Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już nasz dziennik obecności i kalkulator wynagrodzenia, który zapamięta
- kiedy byłeś w pracy, a kiedy na urlopie
- kiedy byłeś chory
- kiedy byłeś na nadgodzinach, a kiedy odbierałeś godziny
i pozwoli
- podsumować ilość wykorzystanego urlopu w ciągu roku
- obliczyć szacowaną wysokość Twojego wynagrodzenia
- obliczyć wysokość potrąceń i dodatków do wynagrodzenia
- obliczyć wysokość premii

Sprawdź sam i zapomnij o zapisywaniu tych danych w zeszycie...
2017-07-18T17:57:40+02:00
Ratujmy „Tygodnik Solidarność”!!! List otwarty do członków NSZZ „Solidarność” i władz Związku wszystkich szczebli. Szanowni Państwo. Od kilku miesięcy „Tygodnik Solidarność” ukazuje się w nowym kształcie co pewnie w założeniach redakcji (?) miało sprawić, że będzie to pismo bardziej atrakcyjne. Niestety jedyne, co w tym „odnowionym” „Tygodniku” jest dobre to papier i układ tekstów. Niestety tematyka pisma zdecydowanie odbiega od tego, czego oczekują członkowie NSZZ „Solidarność”. Zdecydowana większość tekstów nie ma nic wspólnego ze sprawami, którymi zajmuje się nasz Związek. W „odnowionym” piśmie nie ma prawie wcale informacji o działalności Związku w Regionach i poszczególnych zakładach pracy. A przecież ta tematyka powinna dominować w piśmie, które ma w swej nazwie „Solidarność”. Nie twierdzę wcale, że nie powinno być tekstów o tematyce, społecznej, politycznej czy historycznej, ale powinny być zachowane zdroworozsądkowe proporcje. „Tygodnik Solidarność” w obecnym kształcie to pismo społeczno-polityczne a powinno być związkowe. Skąd członek Związku ma czerpać informacje o Związku jak nie z pisma związkowego? Skąd ma wiedzieć jakie problemy mają Komisje Zakładowe i jak te problemy rozwiązują? Skąd ma wiedzieć jak się zakłada Związek i jak się pracuje, aby Związek się rozwijał? To wszystko powinien znaleźć w „Tygodniku Solidarność”. Niestety nie znajduje. Znajduje za to kilka kilkustronicowych artykułów o tematyce, która z „Solidarnością” nie ma nic wspólnego. Znajduje koszmarne całostronicowe bohomazy Cezarego Krzysztopy.
2017-07-07T12:24:49+02:00
W dniu 6 lipca odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępnie zebrania przyjęto do Związku 9 nowych członków. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił sytuację w firmach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN zwiększa się program produkcyjny. Po przerwie urlopowej planowane jest produkowanie dwunastu autobusów dziennie plus 3 – 4 grupy podłogowe. Konieczna będzie praca w godzinach nadliczbowych i na konta czasu pracy. Planuje się pracować także w soboty i to na dwie zmiany. Kolejny już miesiąc obniżana jest premia za jakość. Spowodowane to jest różnego rodzaju usterkami i błędami popełnianymi przez pracowników. Zarząd firmy apeluje, aby każdy pracownik wykonywał swoją pracę tak, aby błędów było jak najmniej. Po przerwie urlopowej uruchomione zostaną dojazdy do zakładu autobusami firmy NETBUS. Będą one kursować na trasach: Pawłów, Mirzec i Iłża. Na chwilę obecną zainteresowanie dojazdami nie jest duże, bo zgłosiło się zaledwie 72 osoby. W Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie tzw. Gremium Informacyjnego, podczas którego dyskutowano między innymi o sposobie wypłaty premii z zysku koncernu. Na spotkaniu tym „Solidarność” z MAN reprezentowali Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Na tzw. antresoli w magazynie zamontowano dwa urządzenia schładzające powietrze, ale ich umiejscowienie zdaniem pracowników nie jest najlepsze. Z informacji uzyskanych od kierownika Kwaśniewskiego wynika, że planuje się zakup innych – bardziej wydajnych – urządzeń, które zostaną zamontowane na dachu magazynu. Nowa hala, której nadano nazwę hala nr. 8, w której montowane będą grupy podłogowe, czyli inaczej mówiąc podwozia autobusowe ma zostać oddana do użytku do 28 lipca. Podczas przerwy urlopowej przeniesiona zostanie tam produkcja podwozi, która obecnie odbywa się na wydziale Montażu. „Solidarność” wystąpiła do Zarządu firmy, aby opracowany został wykaz praw i obowiązków pracowników agencyjnych. W wykazie tym powinno się między innymi określić co pracownikom APT przysługuje. Na finiszu są prace związane z ujednoliceniem Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy. Po ich zakończeniu Układ zostanie (...)
Nie 2 Lip 2017, 16:25
Zdjęć: 40
Wycieczka do Warszawy - 01.07.2017
2017-07-02T16:25:54+02:00
W ubiegłą sobotę związkowcy z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS wraz z rodzinami byli na wycieczce w Warszawie. Pierwszym punktem wycieczki było odwiedzenie kościoła Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w którym w stanie wojennym posługę duszpasterską sprawował ksiądz Jerzy Popiełuszko. Związkowcy wzięli udział we Mszy Świętej a następnie zwiedzali Muzeum, które znajduje się w podziemiach kościoła. W Muzeum zgromadzone są pamiątki związane księdzem Jerzy. Po zwiedzeniu Muzeum przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Jan Seweryn złożył wiązankę na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Warto wspomnieć, że w kościele znajduje się tablic poświęconych księdzu Popiełuszce ufundowana w roku 1985 przez starachowickich działaczy „Solidarności”. Kolejnym punktem programu wycieczki było Muzeum Powstania Warszawskiego gdzie jej uczestnicy mogli się zapoznać z historią przebiegu Powstania i obejrzeć zgromadzone tam pamiątki. Wycieczkę zakończyło indywidualne zwiedzanie Starego Miasta i okolic. W wycieczce udział wzięło 100 osób.    
2017-06-29T15:31:31+02:00
W dniu dzisiejszym w Cedzynie odbyła się VI Konferencja Programowa NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego pod tytułem „Kierunki zmiany prawa pracy”. W konferencji uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Henryk Nakonieczny. Minister Szwed przedstawił stan prac dotyczących zmian w prawie pracy i odpowiadał na zadawane przez związkowców pytania. Henryk Nakonieczny omówił czym obecnie zajmuje się NSZZ „Solidarność” i jakie są oczekiwania Związku w sprawach prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych. Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Jan Seweryn zadał aż osiem pytań, ale nie na wszystkie uzyskał odpowiedź. Co by nie mówić to na część pytań udzielane były odpowiedzi wymijające i niewyjaśniające poruszonych przez związkowców spraw. Naszą Międzyzakładową Organizację Związkową na Konferencji reprezentowali: Jan Seweryn, Małgorzata Żłobecka, Andrzej Kępiński, Krzysztof Wójtowicz, Mirosław Górecki, Mirosław Chorab, Wojciech Kamoda i Maciej Maciąg.    
Pt 23 Cze 2017, 7:19
Zdjęć: 17
Gremium Informacyjne MAN
2017-06-23T07:19:10+02:00
W dniach 20 – 21 czerwca odbyło się spotkanie tak zwanego Gremium Informacyjnego MAN. W skład Gremium wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i rad pracowniczych ze zlokalizowanych w Polsce zakładów MAN-a. Tak, więc w spotkaniu brali udział przedstawiciele: MAN BUS Starachowice, MAN Bus oddział Poznań, MAC Poznań, MAN Truck Niepołomice, MAN Truck & Bus Wolica/Nadarzyn. Ponadto w spotkaniu udział wzięli członkowie rady zakładowej z MAN Truck & Bus AG z Monachium. NSZZ „Solidarność” reprezentowali Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. W pierwszym dniu obrad omówiono sytuację we wszystkich zakładach skupiając się szczególnie na warunkach pracy i płacy. Postanowiono wysłać pismo do przewodniczącego Rady Zakładowej MAN o pilne spotkanie, którego celem ma być omówienie sprawy premii z zysku i czasu pracy. W drugim dniu sytuację w zakładach przedstawili przedstawiciele pracodawców:  Michael Kobriger z MAN BUS, Bogdan Lis z MAN TRUCKS i Eliza Bernat z MAC.
Pt 9 Cze 2017, 9:20
Zebranie Komisji MOZ
2017-06-09T09:20:03+02:00
W dniu 8 czerwca odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle pierwszym punktem zebrania było sprawozdanie przewodniczącego Komisji Jana Seweryna z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie to poświęcone było przywróceniu poprzednich zasad przechodzenia na emeryturę. Brali w nim udział przedstawiciele rządu, kancelarii prezydenta i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Mówili oni o tym, że przywrócenie poprzednich zasad przechodzenia na emeryturę nie oznacza przymusu przejścia na emeryturę. Pracownik sam zdecyduje czy z nowych zasad emerytalnych skorzysta czy nie. Następnym punktem obrad Komisji było przyjęcie do Związku dziesięciu nowych członków. W dalszej części zebrania przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN odbyło się spotkanie z prezesem Kobrigerem, podczas którego udało się uzyskać jego zgodę na to, aby osoby odchodzące na emeryturę, które nabywają prawa do nagrody jubileuszowej miały ją wypłacaną w dniu odejścia na emeryturę a nie w miesiącu jej nabycia. Nie udało się wprowadzić nagrody za 50 lat pracy ponieważ prezes uważa, że powinna to być nie nagroda pieniężna, ale inny rodzaj uhonorowania pracownika. Tak zwany dobrowolny dodatek wypłacany będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. NSZZ „Solidarność” podniósł także sprawę szatni w hali nr 9. Związek uważa, że powinna być ona przeniesiona do tak zwanej małej hali. Prezes obiecał zająć się tą sprawą. Jak zwykle tematem dyżurnym jest sprawa przyzakładowego parkingu. Według prezesa po remoncie, który wkrótce będzie przeprowadzony na parkingu będzie mogło parkować 900 samochodów i to musi pracownikom wystarczyć. Nie planuje się uruchomienia dojazdów pracowników środkami komunikacji zbiorowej. Firma zatrudni w najbliższym czasie około 100 osób za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Od sierpnia planowane jest produkowanie 12 autobusów dziennie. Prowadzone są prace mające na celu ujednolicenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jest to konieczne gdyż w obecnej postaci Układ jest mało czytelny gdyż zawiera aż dwadzieścia...
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Był ten inspektor? Zauważył jakieś nieprawidłowości? Czy jednak jego zdaniem jest wszystko ok?Godzinę temu w wątku BHP na FAAB
Czemu pracę na parkingu idą w tak slimaczym tempie? Czy solidarność nie naciskając na zdecydowane załatwienie spra...Godzinę temu w wątku Parking
Jeździjcie pks-ami , a nie autami z okolicznych wiosek i wioseczek.Dziś o 10:39 w wątku Parking
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Teraz online
Janseweryn
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy