Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
Nie 11 Kwi 2010, 9:14
Zdjęć: 27
Uroczystości katyńskie
2010-04-11T09:14:32+02:00
W dniu dzisiejszym odbyły się uroczystości 70 rocznicy zbrodni popełnionej przez Związek Radziecki na polskich oficerach w Katyniu. Dzisiejsza uroczystość miała podwójnych charakter gdyż jednocześnie oddano hołd ofiarom zbrodni sowieckiej sprzed siedemdziesięciu lat jak i ofiarom wczorajszej katastrofy, jaka miała miejsce na lotnisku pod Smoleńskiem. W katastrofie tej zginęło 96 osób w tym prezydent Polski, wielu ministrów, posłów, dowódców wojsk polskich i wiele innych osób. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Wszystkich Świętych. Uczestniczyło w niej bardzo dużo mieszkańców Starachowic w tym władze miasta i powiatu, przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, związków zawodowych a także młodzież starachowickich szkół. Po Mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Krzyż Katyński gdzie złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. Uroczystość miała bardzo podniosły i smutny charakter. W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses wiązankę złożyli Jan Seweryn i Andrzej Kępiński.
2010-04-09T19:01:56+02:00
W dniu wczorajszym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej, podczas którego przyjęto do Związku siedmiu nowych członków. W dalszej części zebrania przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Jan Seweryn przedstawił stan rozmów na temat podwyżki płac w MAN Bus i PKC GROUP Poland. W obydwu firmach sprawa tak wygląda nienajlepiej. W MAN Bus wprawdzie toczą się rozmowy, ale są one przez Zarząd firmy przedłużane. Niestety na chwilę obecną wysokość podwyżki zaproponowana przez Zarząd nie satysfakcjonuje związków zawodowych. Kolejne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń zaplanowane jest na poniedziałek (12 kwietnia) w Poznaniu. W związku z tym, że rozmowy na temat podwyżek płac przeciągają się jak również z nawarstwieniem się wielu spraw, które na chwilę obecną nie są załatwione NSZZ "Solidarność" wystosowała do Zarządu MAN Bus pismo, w którym domaga się w terminie do 12 kwietnia ustosunkowania się do pięciu zawartych w tym piśmie postulatów. W przypadku niesatysfakcjonującej odpowiedzi Związek podejmie działania przewidziane w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jeżeli chodzi o PKC GROUP Poland to podczas ostatniego spotkania z przedstawicielką Zarządu zaproponowano podniesienie wynagrodzeń tylko dla 130 osób. Oczywiście związki zawodowe nie wyraziły zgody na takie rozwiązanie twierdząc, że podwyżka powinna objąć wszystkich pracowników. Podwyższanie wynagrodzeń tym pracownikom, którzy mają zaniżone grupy zaszeregowania nie można nazwać podwyżką, ale wyrównywaniem dysproporcji płacowych, do czego pracodawca jest zobowiązany na mocy Kodeksu Pracy i co powinno być dokonywane na bieżąco. Podczas spotkania przedstawiciele "Solidarności" po raz kolejny stwierdzili, że pensje pracowników PKC są niskie, dlatego oczekują oni podwyżki płac. W przypadku braku wzrostu wynagrodzeń Związek będzie musiał podjąć działania, które spowodują zmianę stanowiska pracodawcy. NSZZ "Solidarność" wystosował do Zarządu PKC Group Poland pismo z propozycją rozwiązania na zasadzie porozumienia stron Porozumienia dotyczącego elastycznego czasu pracy twierdząc, że zawarte ono zostało na ewentualność braku pracy. W chwili obecnej, gdy pracy jest tyle, że konieczna jest praca w godzinach nadliczbowych Porozumienie to traci swój sens a tym samym rację bytu. W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja na temat dalszej strategii Związku w sprawie podwyżek płac w obydwu firmach. Kolejne zebranie Komisji Międzyzakładowej zaplanowano na najbliższą środę.
Czw 1 Kwi 2010, 13:44
Wielkanoc 2010
2010-04-01T13:44:45+02:00
Wprawdzie życie codzienne jest trudne, ale należy mieć nadzieję, że będzie lepiej. Tu najlepszym przykładem są wydarzenia, które rozegrały się prawie dwa tysiące lat temu w Jerozolimie. Wtedy też wydawało się, że Chrystus poniósł klęskę. Został ukrzyżowany i umarł. Nikt nie przypuszczał - z jego uczniami włącznie - że wkrótce zmartwychwstanie. To wydarzenie miało taki skutek, że powstał potężny Kościół, który swoim działaniem objął cały świat a należy do niego ponad dwa miliardy ludzi. Jak mówi przysłowie niezbadane są wyroki Boskie. Niejednokrotnie z sytuacji wydawałoby się beznadziejnych rodzi się dobro. Jak możemy się dowiedzieć nie tylko z historii, ale także z naszych bezpośrednich obserwacji w życiu wielu ludzi, którzy byli w skrajnie trudnym położeniu w jakiś cudowny sposób następował zwrot, który sprawiał, że ich sytuacja zmieniała się diametralnie. Dlatego nie należy upadać na duchu, (chociaż nie jest to takie proste), ale wierzyć w odmianę złego losu. Wiara w Boga i w jego opiekę sprawi, że życie będzie o wiele prostsze. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy zdrowych, wesołych, spędzonych w rodzinnym gronie Świąt.
Wt 30 Mar 2010, 10:13
Podwyżki płac
2010-03-30T10:13:28+02:00
Niestety na chwilę obecną zarówno w MAN Bus jak i w PKC Group Poland nie zostały zakończone (pozytywnie) rozmowy na temat podwyżek płac. W MAN Bus pracodawca zaoferował na chwilę obecną zaledwie 2% wzrost płac, co nijak się ma do postulatów związków zawodowych o podwyżkę w wysokości 5,5%. Dwie tury rozmów, jakie odbyły się w tej sprawie nie przyniosły nawet zbliżenia stanowisk obydwu stron. W chwili obecnej związki zawodowe czekają do końca miesiąca na ostateczne stanowisko pracodawcy. Po tym terminie przedstawiciele pracowników podejmą decyzję o dalszych działaniach. Nie najlepiej przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o sprawę podwyżek płac, w PKC Group Poland. W tej firmie pracodawca nie zgodził się nawet na symboliczną podwyżkę twierdząc, że na chwilę obecną firmy na to nie stać. Na nic zdały się argumenty, że pracownicy tego zakładu nie otrzymali podwyżki płac w roku ubiegłym. Tak jak w przypadku MAN Bus związki zawodowe czekają do końca miesiąca na ostateczne stanowisko pracodawcy i po jego otrzymaniu podejmą decyzję o ewentualnych działaniach, które skłonią pracodawcę do podniesienia wynagrodzeń pracowników. Tu trzeba dodać, że związki zawodowe wykazują się dużą cierpliwością a ich postulaty są i tak umiarkowane wobec oczekiwań pracowników obydwu firm.
2010-03-11T13:36:18+01:00
W związku z wyborami władz związkowych wszystkich szczebli w dniu 10 lutego odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" w MAN-ie. W obradach uczestniczyło 42 związkowych delegatów z MAN Bus i PKC Group Poland - zakładów, w których działa Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidność" w MAN STAR Trucks & Buses w Starachowicach. Wśród zaproszonych gości byli Stanisław Ziętkiewicz kierownik zakładu MAN Bus w Starachowicach, Aneta Kiepas reprezentująca Zarząd PKC Group Poland, Waldemar Bartosz szef Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i Zbigniew Rafalski szef delegatury NSZZ "Solidarność" w Starachowicach. Zebranie otworzył przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Jan Seweryn. Następnie przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w czasie zakończonej właśnie kadencji, czyli za lata 2006-2010. Działalność Związku w sprawozdaniu odczytanym przez przewodniczącą Alicję Bernacką oceniła Komisja Rewizyjna. Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej na nową czteroletnią kadencję 2010-2014. Delegaci ponownie powierzyli tę funkcję Janowi Sewerynowi, który był jedynym kandydatem i został wybrany jednogłośnie. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem kierownika Stanisława Ziętkiewicza i pani Anety Kiepas. Związkowcy poruszali problemy występujące w firmach w tym sprawę podwyżki wynagrodzeń. W dalszej części zebrania dokonano wyboru pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność". Delegaci przyjęli uchwałę, aby zbliżającą się XXX rocznicę powstania NSZZ "Solidarność" upamiętnić pamiątkową tablicą, która zostanie umieszczona na terenie zakładu MAN powstałego na terenie dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Odsłonięcie tablicy ma nastąpić w sierpniu.
Pt 5 Mar 2010, 14:55
Zdjęć: 35
Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"
2010-03-05T14:55:12+01:00
W dniu wczorajszym w bazylice katedralnej w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi odznaczenia "Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" nadanego mu przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Odznaczenie to jest najwyższym odznaczeniem związkowym i nadawane jest osobom, które szczególnie zasłużyły się dla naszego Związku. W uroczystości wzięli udział działacze związkowi z całego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i mieszkańcy Kielc. Obecnych było ponad pięćdziesiąt sztandarów (głównie związkowych). Poczet sztandarowy Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses sp. z o. o. w Starachowicach stanowili: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński i Krzysztof Wojtowicz. Medal księdzu biskupowi Ryczanowi wręczył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek a laudację wygłosił przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Waldemar Bartosz. Biskup Kazimierz Ryczan - profesor socjologii na KUL - jest od 2008 r. delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa ludzi pracy. Zasiada również w radzie naukowej KEP. Był członkiem rady stałej KEP oraz przewodniczącym rady Konferencji Episkopatu Polski ds. społecznych "Iustitia et Pax" (Sprawiedliwość i Pokój).
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Brakuje spawaczy ?? Pracuje na spawalni od X lat zawsze jak robimy jakiś bunt to wmawiają nam glupoty ze na nasze miej...Czwartek o 16:28 w wątku Brakuje spawaczy
Panie Janie komu można zgłosić takie zachowanie?Czwartek o 16:00 w wątku romans na IBISIE !
Koledzy bieżcie ksera badań i jak wam zle wychodzą odwołujcie sie do kielc jak bedzie trzeba to z paniami odpowiedni...Czwartek o 12:20 w wątku Brakuje spawaczy
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy