Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
Pt 18 Cze 2010, 14:48
Loteria już uruchomiona
2010-06-18T14:48:39+02:00
Uruchomiona już została loteria, w której członkowie NSZZ "Solidarność" będą mogli wylosować wiele cennych nagród. Pierwsi związkowcy już pobrali i wrzucili do urny loteryjne losy. Aby wziąć w loterii udział nie trzeba odpowiadać na żadne pytania ani wykonywać jakichś skomplikowanych czynności - wystarczy osobiście przyjść do naszego związkowego biura pobrać los loteryjny, wrzucić go do urny i czekać na losowanie. Losowanie odbędzie się w dniu 28 sierpnia podczas festynu na stadionie miejskim. Do udziału w loterii uprawnieni są członkowie NSZZ "Solidarność" zatrudnieni w MAN Bus, PKC GROUP Poland i Gegenbauer Polska w Starachowicach a także osoby, które zapiszą się do naszego Związku do 31 lipca 2010r. oraz członkowie Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi, którzy oddali w tym roku krew przynajmniej jeden raz. Zachęcamy do udziału w loterii, bo naprawdę warto. Nagród będzie tyle, że co drugi los będzie wygrany. Co będzie główną nagrodą a także listę pozostałych nagród poinformujemy wkrótce.
Czw 17 Cze 2010, 13:51
Spór zbiorowy w PKC GROUP Poland
2010-06-17T13:51:15+02:00
Po odrzuceniu przez Zarząd PKC GROUP Poland żądań, jakie Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Truck & Buses wysunęła w piśmie z dnia 25 maja wszczęty został spór zbiorowy. Jednym z postulatów związkowych jest podwyżka płac o 150 złotych. W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami pracodawcy, którego celem było doprowadzenie do polubownego zakończenia sporu. Strony zaprezentowały swoje stanowiska w sprawie postulatów i zadeklarowały wolę prowadzenia negocjacji na gruncie wzajemnego poszanowania opinii stron jak również doprowadzenia do satysfakcjonujących obydwie strony ustaleń. Kolejne spotkanie zaplanowano na 1 lipca br. Ustalono, że do czasu zakończenia rozmów media nie będą informowane o szczegółach negocjacji.
2010-06-04T13:51:50+02:00
W dniu 2 czerwca odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność". Pierwszym punktem obrad było przyjęcie do Związku ośmiu nowych członków. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił przebieg spotkania rad pracowników z polskich zakładów MAN-a, które odbyło się w Niepołomicach i przebieg Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność". Według przewodniczącego ważne jest, że "Solidarność" z MAN Bus w Starachowicach będzie reprezentowana w Radzie Sekcji jak również podczas Kongresu Metalowców NSZZ "Solidarność". Naszą organizację reprezentował będzie Jan Seweryn, który został wybrany do Rady SKPM i na delegata na Kongres Metalowców NSZZ "Solidarność. Delegatem na Kongres jest także Andrzej Kępiński. W dalszej części zebrania przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które swoim działaniem obejmuje Komisja Międzyzakładowa. W MAN Bus sytuacja jest w zasadzie unormowana, chociaż w ostatnim czasie okazało się, że nastąpi pewne spowolnienie w odrabianiu dni przestojowych, ale spowodowane to jest trudnościami produkcyjnymi w Poznaniu. Z wypowiedzi poszczególnych członków Komisji wynika, że w niektórych wydziałach występują napięcia pomiędzy pracownikami a nadzorem. Kolejną sprawą jest to, że Zarząd firmy zamierza wprowadzić zmiany w Regulaminie Pracy bez zgody związków zawodowych. W PKC GROUP Poland panuje nerwowa atmosfera spowodowana brakiem podwyżek płac. W sprawie podwyżek "Solidarność" wystosowała do Zarządu PKC pismo z żądaniem podniesienia płac wszystkich pracowników o 150 zł. Związek oczekuje na odpowiedź na postulaty do 10 czerwca. Po tym terminie Komisja Międzyzakładowa podejmie decyzje, co do dalszych działań. W firmie Gegenbauer świadczenie urlopowe zostanie wypłacone tak jak w MAN-ie i w PKC przy wypłacie za czerwiec. Kolejną sprawa, którą poruszył J. Seweryn było Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", które odbędzie się w dniu 29 czerwca w Kielcach. Naszą Komisję reprezentować tam będzie sześciu delegatów. Komisja zdecydowała o przeznaczeniu 1 tysiąca złotych na pomoc ofiarom powodzi. Zdecydowano także o uruchomieniu loterii, w której członkowie "Solidarności" będą mieli szansę wygrać cenne nagrody. Omówiono przygotowania wycieczki do Warszawy do grobu księdza Jerzego Popiełuszki i na Zamek Królewski. Ważnym punktem zebrania była sprawa przygotowań do obchodów XXX rocznicy powstania NSZZ "Solidarność". W tym roku starachowickie obchody rocznicy odbędą się w dniu 28 sierpnia przed Biurowcem Głównym MAN-a a ich organizatorem będzie nasza Komisja Międzyzakładowa. Głównymi punktami uroczystości będzie Msza Święta, która zostanie odprawiona przed Biurowcem i odsłonięcie na Biurowcu tablicy upamiętniającej pracowników Fabryki Samochodów Ciężarowych, którzy tworzyli i działali w NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1989. Na uroczystość zaproszone zostaną władze miasta i powiatu a także wszyscy mieszkańcy Starachowic, którzy czują się z "Solidarnością" związani. Po uroczystości oficjalnej odbędzie się festyn na stadionie miejskim, podczas którego do zabawy przygrywał będzie zespół muzyczny. Jedną z atrakcji festynu będzie losowanie nagrody wśród uczestników loterii. W najbliższych dniach Komisja wystąpi do starachowickiego PCK o nadanie odznaczeń dla członków Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi, którzy szczególnie zasłużyli się w honorowym krwiodawstwie.
2010-06-01T08:38:59+02:00
Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses wystąpiła do Zarządu PKC Group Poland z pismem, w którym żąda podwyższenia od 1 czerwca płacy zasadniczej pracowników o 150 złotych a także określenia jasnych zasad zapłaty za ponadnormatywnie przepracowane godzi i rezygnacji z monitorowania pracy pracowników poprzez system kamer przemysłowych. Związkowcy oczekują na odpowiedź do 10 czerwca. Pismo "Solidarności" jest pierwszym krokiem do wejścia Związku w spór zbiorowy. Dalszy rozwój wydarzeń uzależniony jest od odpowiedzi Zarządu firmy to znaczy od tego czy zdecyduje się on na podniesieni płacy pracowników, którzy nie mieli podwyżek już od dwóch lat. Trzeba dodać, że pracownicy PKC SA bardzo rozgoryczeni płacami, które w chwili obecnej otrzymują gdyż są one niewiele większe od najniższej płacy krajowej.
Pon 31 Maj 2010, 16:26
Zdjęć: 27
WZD SKPM NSZZ "Solidarność"
2010-05-31T16:26:45+02:00
W dniach 27 i 28 maja odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność". Było to zebranie wyborcze. Delegaci dokonali wyboru nowych władz Sekcji na kadencję 2010-2014. Na przewodniczącego SKPM NSZZ "Solidarność" wybrano ponownie Bogdana Szozdę z Fiat Auto Poland z Bielska Białej. Wybrano także Radę Sekcji w skład, której wszedł między innymi Jan Seweryn przewodniczący Komisji Międzyzakładowej w MAN Stara Trucks & Buses. Ponadto wybrano delegatów na Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ "Solidarność". Na Kongresie naszą Komisję reprezentować będą Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. W trakcie obrad przyjęto stanowisko w sprawie wzmocnienia ochrony działaczy związkowych a także dyskutowano na temat sytuacji w Związku i roli, jaką powinna odgrywać "Solidarność" w obecnej sytuacji politycznej kraju. Związkowcy zdecydowanie wypowiadali się przeciwko utrudnianiu działalności związkowej i próbom ograniczaniu roli związków zawodowych. Na WZD zaprezentowany został znaczek-logo Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność", którego pomysłodawcami i autorami są Jan Seweryn i Roman Wysiadecki z MAN Bus w Starachowicach.
2010-05-25T13:02:03+02:00
W dniach 19 i 20 maja w zakładzie MAN Trucks w Niepołomicach odbyło pierwsze spotkanie przedstawicieli Rad Pracowników wszystkich zlokalizowanych w Polsce zakładów MAN-a. Reprezentowane były zakłady: MAN Bus Starachowice, MAN Bus Poznań, MAN Trucks Niepołomice, MAN Accounting Center (MAC) z Poznania. Poszczególne zakłady reprezentowali: Rafał Borkowski - członek Rady Zakładowej MAN SE (NSZZ "Solidarność"), Marek Berdychowski - członek Rady Zakładowej MAN SE (przewodniczący Rady Pracowników MAN Poznań Sady), Andrzej Kępiński przewodniczący Rady Pracowników MAN Starachowice (NSZZ "Solidarność"), Jan Seweryn członek Rady Pracowników MAN Starachowic (przewodniczący NSZZ "Solidarność" w MAN Starachowice), Andrzej Grajkowski członek Rady Pracowników MAN Niepołomice (przewodniczący NSZZ "Solidarność" w MAN Niepołomice), Bogusław Mazur członek Rady Pracowników MAN Niepołomice (NSZZ "Solidarność"), Piotr Głodzik sekretarz Rady Pracowników MAN Poznań Sady (przewodniczący ZZ), Rafał Szmyt członek Rady Pracowników MAN Poznań Sady (ZZ), Maciej Fechner członek Rady Pracowników MAN Poznań Sady (ZZ), Wojciech Petrus sekretarz Rady Pracowników MAN Starachowice (przewodniczący ZZ Metalowcy), Jan Truchlewski członek Rady Pracowników MAN Starachowice (ZZ Metalowcy), Jarosław Kozera członek Rady Pracowników MAC Poznań. W spotkaniu udział wzięli także Thomas Otto związek zawodowy IG Metall (wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MAN SE) i Willi Dienstbier (członek Rady Zakładowej MAN Monachium). Gośćmi spotkania byli: prezes zakładów autobusowych MAN-a Michale Kobriger i Martin Oetien prezes MAN Trucks Niepołomice a także Kinga Włoskowicz dział personalny MAN Bus i Bogdan Lis dział personalny MAN Niepołomice.Podczas dwudniowych obrad omówiono sytuację w polskich i niemieckich zakładach MAN-a a także zapoznano się ze strukturą organizacyjną koncernu i strukturą rad pracowników koncernu. Dyskutowano o celowości wzajemnej wymiany informacji a także o wprowadzeniu jednolitego pakietu socjalnego, który obejmowałby wszystkich pracowników MAN-a. W dalszej części spotkaniu Thomas Otto przeprowadził dyskusję na temat Międzynarodowych Porozumień Ramowych, które obecnie są tworzone w MAN SE. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja z przedstawicielami pracodawcy, której głównym wątkiem były dysproporcje płacowe pomiędzy poszczególnymi zakładami MAN-a. Według przedstawicieli pracowników nie do przyjęcia jest obecna polityka płacowa, która opiera się na płacach regionalnych a nie na wynikach ekonomicznych zakładów. Prezesi Kobriger i Oetjen przedstawili ogólne plany rozwoju firm, którymi kierują. Na zakończenie spotkania ustalono, że jesienią odbędzie się kolejne spotkanie, którego jednym z tematów będzie wymiana doświadczeń związkowych.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Oo jaki to przykładny pracownik umysłowy:) a zamiast wklepywać w kompa poważne sprawy to on mi tu wypisuje posty w c...Wczoraj o 19:19 w wątku Elastyczny
Panie Janku prosze sie trzymac pogladow Solidarnosci...Czas elastystyczny to zguba pracawnikow prosze posluchac co dzis ...Wczoraj o 18:48 w wątku Elastyczny
Kto się nie chce godzić?Podobno jest to firma przyjazna pracownikowi?To jak on się chce przenieść i rozwijać na in...Wczoraj o 17:48 w wątku Przeniesienie
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy