar 2010, 10:13
Podwyżki płac
2010-03-30T10:13:28+02:00
Niestety na chwilę obecną zarówno w MAN Bus jak i w PKC Group Poland nie zostały zakończone (pozytywnie) rozmowy na temat podwyżek płac. W MAN Bus pracodawca zaoferował na chwilę obecną zaledwie 2% wzrost płac, co nijak się ma do postulatów związków zawodowych o podwyżkę w wysokości 5,5%. Dwie tury rozmów, jakie odbyły się w tej sprawie nie przyniosły nawet zbliżenia stanowisk obydwu stron. W chwili obecnej związki zawodowe czekają do końca miesiąca na ostateczne stanowisko pracodawcy. Po tym terminie przedstawiciele pracowników podejmą decyzję o dalszych działaniach. Nie najlepiej przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o sprawę podwyżek płac, w PKC Group Poland. W tej firmie pracodawca nie zgodził się nawet na symboliczną podwyżkę twierdząc, że na chwilę obecną firmy na to nie stać. Na nic zdały się argumenty, że pracownicy tego zakładu nie otrzymali podwyżki płac w roku ubiegłym. Tak jak w przypadku MAN Bus związki zawodowe czekają do końca miesiąca na ostateczne stanowisko pracodawcy i po jego otrzymaniu podejmą decyzję o ewentualnych działaniach, które skłonią pracodawcę do podniesienia wynagrodzeń pracowników. Tu trzeba dodać, że związki zawodowe wykazują się dużą cierpliwością a ich postulaty są i tak umiarkowane wobec oczekiwań pracowników obydwu firm.
2010-03-11T13:36:18+01:00
W związku z wyborami władz związkowych wszystkich szczebli w dniu 10 lutego odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" w MAN-ie. W obradach uczestniczyło 42 związkowych delegatów z MAN Bus i PKC Group Poland - zakładów, w których działa Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidność" w MAN STAR Trucks & Buses w Starachowicach. Wśród zaproszonych gości byli Stanisław Ziętkiewicz kierownik zakładu MAN Bus w Starachowicach, Aneta Kiepas reprezentująca Zarząd PKC Group Poland, Waldemar Bartosz szef Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i Zbigniew Rafalski szef delegatury NSZZ "Solidarność" w Starachowicach. Zebranie otworzył przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Jan Seweryn. Następnie przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w czasie zakończonej właśnie kadencji, czyli za lata 2006-2010. Działalność Związku w sprawozdaniu odczytanym przez przewodniczącą Alicję Bernacką oceniła Komisja Rewizyjna. Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej na nową czteroletnią kadencję 2010-2014. Delegaci ponownie powierzyli tę funkcję Janowi Sewerynowi, który był jedynym kandydatem i został wybrany jednogłośnie. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem kierownika Stanisława Ziętkiewicza i pani Anety Kiepas. Związkowcy poruszali problemy występujące w firmach w tym sprawę podwyżki wynagrodzeń. W dalszej części zebrania dokonano wyboru pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność". Delegaci przyjęli uchwałę, aby zbliżającą się XXX rocznicę powstania NSZZ "Solidarność" upamiętnić pamiątkową tablicą, która zostanie umieszczona na terenie zakładu MAN powstałego na terenie dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Odsłonięcie tablicy ma nastąpić w sierpniu.
Pt 5 Mar 2010, 14:55
Zdjęć: 35
Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"
2010-03-05T14:55:12+01:00
W dniu wczorajszym w bazylice katedralnej w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi odznaczenia "Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" nadanego mu przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Odznaczenie to jest najwyższym odznaczeniem związkowym i nadawane jest osobom, które szczególnie zasłużyły się dla naszego Związku. W uroczystości wzięli udział działacze związkowi z całego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i mieszkańcy Kielc. Obecnych było ponad pięćdziesiąt sztandarów (głównie związkowych). Poczet sztandarowy Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses sp. z o. o. w Starachowicach stanowili: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński i Krzysztof Wojtowicz. Medal księdzu biskupowi Ryczanowi wręczył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek a laudację wygłosił przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Waldemar Bartosz. Biskup Kazimierz Ryczan - profesor socjologii na KUL - jest od 2008 r. delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa ludzi pracy. Zasiada również w radzie naukowej KEP. Był członkiem rady stałej KEP oraz przewodniczącym rady Konferencji Episkopatu Polski ds. społecznych "Iustitia et Pax" (Sprawiedliwość i Pokój).
Czw 18 Lut 2010, 13:26
Zdjęć: 2
Międzynarodowe spotkanie związkowe
2010-02-18T13:26:06+01:00
W dniu 17 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami francuskiego związku zawodowego CFDT. Francuską stronę związkową reprezentowali: Philippe PORTIER członek Głównego Sekretariatu FGMM-CFDT, Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie (Generalna Federacja Górnictwa i Metalurgii), przedstawiciel Branży Motoryzacyjnej i Jean Marc CHABRIER członek CFDT i zastępca sekretarza Centralnej Rady Pracowników w firmie RENAULT. Stronę polską reprezentowali między innymi: Bogdan Szozda przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność" oraz Jan Seweryn i Andrzej Chrząstowski członkowie Prezydium Sekcji. Podczas spotkania omówiono wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na przemysł motoryzacyjny Francji i Polski. Porównano działania antykryzysowe rządów obu krajów i możliwości związków zawodowych w obronie miejsc pracy w zakładach motoryzacyjnych. Jednym z problemów, które poruszono były antyzwiązkowe działania jednej z francuskich firmy, która ma zakłady w Wałbrzychu i w Grójcu. Francuscy związkowcy zaoferowali pomoc w doprowadzeniu do tego, aby w zakładach tych przestrzegane było prawo do swobodnej działalności związkowej. Obie strony - francuska i polska - zadeklarowały wolę ścisłej i długofalowej współpracy oraz stałych kontaktów.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Oo jaki to przykładny pracownik umysłowy:) a zamiast wklepywać w kompa poważne sprawy to on mi tu wypisuje posty w c...Wczoraj o 19:19 w wątku Elastyczny
Panie Janku prosze sie trzymac pogladow Solidarnosci...Czas elastystyczny to zguba pracawnikow prosze posluchac co dzis ...Wczoraj o 18:48 w wątku Elastyczny
Kto się nie chce godzić?Podobno jest to firma przyjazna pracownikowi?To jak on się chce przenieść i rozwijać na in...Wczoraj o 17:48 w wątku Przeniesienie
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy