Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2018-10-27T18:30:19+02:00
W dniach 25 i 26 października w Częstochowie odbył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W pierwszym dniu w Zjeździe uczestniczyło wielu polityków z opcji bliskiej „Solidarności”. Głównym gościem Zjazdu był prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent wygłosił do uczestników Zjazdu przemówienie w którym podkreślił rolę Związku w przemianach ustrojowych w Polsce. Następnie głos zabrała premier Beata Szydło. Przemawiała także minister Elżbieta Rafalska. Gośćmi KZD byli także minister Stanisław Szwed i były przewodniczący „Solidarności” Marian Krzaklewski. Przemawiali również Prezes IPN Jarosław Szarek i prezes TVP Jarosław Kurski. Po wystąpieniu zaproszonych gości głos zabrał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Przewodniczący podsumował działalność „Solidarności” w upływającej kadencji 2014-2018. W drugiej części obrad KZD dokonano wyboru nowego przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” i członków Komisji Krajowej. Jedynym kandydatem na funkcję szefa Związku był Piotr Duda i to on został zdecydowaną większością głosów wybrany. W drugim dniu KZD wybrano członków Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” oraz dokonano szeregu zmian w Statucie Związku w tym wydłużono obecną kadencję z czterech do pięciu lat. Ponadto podjęto szereg uchwał i stanowisk dotyczących głównie spraw pracowniczych. Przyjęto uchwałę programową, która określa działanie i cele Związku na nową kadencję. Zjazd Zakończyło zaprzysiężenie nowych władz Związku. Naszą Międzyzakładową Organizację Związkową na KZD reprezentował przewodniczący Jan Seweryn. Szerzej o KZD piszemy w gazetce „Wiadomości Związkowe”, która ukaże się już w najbliższą środę.      
2018-10-19T19:59:36+02:00
W dniu dzisiejszym w kościele Świętej Trójcy tak jak co roku odbyły się uroczystości rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Jest to już 34 rocznica jego męczeńskiej śmierci. Mszę zamówioną przez naszą organizację związkową celebrował i podniosłą homilię wygłosił ksiądz Henryk Czyż. Po Mszy uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę i popiersie księdza Popiełuszki gdzie złożono wiązanki i zapalono znicze. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Urzędu Miasta Starachowice oraz dwa poczty, którymi były: historyczny sztandar Komisji Fabrycznej Fabryki Samochodów Ciężarowych i nowy sztandar Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS. Wiązankę złożył przewodniczący Komisji MOZ Jan Seweryn a znicze zapalili kombatanci „Solidarności” Edward Dudek i Jerzy Wierzbiński a także Krzysztof Wójtowicz. W uroczystości udział wzięła starosta powiatu starachowickiego Danuta Krępa. Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu. Poczty sztandarowe organizacji NSZZ „Solidarność” stanowili: Waldemar Maciąg, Andrzej Kępiński i Jan Radecki oraz Mirosław Chorab, Maciej Maciąg i Krzysztof Fereniec. Uroczystości rocznicowe odbywają się w kościele Świętej Trójcy od roku 1985.
2018-10-16T17:40:33+02:00
W dni dzisiejszym w biurze Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS odbyła się zorganizowana przez Związek konferencja „Jak rozwiązać problemy parkingowe pracowników MAN?”. W Konferencji udział wziął prezydent Starachowic Marek Materek, wiceprezydent Starachowic Ewa Skiba, przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, członek Zarządu powiatu Andrzej Sendecki, kierownik zakładu MAN Mark Gouws, Artur Szewernoha członek Zarządu MAN do spraw finansowych, a także Michał Walendzik radny z osiedla Orłowo. NSZZ „Solidarność” reprezentowali: przewodniczący Jan Seweryn oraz Andrzej Kępiński i Małgorzata Żłobecka. Przewodniczący „Solidarności” naświetlił problemy z jakimi borykają się pracownicy MAN związane z niedostateczną ilością miejsc parkingowych. Jan Seweryn stwierdził, że zarówno władzom miasta jak i władzom powiatu nie powinno być obojętne to gdzie ponad trzy tysiące pracowników firmy parkuje swoje samochody, którymi dojeżdża do pracy. Zdaniem przewodniczącego zarówno MAN jak i władze lokalne wspólnie powinny się zastanowić jak rozwiązać problem. W trakcie dyskusji ze strony władz lokalnych i ze strony przedstawicieli MAN padały różne propozycje, ale w praktyce niewiele z nich wynikało. Mówiono o dojazdach środkami komunikacji miejskiej, dopłatach do biletów, dojeżdżanie samochodami prywatnymi w kilka osób. W zasadzie wszyscy odżegnywali się od budowy dodatkowego parkingu, o co od kilku lat wnioskuje „Solidarność” argumentując to tym, że może to spowodować, że samochodami prywatnymi będzie dojeżdżać jeszcze więcej osób niż obecnie, co spowoduje utrudnienia komunikacyjne na terenie miasta. Na zakończenie konferencji prezydent Materek złożył pewne deklaracje, które dla przedstawicieli MAN wydały się interesujące. Kierownik zakładu Mark Gouws zobowiązał się do ich przeanalizowania i ustosunkowania się do nich w ciągu dwóch tygodni. W spotkaniu nie uczestniczył poseł Krzysztof Lipiec, chociaż również był zaproszony. Według oceny „Solidarności” wszystkie propozycje rozwiązania problemu, które padły podczas konferencji to jedynie półśrodki. Związek w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że problem może rozwiązać jedynie budowa parkingu na 300 – 400 miejsc parkingowych.     
2018-10-08T17:47:42+02:00
W dniu 16 października bieżącego roku NSZZ „Solidarność” organizuje konferencję „Jak rozwiązać problemy parkingowe pracowników MAN BUS?”. Na konferencję zaproszeni zostali: Prezesa MAN BUS Michael Kobriger, kierownika zakładu MAN BUS Mark Gouws, prezydent Starachowic Marek Materek, starosta starachowicki Danuta Krępa i poseł Krzysztof Lipiec. Mamy nadzieję, że w tym gronie uda się wypracować rozwiązania, które sprawia, że problemy z zaparkowaniem pojazdów z którymi borykają się pracownicy MAN BUS zostaną zlikwidowane lub przynajmniej znacznie się zmniejszą. Uważamy, że sprawą powinien być zainteresowany nie tylko pracodawca, ale także władze lokalne.      
2018-10-05T14:11:13+02:00
W dniu 4 października odbyło się kolejne spotkanie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Na wstępie przewodniczący Komisji Jan Seweryn przedstawił relację z obrad Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyły się w dniu 2 października. Podczas obrad przedstawiciele Banku Pocztowego przedstawili ofertę współpracy z NSZZ „Solidarność”. Współpraca ta miałaby być dla członków Związku i komisji zakładowych korzystna gdyż produkty oferowane „Solidarności” przez Bank były by na preferencyjnych zasadach. Członkowie Zarządu wysłuchali następnie informacji z Komisji Krajowej. Komisja Krajowa zakupiła w Warszawie budynek w którym znajdą miejsce biura związkowe. Z rządem RP prowadzone były rozmowy na temat odmrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niestety to, co oferuje rząd jest dla „Solidarności” niesatysfakcjonujące gdyż odpis byłby powiększony zaledwie o 43 zł. Dyskutowano także o wyborach samorządowych i Walnym Zjeździe Delegatów, który odbędzie się w dniach 25 i 26 października. Następnie Zarząd Regionu przyjął strategię działania Regionu na bieżącą kadencję opracowaną przez etatowych członków Zarządu. W dalszej części zebrania szef Regionu Waldemar Bartosz omówił konflikty występujące w Regionie, a są one w kieleckim Hemarze, w szpitalu w Starachowicach i firmie STOKOTA. Mowa była także o manifestacji przeciwko szykanom wobec związkowców – co ma miejsce między innymi w PGE i w Jysk-u – która odbędzie się 5 października w Warszawie. Przyjęto stanowisko w sprawie wyborów samorządowych i omówiono obchody rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki......
Pon 17 Wrz, 17:51
Zdjęć: 70
Pielgrzymka Ludzi Pracy
2018-09-17T17:51:40+02:00
W dniu 16 września odbyła się 38 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w MAN BUS (MAN, PKC i Apleona) w Pielgrzymce uczestniczyło ponad 160 osób. Przed Mszą do uczestników Pielgrzymki przemówił przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Przewodniczący stwierdził, że „Solidarność” jest Związkiem skutecznym czego przykładem jest to, że część niedziel jest wolna od pracy i poświęcona jest dla Boga i rodziny. Okolicznościową homilię wygłosił abp Andrzej Dzięga, który pochwalił rząd za prospołeczne działania. W Pielgrzymce uczestniczyło ponad dwadzieścia tysięcy związkowców i ich rodzin.       
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
W MAN na pewno będzie. Dziś o 13:35 w wątku Premia świąteczna
Panie Janku Będzie ten dodatek dobrowolny60% przy wypłacie w listopadzie czy nie ???Wczoraj o 21:05 w wątku Premia świąteczna
tak owszem,a potem tą wodą myje biurkaWczoraj o 12:48 w wątku Czystoś na Składowej
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy