Zmień na ciemny motyw
Zaloguj przez Facebook
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
Pt 18 Sie, 11:19
Zebranie Komisji MOZ
2017-08-18T11:19:09+02:00
W dniu 17 sierpnia odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Pierwszym punktem zebrania była relacja przewodniczącego Jana Seweryna z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Następnie przewodniczący przedstawił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN podpisany został nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Układ został wysłany do Państwowej Inspekcji Pracy celem jego rejestracji. PIP odmówił jednak rejestracji z powodu różnego rodzaju niezgodności z obowiązującym w Polsce prawem pracy i ze względu na nieprecyzyjne sformułowania niektórych zapisów. Na poprawę Układu pracodawca i związki zawodowe mają 14 dni. Od kilku miesięcy obniżana jest premia z tytułu jakości. Komisja postanowiła wysłać do Zarządu firmy pismo w sprawie zmian Regulaminu premiowania. Postanowiono także wysłać pismo w sprawie innego naliczania tak zwanej premii z zysku koncernu. Po interwencji Związku w sprawie zarządzenia o obowiązku dostarczania przez kobiety karmiące piersią zaświadczeń lekarskich potwierdzających ten fakt Zarząd firmy wycofał się z tego pomysłu. Zaświadczenia takie nie będą wymagane – wystarczy oświadczenie pracownicy. W PKC w dalszym ciągu nie może dojść do spotkania w sprawie zaproponowanych przez „Solidarność” zmian w Regulaminie Premiowania. Związek zwróci się w przyszłym tygodniu o pilne spotkanie w tej sprawie. Pracownicy zgłaszają, że kierownicy żądają od nich, aby odpracowali dni przestojowe, które miały miejsce w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jest to niezgodne z przepisami prawa pracy. Związek poruszy tę sprawę podczas spotkania z Zarządem. „Solidarność” otrzymała od prezesa Gegenbauer Andrzeja Kotarby odpowiedź na pismo w sprawie przystąpienia do rozmów na temat stworzenia w firmie taryfikatora płac. Prezes pisze, że na chwilę obecną nie jest jeszcze wiadomo czy firma wygra przetarg na dalszą obsługę MAN-a. Obecny kontrakt obowiązuje do końca października. Do rozmów na temat taryfikatora płac ma dojść, jeżeli firma przetarg wygra. W następnym punkcie zebrania przyjęto do Związku 8 nowych członków. Przewodniczący poinformował o zbliżających się wyborach do wszystkich struktur NSZZ „Solidarność”. W naszej organizacji związkowej wybory przeprowadzone zostaną w lutym i marcu przyszłego roku. Przewodniczący stwierdził, że do struktur wydziałowych i zakładowych powinni kandydować szczególnie ludzie młodzi przed którymi jest jeszcze wiele lat pracy. Powinni oni wnosić nowe pomysły dotyczące funkcjonowania Związku i angażować się w działalność związkową. Jan Seweryn wyraził ubolewanie na brak odzewu na jego list otwarty w sprawie „Tygodnika...
Śr 16 Sie, 9:51
Zdjęć: 30
Święto Wojska Polskiego
2017-08-16T09:51:48+02:00
W dniu 15 sierpnia w całej Polsce odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W Starachowicach z tej okazji odprawiona została Msza Święta w której udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu, organizacji politycznych i społecznych, a także mieszkańcy miasta. Mszę odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Marek Janas. Po Mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Niepodległości, gdzie przemówienia wygłosili starachowiccy oficjele, między innymi prezydent Marek Materek. Następnie pod Pomnikiem zostały złożone wiązanki i zapalone znicze. W imieniu naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej wiązankę złożyli Jan Seweryn i Małgorzata Żłobecka. Poczet sztandarowy stanowili: Krzysztof Wójtowicz, Mirosław Górecki i Jerzy Bonecki.  
Pon 7 Sie, 12:37
Przerwa urlopowa w MAN
2017-08-07T12:37:25+02:00
Od 31 lipca zdecydowana większość pracowników MAN-a przebywa na dwutygodniowych urlopach wypoczynkowych. Powrót do pracy nastąpi 16 sierpnia bo i 14 sierpnia jest w MAN dniem wolnym. Pomimo przerwy urlopowej nasze biuro związkowe funkcjonuje normalnie chociaż w zmniejszonej obsadzie personalnej. Członkowie Związku  mogą przyjść po wypłatę świadczenia statutowego, mogą zapisać się na festyn i loterię. Aby mieć stuprocentową pewność, że biuro jest otwarte najlepiej przed przyjściem przedzwonić (41 273 47 84). Telefon do przewodniczącego 695055757.
2017-07-18T17:57:40+02:00
Ratujmy „Tygodnik Solidarność”!!! List otwarty do członków NSZZ „Solidarność” i władz Związku wszystkich szczebli. Szanowni Państwo. Od kilku miesięcy „Tygodnik Solidarność” ukazuje się w nowym kształcie co pewnie w założeniach redakcji (?) miało sprawić, że będzie to pismo bardziej atrakcyjne. Niestety jedyne, co w tym „odnowionym” „Tygodniku” jest dobre to papier i układ tekstów. Niestety tematyka pisma zdecydowanie odbiega od tego, czego oczekują członkowie NSZZ „Solidarność”. Zdecydowana większość tekstów nie ma nic wspólnego ze sprawami, którymi zajmuje się nasz Związek. W „odnowionym” piśmie nie ma prawie wcale informacji o działalności Związku w Regionach i poszczególnych zakładach pracy. A przecież ta tematyka powinna dominować w piśmie, które ma w swej nazwie „Solidarność”. Nie twierdzę wcale, że nie powinno być tekstów o tematyce, społecznej, politycznej czy historycznej, ale powinny być zachowane zdroworozsądkowe proporcje. „Tygodnik Solidarność” w obecnym kształcie to pismo społeczno-polityczne a powinno być związkowe. Skąd członek Związku ma czerpać informacje o Związku jak nie z pisma związkowego? Skąd ma wiedzieć jakie problemy mają Komisje Zakładowe i jak te problemy rozwiązują? Skąd ma wiedzieć jak się zakłada Związek i jak się pracuje, aby Związek się rozwijał? To wszystko powinien znaleźć w „Tygodniku Solidarność”. Niestety nie znajduje. Znajduje za to kilka kilkustronicowych artykułów o tematyce, która z „Solidarnością” nie ma nic wspólnego. Znajduje koszmarne całostronicowe bohomazy Cezarego Krzysztopy.
2017-07-07T12:24:49+02:00
W dniu 6 lipca odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępnie zebrania przyjęto do Związku 9 nowych członków. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił sytuację w firmach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN zwiększa się program produkcyjny. Po przerwie urlopowej planowane jest produkowanie dwunastu autobusów dziennie plus 3 – 4 grupy podłogowe. Konieczna będzie praca w godzinach nadliczbowych i na konta czasu pracy. Planuje się pracować także w soboty i to na dwie zmiany. Kolejny już miesiąc obniżana jest premia za jakość. Spowodowane to jest różnego rodzaju usterkami i błędami popełnianymi przez pracowników. Zarząd firmy apeluje, aby każdy pracownik wykonywał swoją pracę tak, aby błędów było jak najmniej. Po przerwie urlopowej uruchomione zostaną dojazdy do zakładu autobusami firmy NETBUS. Będą one kursować na trasach: Pawłów, Mirzec i Iłża. Na chwilę obecną zainteresowanie dojazdami nie jest duże, bo zgłosiło się zaledwie 72 osoby. W Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie tzw. Gremium Informacyjnego, podczas którego dyskutowano między innymi o sposobie wypłaty premii z zysku koncernu. Na spotkaniu tym „Solidarność” z MAN reprezentowali Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Na tzw. antresoli w magazynie zamontowano dwa urządzenia schładzające powietrze, ale ich umiejscowienie zdaniem pracowników nie jest najlepsze. Z informacji uzyskanych od kierownika Kwaśniewskiego wynika, że planuje się zakup innych – bardziej wydajnych – urządzeń, które zostaną zamontowane na dachu magazynu. Nowa hala, której nadano nazwę hala nr. 8, w której montowane będą grupy podłogowe, czyli inaczej mówiąc podwozia autobusowe ma zostać oddana do użytku do 28 lipca. Podczas przerwy urlopowej przeniesiona zostanie tam produkcja podwozi, która obecnie odbywa się na wydziale Montażu. „Solidarność” wystąpiła do Zarządu firmy, aby opracowany został wykaz praw i obowiązków pracowników agencyjnych. W wykazie tym powinno się między innymi określić co pracownikom APT przysługuje. Na finiszu są prace związane z ujednoliceniem Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy. Po ich zakończeniu Układ zostanie (...)
2017-07-02T16:25:54+02:00
W ubiegłą sobotę związkowcy z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS wraz z rodzinami byli na wycieczce w Warszawie. Pierwszym punktem wycieczki było odwiedzenie kościoła Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w którym w stanie wojennym posługę duszpasterską sprawował ksiądz Jerzy Popiełuszko. Związkowcy wzięli udział we Mszy Świętej a następnie zwiedzali Muzeum, które znajduje się w podziemiach kościoła. W Muzeum zgromadzone są pamiątki związane księdzem Jerzy. Po zwiedzeniu Muzeum przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Jan Seweryn złożył wiązankę na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Warto wspomnieć, że w kościele znajduje się tablic poświęconych księdzu Popiełuszce ufundowana w roku 1985 przez starachowickich działaczy „Solidarności”. Kolejnym punktem programu wycieczki było Muzeum Powstania Warszawskiego gdzie jej uczestnicy mogli się zapoznać z historią przebiegu Powstania i obejrzeć zgromadzone tam pamiątki. Wycieczkę zakończyło indywidualne zwiedzanie Starego Miasta i okolic. W wycieczce udział wzięło 100 osób.    
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Nie wiedziałem ze normalny tydzień pracy to 5x8 godzin plus sobota. Myślenie nie boli. To ja cię przebije. Przychod...Wczoraj o 9:22 w wątku Zwolnienia APT
Chyba sobie żartujesz. Nie da się na 3 grupie takich pieniędzy mieć netto nawet po doliczeniu wszystkich premii. No ...Wczoraj o 7:38 w wątku Zwolnienia APT
Nic Ci się nie należy. Jak Ci nie pasuje to pokój nr 14Piątek o 21:07 w wątku praca
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy