Zmień na ciemny motyw
Zaloguj przez Facebook
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2010-08-30T10:36:21+02:00
W dniu 28 sierpnia odbyły się w Starachowicach obchody XXX rocznicy powstania NSZZ "Solidarność". W tym roku ich organizatorem była Komisji Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" i delegatura Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Pierwszym elementem obchodów był turniej piłki nożnej rozegrany pomiędzy drużynami "Solidarności": MAN-a, Animex-u i Pracowników Oświaty. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Animex-u, drugie Pracowników Oświaty a trzecie MAN-a. Najważniejsza część obchodów odbyła się o godzinie 15.00 przed Biurowcem Głównym MAN-a gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji członków NSZZ "Solidarność", którą celebrował ksiądz dziekan Józef Domański i asyście kilku księży z dekanatu. Warto dodać, że przy ołtarzu pomocą służył alumn Tomasz Nobis będący na drugim roku seminarium w Radomiu, który jeszcze nie tak dawno temu pracował w MAN-ie i PKC. Po Mszy okolicznościowe przemówienie wygłosił Jan Seweryn przewodniczący Komisji Międzyzakładowej. Następnie przewodniczący odczytał list od przebywającego we Francji byłego działacza Komisji Fabrycznej NSZZ "Solidarności" w FSC Jacka Sadowskiego skierowany do uczestników uroczystości. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy poświęconej pracownikom FSC, którzy tworzyli i działali w Związku w latach 1980-1989. Tablicę odsłonił Jerzy Nobis były sekretarz Komisji Fabrycznej NSZZ "Solidarność" w FSC w latach 1908-1981. Jerzy Nobis był najdłużej internowanym związkowcem ze Starachowic. W więzieniach w Kielcach, Nowym Łupkowie i Załężu spędził prawie rok. W kieleckim więzieniu prowadził dziesięciodniowy strajk głodowy. Na Mszy obecni byli przedstawiciele władz miasta i powiatu, poseł Krzysztof Lipiec, przedstawiciele Zarządu MAN-a, starosta powiatu Vechta z Niemiec, przedstawiciel Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", działacze związkowi i opozycyjni z lat osiemdziesiątych a także dzisiejsi związkowcy z firm MAN Bus, PKC Group Poland i Gegenbauer. Niestety uczestnikom uroczystości nie sprzyjała pogoda. Przez cały czas jej trwania padał rzęsisty deszcz. Po zakończeniu uroczystości pod budynkiem MAN-a odbył się festyn na stadionie miejskim, podczas którego jego uczestnicy bawili się przy muzyce zespołu muzycznego. Serwowano bigos, kiełbaski z grilla i napoje. Dzieci mogły skorzystać ze zjeżdżali. W trakcie trwania festynu dokonano losowania w loterii zorganizowanej przez Komisję Międzyzakładową. Pomimo trudnych warunków imprezę można zaliczyć do udanych.
2010-08-24T15:47:13+02:00
Tegoroczne obchody XXX rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" odbędą się w dniu 28 sierpnia przed Biurowcem Głównym MAN-a (dawniej FSC). Rozpoczną się one o godz. 15.00 Mszą Świętą. Po Mszy nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pracownikom FSC, którzy tworzyli i działali w NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1989. Na uroczystość zapraszamy wszystkich mieszkańców Starachowic a w szczególności osoby, którym bliskie są ideały "Solidarności". Jako że Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses jest gospodarzem i organizatorem uroczystości nasi członkowie powinni wziąć licznie udział w tym wydarzeniu. Wcześniej, tzn. o godz. 9.00 na Stadionie Miejskim odbędzie się turniej piłki nożnej, w którym udział wezmą drużyny "Solidarności" ze starachowickich zakładów. Natomiast o godzinie 16.30 na placu przy Stadionie Miejskim odbędzie się zamknięta impreza (festyn) dla członków Związku, podczas której będzie można bawić się przy muzyce zespołu muzycznego. Dla uczestników przewidziano kiełbasę z grilla, bigos i napoje. Dzieci będą mogły pojeździć na koniach i skorzystać ze zjeżdżalni. Przewidziane są konkursy z nagrodami i inne atrakcje. Około godziny osiemnastej nastąpi losowanie nagród w loterii zorganizowanej przez naszą Komisję Międzyzakładową. Uwaga osoby, które zechcą wziąć udział w festynie proszone są o zapisanie się u naszych przedstawicieli wydziałowych lub w biurze naszego Związku.
Pt 13 Sie 2010, 19:04
Film w pełnej wersji
2010-08-13T19:04:27+02:00
Informujemy, że z powodu pomyłki film "U grobu księdza Jerzego Popiełuszki" został zamieszczony na naszej stronie internetowej w niepełnej wersji. Zanim to zauważyliśmy upłynęło kilka dni. W chwili obecnej film został podmieniony i można go oglądać w całości. Osoby, które obejrzały film w wersji wadliwej zachęcamy do ponownego jego obejrzenia. Informujemy ponadto, że film na płycie DVD można otrzymać kontaktując się z naszym biurem związkowym. Właściciel strony i administrator przepraszają za pomyłkę i wszelkie niedogodności związane z zamieszczeniem niewłaściwej wersji filmu.Obejrzyj film
2010-08-05T16:56:49+02:00
Comiesięczne spotkanie Komisji Międzyzakładowej, które odbyło się w dniu 4 sierpnia rozpoczęło się przyjęciem do Związku dwudziestu nowych członków. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił sytuację w PKC w związku ze sporem zbiorowym, którego głównym postulatem jest podwyżka płac o 150 złotych. Na chwilę obecną nie ma żadnych postępów w sprawie podwyżek, dlatego Komisja Międzyzakładowa postanowiła, że w przypadku braku satysfakcjonujących rezultatów rozmów z Zarządem, które mają się odbyć w połowie sierpnia podejmie zdecydowane działania. Odrzucono, jako nieuzasadnione żądania dyrektora Nazarewicza usunięcia transparentów i flag związkowych. Kolejną sprawą, którą omówił przewodniczący to sytuacja w MAN-ie. W chwili obecnej obserwuje się znaczne zwiększenie produkcji, co niestety powoduje konieczność pracy w zwiększonym wymiarze czasu pracy. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie zamieszanie z zapłatą za przepracowane godziny. Pomysły Zarządu w tej sprawie spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem pracowników i powodują, że niechętnie pracują w zwiększonym wymiarze czasu pracy. Związek czeka na ustosunkowanie się Zarządu do Stanowiska w sprawie polityki płacowej i zatrudnieniowej MAN-a. W dalszej części zebrania omówiono plany obchodów XXX rocznicy powstania "Solidarności". Jak zaznaczył przewodniczący obserwuje się próby przejęcia obchodów przez różne środowiska zupełnie ze Związkiem niezwiązane. Jako przykład podał organizację konkurencyjnych obchodów przez starachowicki Urząd Miasta i prezydenta Bernatowicza, o czym "Solidarność" dowiedziała się z prasy. Komisja zdecydowała, że przewodniczący uda się na spotkanie z prezydentem, które ma się odbyć w dniu 5 sierpnia i poinformuje, że Związek już poczynił działania dotyczące obchodów rocznicy powstania "Solidarności". W roku bieżącym organizatorem obchodów jest Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses i Delegatura NSZZ "Solidarność" w Starachowicach. Uroczystość odbędzie się przed Biurowcem Głównym MAN-a a jej głównymi elementami będzie Msza Święta i odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej pracownikom Fabryki Samochodów Ciężarowych, którzy tworzyli i działali w NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1989. Następnym punktem obrad było omówienie organizacji zapisów na festyn i rozprowadzania imiennych zaproszeń na uroczystości rocznicowe. Jan Seweryn poinformował o działaniach Związku, które doprowadziły do wszczęciu w końcu prac remontowych na przyzakładowym parkingu i propozycji firmy ubezpieczeniowej Nordea zwiększenia składki ubezpieczeniowej lub zmniejszenia wysokości wypłacanych świadczeń. Wydaje się, że propozycja będzie dla pracowników nie do przyjęcia, dlatego konieczne będzie znalezienie takiej firmy, która przedstawi korzystniejsze propozycje.
Śr 28 Lip 2010, 8:23
Zdjęć: 7
PKC oflagowane
2010-07-28T08:23:27+02:00
W dniu dzisiejszym zgodnie z decyzją Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przed bramą wejściową do firmy PKC GROUP Poland wywieszone zostały tablice z żądaniem podniesienia płac, oraz transparent i flagi związkowe. Decyzję o oflagowaniu podjęto w związku z przedłużającymi się negocjacjami płacowymi. Na chwilę obecną Zarząd spółki nie jest skłonny do podniesienia płacy zasadniczej pracowników zatrudnionych w PKC. Jest to niezrozumiałe, gdyż firma ma bardzo dużo zamówień, zatrudnia nowych pracowników a po za tym płace pracowników niepodnoszone były już od dwóch lat. W zasadzie NSZZ "Solidarność" domagając się podwyżki w kwocie 150 złotych chce jedynie wyrównania inflacji za rok 2008 i 2009 (3,5% i 4%). Chociaż oczekiwania pracowników są znacznie wyższe Związek daje Zarządowi czas na poczynienie działań, które usprawnią produkcję, przez co wzrośnie wydajność pracy, zmniejszy się ilość błędów produkcyjnych, co spowoduje wzrost dochodów firmy a co za tym idzie możliwość dania pracownikom konkretnej podwyżki. Świadczy to o dużej odpowiedzialność Związku za przyszłość zakładu jak również troskę o zatrudnionych w nim pracowników.
2010-07-04T07:30:15+02:00
W ubiegły piątek (2 lipca) odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle pierwszym punktem obrad Komisji było przyjęcie do Związku nowych członków. Tym razem przyjęto osiem osób. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił przebieg Kongresu Metalowców NSZZ "Solidarność" i Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Kolejnym punktem obrad było omówienie sytuacji w zakładach, które swoim działaniem obejmuje Komisja Międzyzakładowa (MAN Bus, PKC Group Poland i Gegenbauer Polska). Jak stwierdził przewodniczący w MAN-ie obserwuje się znaczny wzrost produkcji, co powoduje, że zakład zaczyna mieć poważne problemy z brakiem pracowników (głównie lakierników i spawaczy). Zwiększone plany produkcyjne pokazują, że zakład kryzys ma już po za sobą. Jednocześnie uwidacznia się niewłaściwa polityka zatrudnieniowo-płacowa firmy, o czym "Solidarność" mówiła podczas negocjacji płacowych. Jeżeli chodzi o PKC to w firmie tej trwa spór zbiorowy. Głównym punktem sporu jest podwyżka plac o 150 zł. W sprawie postulatów, jakie wysunął nasz Związek odbyły się już dwa spotkania z przedstawicielami PKC. Ostatnie odbyło się w ubiegły piątek. W rozmowach z przedstawicielami pracodawcy związkowcy wspierani byli przez przedstawicieli Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wiceprzewodniczącego Kazimierza Pasternaka i panią mecenas Zdzisławę Gądkiewicz. Kolejne spotkanie odbędzie się wkrótce. W Gegenbaerze trwają rozmowy na temat zapisów nowego Regulaminu Pracy. Niepokojące jest to, że w zaproponowanym przez pracodawcę Regulaminie nie ma wielu przywilejów, jakie dotychczas mieli pracownicy przejęci prze tę firmę. Następnie przewodniczący zdał relację ze spotkania z prezesem Ziętkiewiczem, które również odbyło się w ubiegły piątek.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Odpowiadałem na to pytanie już z dziesięć razy. Dofinansowanie się należy. Trzeba tylko być na stanie MAN na 30 c...Wczoraj o 16:52 w wątku Dodatek do urlopu
Panie Janie czy osobą, które teraz przeszły na umowy MANowskie, będzie już w tym roku przysługiwał dodatek do url...Wczoraj o 16:37 w wątku Dodatek do urlopu
Panie Janie czy osobą, które teraz przeszły na umowy MANowskie, będzie już w tym roku przysługiwał dodatek do url...Wczoraj o 11:25 w wątku Dodatek do urlopu
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy