Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już wygodny i nowoczesny rozkład jazdy autobusów MZK w Starachowicach?
- aktualna baza kursów
- wszystkie linie komunikacyjne
- wygodne wyszukiwanie po przystankach, ulicach lub numerach linii
- NOWOŚĆ! Możliwość wydrukowania rozkładu z każdego przystanku oraz dowolnego zestawu linii za pomocą wygodnego kreatora

- wyszukiwarka połączeń
- określisz kiedy chcesz jechać
- wybierzesz miejsce początkowe i docelowe
- system znajdzie połączenie bezpośrednie oraz z przesiadką
- podpowiemy, na którym przystanku się przesiąść lub przejść na pobliski przystanek

Sprawdź sam i nie szukaj już nigdy więcej połączeń biegając po przystankach...
2019-10-20T10:50:52+02:00
W dniu 19 października odbyła się uroczystość 35 rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Głównym elementem uroczystości była Msza Święta w kościele Świętej Trójcy. Mszę odprawił i homilię wygłosił ksiądz Tadeusz Czyż. Po Mszy uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę poświęconą księdzu Jerzemu i pod Jego popiersie znajdujące się w starej części kościoła. Tam przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” W MAN BUS Jan Seweryn przedstawił związki księdza Jerzego Popiełuszki ze Starachowicką „Solidarności”. Związki te nie są bezpośrednie, ale pośrednie niemniej jednak są bardzo ważne. To w dniu 3 listopada 1984 roku, a więc w dniu pogrzebu księdza Popiełuszki, konspiracyjnie poświęcono sztandar Komisji Fabrycznej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Sztandar został potajemnie wyhaftowany przez jedną z zakonnic posługującą w kościele na Majówce. Poświęcenie nastąpiło w nocy w tym właśnie kościele. Następnie Jan Seweryn omówił historię powstania tablicy. Tablica została wykonana w roku 1985 z inicjatywy Teresy Pogłódek i przewieziona przez nią potajemnie do Warszawy do kościoła Świętego Stanisława Kostki i zmontowana tuż obok ołtarza głównego gdzie znajduje się do dzisiaj. W roku 1992 wykonano replikę tej tablicy i zamontowano w kościele Świętej Trójcy. W XXX rocznicę śmierci księdza Jerzego MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS ufundowała popiersie kapłana, które zostało zamontowane tuż nad tablicą. Po wystąpieniu przewodniczącego Seweryna modlono się o beatyfikację księdza Jerzego i złożono wiązanki pod tablicą i popiersiem. W imieniu MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS wiązankę złożył przewodniczący Jan Seweryn. W imieniu „Solidarności” Oświatowej Paweł Rdzanek, w imieniu „Solidarności” Odlewni Polskich wiązankę złożył Marek Mróz, a w imieniu starachowickiej delegatury „Solidarności” Marian Ferenc. Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu. W uroczystości brały udział sztandary związkowe: Historyczny sztandar „Solidarności” w FSC, nowy sztandar MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS, sztandar „Solidarności” Oświaty, sztandar starachowickiej delegatury „Solidarności”, sztandar Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, a także sztandar starachowickiego Urzędu Miejskiego. Nasze poczty sztandarowe stanowili: sztandar historyczny Mirosław Chorab, Mariusz Wolański i Krzysztof Kleczaj; sztandar nowy – Konrad Pożoga, Maciej Maciąg i Krzysztof Fereniec. Zdjęcia podczas uroczystości wykonywała Małgorzat Żłobecka. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali broszurę o księdzu Jerzym Popiełuszce, którą opracował Jan Seweryn, a wydała MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS.               
2019-10-17T17:16:19+02:00
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w MAN BUS zaprasza na uroczystość 35 rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Tradycyjnie uroczystość rozpocznie się w dniu 19 października o godzinie 18.00 Mszą Świętą, która odprawiona zostanie w kościele Świętej Trójcy. Po Mszy uczestnicy uroczystości udadzą się pod tablicę poświęconą księdzu Jerzemu i pod Jego popiersie gdzie zostaną złożone wiązanki i zapalone znicze. Organizacje posiadające sztandary prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych.     
Czw 10 Paź 2019, 8:46
Zwolnienia w MAN BUS
2019-10-10T08:46:57+02:00
Związki zawodowe zostały poinformowane, że dzienny plan produkcyjny zostaje obniżony do 11 autobusów. Wiąże się to ze zmniejszeniem zatrudnienia. Zwolnionych ma zostać około 250 osób. Będą to głównie osoby zatrudnione w MAN za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, ale przewiduje się również zwolnienie pewnej grupy osób zatrudnionych bezpośrednio przez MAN. Głównym kryterium, którym pracodawca ma się kierować typując osoby do zwolnienia ma być dyscyplina, zaangażowanie w pracę i absencja chorobowa. „Solidarność” uważa, że żadne zwolnienia nie są potrzebne gdyż pracownicy – głównie agencyjni – sami odchodzą z pracy. Miesięcznie jest to około 60 – 70 osób.  
2019-10-08T10:15:54+02:00
W dniu 7 października odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępie przewodniczący Jan Seweryn zdał relację z obrad Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniu 1 października. Głównym tematem obrad była sytuacja w kieleckiej odlewni Chemar. Na chwilę obecną zakład został postawiony w stan likwidacji. Działania Zarządu Regionu jak również zakładowej „Solidarności” nie przynoszą żadnego pozytywnego skutku. Wszystko wskazuje na to, że firma zostanie zamknięta, co może mieć poważne następstwa dla drugiego zakładu Chemar. Zarząd Regionu zdecydował o wysłaniu kolejnego pisma w sprawie sytuacji w zakładzie. Niedobra sytuacja jest również w Poczcie Polskiej. Pracownicy od dłuższego czasu prowadzą walkę o podwyżkę wynagrodzeń. Zarząd Regionu przyjął stanowisko w tej sprawie. Omawiana była także sprawa wyborów parlamentarnych. Po relacji z obrad Zarządu Regionu przyjęto do Związku dwudziestu ośmiu nowych członków. Następnie przewodniczący przedstawił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN odbyło się spotkanie z prezesem Yawuzem, ale nie wynikło z niego nic nowego. Prezes w dalszym ciągu nie ma pomysłu na rozwiązanie problemu z wykonaniem planów produkcyjnych. Pan Ywavuz zapowiedział, że będzie organizował spotkania z pracownikami poszczególnych wydziałów podczas, których będzie przedstawiał sytuację w firmie, apelował o wydajniejszą i dobrze wykonaną pracę, a także będzie zbierał opinie i pomysły pracowników dotyczące usprawnień w procesie produkcji. Podobne spotkania ma organizować kierownik zakładu Sermet. W dalszym ciągu pracownicy MAN pozbawiani są premii za produktywność i jakość. W dniu obrad Komisji odbyło się nieoczekiwane spotkanie z kierownikiem zakładu Sermetem podczas którego związki zawodowe zostały poinformowane, że podjęto decyzję o zmniejszeniu planu produkcyjnego. Do końca roku ma być produkowane jedenaście autobusów dziennie. Zmniejszenie planu produkcyjnego będzie się wiązało ze zmniejszeniem zatrudnienia. Zwolnionych ma być około 250 osób. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zakomunikowali kierownikowi zakładu, że domagają się wypłaty tak zwanego dobrowolnego dodatku i premii koncernowej. Kierownik zakładu wyraził chęć negocjacji w tej sprawie. Spotkanie ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Pod zarzutem mobbingu został zwolniony jeden z kierowników z wydziału Montażu. W sprawie sytuacji w firmie odbyła się dyskusja w której członkowie Komisji negatywnie wypowiadali się o działaniach Zarządu, które nie przynoszą poprawy. W firmie dochodzi do łamania przepisów prawa pracy szczególnie w zakresie czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych i umów zleceń. Zdecydowano, że jeżeli rozmowy w sprawie wypłaty premii koncernowej i dobrowolnego dodatku nie przyniosą rezultatu to Związek wejdzie z pracodawcą w spór zbiorowy, co może doprowadzić nawet do strajku. Postanowiono powiadomić PIP o nieprzestrzeganiu przez MAN prawa pracy.
Śr 2 Paź 2019, 11:49
Zdjęć: 5
Pikieta w APLEONA
2019-10-02T11:49:08+02:00
W dniu dzisiejszym pod oknami budynku w którym mieszczą się pokoje zarządzających starachowickim odziałem APLEONA odbyła się pikieta pod hasłem „Żądamy podwyżki płacy pracowników APLEONA”. W pikiecie brał udział kilkudziesięciu pracowników. Jak pamiętamy NSZZ „Solidarność” o podwyżkę płacy wystąpił już na początku bieżącego roku. Niestety jak do tej pory pracodawca nie podjął nawet rozmów w tej sprawie tłumacząc się najpierw niesfinalizowaniem kontraktu z MAN-em, a później zmianami w zarządzie firmy i opracowywaniem budżetu. Miejmy nadzieję, że wczorajsza pikieta da przedstawicielom pracodawcy do myślenia i skłoni ich do podjęcia merytorycznych rozmów ze związkami zawodowymi. Jeżeli jednak pracodawca będzie trwał w swoim uporze to kolejna akcja protestacyjna odbędzie się przed siedzibą firmy w Warszawie. Następnym krokiem, jaki będzie zmuszona podjąć „Solidarność” będzie wszczęcie sporu zbiorowego, co może nawet zakończyć się strajkiem.  
Pon 16 Wrz 2019, 19:47
Zdjęć: 52
XXXVII Pielgrzymka Ludzi Pracy
2019-09-16T19:47:37+02:00
W dniu 15 września odbyła się XXXVII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. W Pielgrzymce tradycyjnie uczestniczyli związkowcy z MAN BUS, PKC GROUP i APLEONA. W sumie było to 200 osób. Byli także związkowcy z innych starachowickich zakładów pracy. Przed Mszą, którą odprawił arcybiskup Józef Kupny odczytany został list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników Pielgrzymki. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Przewodniczący stwierdził, że Związek w ostatnim czasie odniósł wiele sukcesów, które poprawiły los polskich pracowników. Ważną sprawą jest podwyżka płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie do 2600 zł. „To jest wynagrodzenie za pracę, a nie jałmużna i rozdawnictwo, bo praca nie może być nigdy i nigdzie traktowana jak towar, bo człowiek dla człowieka nie może być towarem, musi być podmiotem. To słowa naszego duchowego Ojca św. Jan Pawła II, i to jest nasz testament, który musimy realizować” – stwierdził Piotr Duda. Następnie głos zabrał biorący udział w Pielgrzymce premier rządu RP Mateusz Morawicki. Premier mówił miedzy innymi o godności pracy i roli „Solidarności” w przemianach, które dokonują się obecnie w Polsce. Homilię do zebranych wygłosił metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Arcybiskup przypomniał słowa księdza Jerzego Popiełuszki dotyczące wartości, które wyznawał i których broniła „Solidarność”. W Pielgrzymce udział wzięło około 20 tysięcy osób.       
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Nie można. Dziś o 18:34 w wątku Dzień wolny za 15 sierpnia.
W jaki sposób odpracuje 80 godzin w miesięcznym okresie wypowiedzenia ? - albo w sytuacji gdzie dogadam się z kierown...Dziś o 15:44 w wątku GODZINY - NA MINUS
Witam, A co z tymi co tego dnia byli na zwolnieniu lekarskim, jest to gdzieś uwzględnione że ten dzień wolny mo...Dziś o 12:44 w wątku Dzień wolny za 15 sierpnia.
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy