Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już wygodny i nowoczesny rozkład jazdy autobusów MZK w Starachowicach?
- aktualna baza kursów
- wszystkie linie komunikacyjne
- wygodne wyszukiwanie po przystankach, ulicach lub numerach linii
- NOWOŚĆ! Możliwość wydrukowania rozkładu z każdego przystanku oraz dowolnego zestawu linii za pomocą wygodnego kreatora

- wyszukiwarka połączeń
- określisz kiedy chcesz jechać
- wybierzesz miejsce początkowe i docelowe
- system znajdzie połączenie bezpośrednie oraz z przesiadką
- podpowiemy, na którym przystanku się przesiąść lub przejść na pobliski przystanek

Sprawdź sam i nie szukaj już nigdy więcej połączeń biegając po przystankach...
2010-10-07T06:59:45+02:00
W dniu wczorajszym odbyło comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Podczas obrad przyjęto do Związku 22 nowych członków. Następnie omówiono sytuacje we wszystkich trzech firmach, które swoim działaniem obejmuje Komisja Międzyzakładowa (MAN, PKC, Gegenbauer). Przewodniczący Jan Seweryn poinformował o przebiegu rozmów w PKC w ramach sporu zbiorowego. Na chwilę obecną nie doszło tam nawet do zbliżenia stanowisk "Solidarności" i przedstawicieli Zarządu PKC. Związek otrzymał propozycję nowego regulaminu wynagradzania i regulaminu premiowania. Oburzenie NSZZ "Solidarność" budzi pomysł obniżenia płacy pracowników PKC do poziomu pensji minimalne i uzupełnienie jej dwoma dodatkami uzależnionymi od produktywności i jakości. Może to doprowadzić do obniżeni i tak już niskich pensji pracowników. "Solidarność" zajmie w tej sprawie stanowisko po spotkaniu z Zarządem PKC, które ma się odbyć w najbliższy poniedziałek. Natomiast w przyszłym tygodniu w piątek odbędzie się spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Jeżeli chodzi o sytuacje w MAN-ie to Związek otrzymał negatywną odpowiedź prezesa na pismo o podwyżkę płac. Kolejną sprawą to propozycja Zarządu omówienia funkcjonowania porozumienia o elastycznym czasie pracy obowiązującym w roku bieżącym a także propozycja podpisania takiego samego porozumienia w roku 2011. Związek ma w tej sprawie wyrobiony pogląd, ale postanowiono wytypować delegację na spotkanie z Zarządem, aby poznać zamiary i poglądy pracodawcy. Po tym spotkaniu - odbędzie się ono w najbliższy poniedziałek - Związek zajmie w tej sprawie oficjalne stanowisko. W związku z tym, że ani w MAN-ie ani w PKC nie widać woli pracodawców podniesienia płacy zasadniczej pracowników Komisja Międzyzakładowa zdecydowała o przeprowadzeniu w najbliższy czwartek symbolicznej akcji, która powinna zmotywować obydwu pracodawców do zmiany podejścia do sprawy podwyżek płac. Przewodniczący poinformował o zebraniu związkowym, jakie odbyło się w Gegenbaue-rze i problemach, jakie zasygnalizowali pracownicy tej firmy. Główny problem to zatrudnianie pracowników na umowy zlecenia a nie na umowy o pracę. Przewodniczący odbył już rozmowę z prezesem Kotrbą, podczas której uzgodniono, że spotkanie w sprawie zgłoszonych problemów obędzie się w najbliższym czasie. Komisja zdecydowała o zorganizowaniu uroczystego wręczenia odznaczeń nadanych przez Polski Czerwony Krzyż członkom Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi, którzy oddali największą ilość krwi. Jak co roku Komisja organizuje obchody rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Msza odprawiona zostanie jak zwykle w kościele Świętej Trójcy (w Rynku) o godzinie 18.00.
Czw 30 Wrz 2010, 16:43
Zdjęć: 72
Manifestowaliśmy w Warszawie
2010-09-30T16:43:18+02:00
W dniu 29 września w Warszawie odbyła się demonstracja zorganizowana przez NSZZ "Solidarność" w ramach Europejskiego Dnia Akcji. Demonstrowało prawie 10 tysięcy związkowców z całego kraju. Wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć związkowców ze Starachowic w tym z Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN-ie. Głównym hasłem, pod którym demonstrowano było: "Nie dla cięć budżetowych i braku bezpieczeństwa socjalnego - Tak dla zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i solidarności". Przed Urzędem Rady Ministrów pojawiło się tysiące flag związkowych i transparentów, wyły syreny, wybuchały petardy rozlegały się gwizdy i okrzyki. Warto zauważyć, że w manifestacji uczestniczyło bardzo dużo ludzi młodych. Wśród transparentów można było dostrzec transparenty pracowników supermarketów. W manifestacji brały również udział grupki związkowców z OPZZ. Licznie reprezentowani byli pracownicy Lasów Państwowych. W tym dniu w całej Europie na ulice wyszło setki tysięcy pracowników, aby zaprotestować przeciwko pogarszającym się warunkom socjalnym, braku stabilności zatrudnienia, niskim płacom i przerzucaniu kosztów kryzysu na pracowników. W Hiszpanii do strajku generalnego przystąpiło 10 milionów pracowników (70% zatrudnionych). W wielu krajach zapowiadane są kolejne strajki i manifestacje.
Pon 20 Wrz 2010, 13:45
Zdjęć: 57
Pielgrzymka Ludzi Pracy
2010-09-20T13:45:12+02:00
W dniu 19 września odbyła się XXVIII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Mszę na Jasnogórskim Szczycie odprawił Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy biskup Kazimierz Ryczan. Homilię wygłosił biskup diecezji drohiczyńskiej Antoni Dydycz. Przemówienie wygłosił przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek. Zarówno biskup Dydycz jak i Janusz Śniadek nawiązali do obecnej sytuacji w Polsce i problemach, z jakimi muszą borykać się ludzie pracy. Z naszych zakładów (MAN, PKC i Gegenbauer) do Częstochowy pojechało dwa autokary z ponad 100 związkowcami i ich rodzinami. Ze Starachowic był jeszcze autokar emerytów i rencistów a także czwarty autokar ze związkowcami z Animex-u i Odlewni Polskich. W sumie do Częstochowy przyjechało ponad dwadzieścia tysięcy związkowców. Na murach stanęło prawie dwieście pocztów sztandarowych. Pielgrzymom dopisała pogoda. W uroczystościach udział wzięła matka błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, parlamentarzyści, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i inni goście. Kolejna Pielgrzymka za rok.
Pt 17 Wrz 2010, 8:27
Zdjęć: 15
Z wizytą w Plauen
2010-09-17T08:27:41+02:00
W dniach 13-15 września przedstawiciele związków zawodowych z MAN Starachowice i Poznań gościli w Plauen w zakładzie MAN-Neoplan. Wizyta obyła się na zaproszenie Rady Zakładowej tego zakładu i związku zawodowego IG Metall. Związana ona była z przeniesieniem części produkcji autobusów wysokopodłogowych z Plauen do Starachowic. W serii spotkań, jakie się odbyły uczestniczyli Marcus Galle przewodniczący Rady Zakładowej w Plauen, Frank Hliper i Bernard Goerke członkowie Rady Zakładowej a także Sebastian Wowra z IG Metall. "Solidarność" reprezentowali Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Podczas obrad przedyskutowano sprawę przeniesienia produkcji autobusów z Plauen do Starachowic i omówiono sytuację w obydwu zakładach. Niemieccy koledzy wyrazili obawy o swoje miejsca pracy. Postanowiono utrzymywać stały kontakt pomiędzy obydwoma zakładami i kontynuować wymianę informacji. Spotkano się także z prezesem zakładu Achimem Knabe. Wizyta przebiegała w bardzo przyjaznej a nawet przyjacielskiej atmosferze.
2010-09-09T12:18:01+02:00
W dniu 7 września odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Tradycyjnie już pierwszym punktem obrad było przyjęcie do Związku nowych członków. Tym razem przyjęto aż 44 osoby ze wszystkich trzech firm, które swoim działaniem obejmuje Komisja a więc z MAN-a, PKC i Gegenbauer-a. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", które w tym samym dniu odbyło się w Kielcach. Jednym z tematów tam poruszanych była sprawa udziału Związku w wyborach samorządowych. Innym ważnym problemem, który poruszano w Kielcach była trudna sytuacja w kieleckim PKS-ie. W dalszej części obrad Komisji przewodniczący przedstawił przebieg sporu zbiorowego w PKC. Na chwilę obecną nie widać żadnej woli Zarządu firmy, co do spełnienia postulatów podwyżki płac. Zarząd zamierza wprowadzić akordowy system pracy, co według przedstawicieli pracodawcy pozwoli na zwiększenie wydajności a tym samym wzrost premii. Dla "Solidarności" jest to nie do przyjęcia. W najbliższy piątek ma się odbyć kolejne spotkanie "Solidarności" z przedstawicielami Zarządu PKC. W zależności od wyniku negocjacji Związek podejmie stosowne decyzje, co do dalszych działań. Następnie omówiono sytuację w MAN Bus. Na chwilę obecną jest ona dobra tylko w miesiącu grudniu może być spadek produkcji. Komisja postanowiła wystąpić do pracodawcy o podwyżkę płacy zasadniczej pracowników MAN Bus o 350 zł. i domagać się zrównania płac w starachowickim zakładzie z płacami w poznańskim zakładzie MAN-a. Kolejną sprawą, którą poruszył przewodniczący to funkcjonowanie Związku i rola, jaką powinni spełniać członkowie Komisji w podlegających im wydziałach. Omówiono także przygotowania do Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy (19 września) i festyn rodzinny organizowany przez Zarząd Regiony Świętokrzyskiego w dniu 11 września w Kielcach. J. Seweryn poinformował o wysłaniu dwóch członków Komisji na szkolenia z prawa pracy organizowane przez Zarząd Regionu. Na zakończenie zebrania Krzysztof Wójtowicz przewodniczący z magazynów poinformował, że nie wszyscy pracownicy magazynu posiadają indywidualne szafki narzędziowe i ubraniowe. Inny z przewodniczących zasygnalizował nie wywiązywanie się firmy BOCO z prania odzieży pracowników i terminowego jej dostarczania. Sprawami zgłoszonymi Związek zajmie się natychmiast.
Pon 6 Wrz 2010, 14:39
Zdjęć: 79
Wycieczka do Łańcuta i w Bieszczady
2010-09-06T14:39:52+02:00
W dniach 3 i 4 września grupa 102 członków NSZZ "Solidarność" i ich rodzin przebywała na wycieczce w Łańcucie i w Bieszczadach. W pierwszej kolejności zwiedzano zbudowany w latach 1629-1642 pałac - rodową siedzibę Lubomirskich. Duże wrażenie na zwiedzających robiły urządzone z przepychem pokoje i sale. W pomieszczeniach pałacu znajduje się wiele zabytkowych przedmiotów z XVII i XVIII wieku. Pałac położony jest w przepięknym parku zajmującym kilkadziesiąt hektarów. Kolejnym obiektem była znajdująca się w pobliżu pałacu zbudowana w latach 1799-1802 oranżeria. Znajduje się w niej wiele egzotycznych roślin. Po zwiedzeniu oranżerii zwiedzano wozownię i stajnie wybudowane pod koniec XIX wieku. W pomieszczeniach wozowni znajduje się ponad pięćdziesiąt zabytkowych powozów i karet. Jest to największa w Europie kolekcja tych pojazdów. Po zwiedzeniu tych obiektów uczestnicy wycieczki przejechali do Polańczyka gdzie zakwaterowani zostali w hotelu "Molo". Tam odbyła się kolacja połączona z tańcem i muzyką. W drugim dniu udano się nad zaporę solińską. Jedna z atrakcji był godzinny rejs statkiem po jeziorze. Po zwiedzeniu zapory udano się w dalszą drogę. Na trasie wycieczki znalazła się miejscowość Równa a w niej XVIII-wieczną drewnianą cerkwią. Był też wjazd wyciągiem krzesełkowym na stację narciarską Laworta. Z jej szczytu podziwiano panoramę gór. W drodze powrotnej przejechano tak zwaną Pętlą Bieszczadzką i obserwowano krajobraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Do Starachowic dotarto około godziny pierwszej w niedzielę.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Też tak uważam.Temat zamknięty. 19 minut temu w wątku Kontrola (znajomosci)Jakosci
nie muwie ze pan to pisze tylko zeby moze zakonczyc ten temat bo to do niczego nie zmierza Godzinę temu w wątku Kontrola (znajomosci)Jakosci
A czy ja to piszę? Widocznie ludzie nie mają większych problemów. Godzinę temu w wątku Kontrola (znajomosci)Jakosci
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy