Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Czy widziałeś już wygodny i nowoczesny rozkład jazdy autobusów MZK w Starachowicach?
- aktualna baza kursów
- wszystkie linie komunikacyjne
- wygodne wyszukiwanie po przystankach, ulicach lub numerach linii
- NOWOŚĆ! Możliwość wydrukowania rozkładu z każdego przystanku oraz dowolnego zestawu linii za pomocą wygodnego kreatora

- wyszukiwarka połączeń
- określisz kiedy chcesz jechać
- wybierzesz miejsce początkowe i docelowe
- system znajdzie połączenie bezpośrednie oraz z przesiadką
- podpowiemy, na którym przystanku się przesiąść lub przejść na pobliski przystanek

Sprawdź sam i nie szukaj już nigdy więcej połączeń biegając po przystankach...
2009-11-26T19:29:57+01:00
W dniu 23 listopada Hakan Samuelsson zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu MAN SE. Na komisarycznego następcę, na stanowisku prezesa zarządu firmy MAN SE, został powołany przez prezydium Rady Nadzorczej dr Georg Pachta-Reyhofen. Będzie on pełnił tę funkcję równolegle z wykonywanymi dotychczas obowiązkami Prezesa Zarządu firmy MAN Diesel SE. Hakan Samuelsson przyszedł do MAN-a w 2005 roku ze szwedzkiej Scanii gdzie pracował przez 23 lata. W roku 2006 Samuelsson podjął próbę przejęcia Scanii przez MAN-a, ale skończyło się to niepowodzeniem i spadkiem cen MAN-a, co z kolei umożliwiło Volkswagenowi kupno mniejszościowego pakietu akcji tej firmy. Zachodnie media spekulują, że decyzja Samuelssona związana jest z aferą łapówkarską, którą ujawniono w MAN-ie jak również z działaniami koncernu Volkswagen zmierzającymi do skonsolidowania trzech marek VW, MAN i Scania. Wiadomo, że Volkswagen, który ma znaczne udziały zarówno w MAN-ie jak i w Scanii (po około 30% akcji) od kilku lat stara się o stworzenie koncernu produkującego samochody ciężarowe w skład, którego weszłyby MAN, Siania i ciężarówkowe oddziały Volkswagena. Odejście Samulssona może przyspieszyć i ułatwić te działania gdyż był on przeciwny łączeniu firm i optował za samodzielnością MAN-a. Nie bez znaczenia jest kryzys na rynku pojazdów ciężarowych, który najprawdopodobniej wymusi na producentach ciężarówek decyzje, które pozwolą na zmniejszenie strat i ograniczenie kosztów. Na chwilę obecną nie jest wiadomo jak odejście Samuelssona wpłynie na segment autobusowy MAN-a. Miejmy nadzieję, że produkcja autobusów będzie w dalszym ciągu rozwijana.
Pt 20 Lis 2009, 7:08
Zmiana prezesa w PKC Group Poland
2009-11-20T07:08:58+01:00
Niespodziewanie w dniu 17 listopada odwołany został z funkcji prezesa PKC Group Poland Tomasz Sokolewicz, który funkcję tę sprawował od samego początku powstania tej firmy to znaczy od 1 stycznia 2009 roku, kiedy to starachowicki zakład MAN-a sprzedał fińskiemu koncernowi PKC Group wydział produkcji wiązek elektrycznych. Tomasz Sokolewicz w zasadzie tworzył firmę od podstaw przekształcając wydział w samodzielny zakład z jego kompletnymi strukturami dokonując jednocześnie licznych zmian organizacyjnych. W swojej pracy spotykała się z wieloma trudnościami, z których największą był (i jest nadal) bardzo duży spadek zamówień na wiązki elektryczne od przeżywającego kryzys MAN-a. Na chwilę obecną nie są znane powody odwołania Sokolewicza można się jedynie domyślać, że ma to związek z trudną sytuacją firmy, ale czy wina za ten stan leży po stronie Sokolewicza to jest sprawą dyskusyjną. Odwołanie odbyło się w niezbyt eleganckim stylu gdyż sam zainteresowany do ostatniej chwili nie był o takim zamiarze poinformowany. W dniu odwołania Sokolewicza powołany został nowy prezes PKC Group Poland. Jest nim Fin Janne Lampela. Już następnego dnia odbyło się spotkanie związków zawodowych z nowym prezesem. Miało one charakter zapoznawczy, ale NSZZ "Solidarność" zasygnalizowała, że już w najbliższym czasie chce rozmawiać na temat premii rocznej za 2009 rok i podwyżki płac na rok 2010. Kolejne spotkanie z Janne Lampelą odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Śr 11 Lis 2009, 8:44
Zdjęć: 2
Święto Niepodległości
2009-11-11T08:44:18+01:00
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości odbyły się w Starachowicach w wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Na dworze było zimno i padał rzęsisty deszcz. Uroczystość rozpoczęła się w kościele Świętej Trójcy Mszą Świętą, którą odprawił i homilię wygłosił ksiądz Józef Domański. Ksiądz Domański mówiąc o historii odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku nawiązywał do obecnej sytuacji w naszym kraju podkreślając, że nie wszystko jest tak jak być powinno. Po Mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości gdzie okolicznościowe przemówienia wygłosili posłowie Gosiewski i Lipiec. Następnie delegacje poszczególnych instytucji, organizacji i szkół złożyli wiązanki i zapalili znicze. W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MAN STAR Trucks & Buses wiązankę złożyli: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński i Krzysztof Wojtowicz. Poczet sztandarowy tworzyli: Piotr Piwko, Krzysztof Wojtowicz i Andrzej Kępiński.
2009-11-05T16:40:47+01:00
W dniu wczorajszym odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Tradycyjnie już pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku nowych członków. Tym razem w poczet "Solidarności" przyjęto 5 osób. Tu trzeba dodać, że wśród przyjmowanych są pracownicy zarówno MAN-a jak i PKC. Następnie przewodniczący Jan Seweryn poinformował o przebiegu Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego, która odbyła się niedawno pod Kielcami. Kolejnym punktem zebrania było omówienie przez przewodniczącego sytuacji w firmach, które swoim działaniem obejmuje Komisja Międzyzakładowa a więc PKC, MAN i Gegenbauer. Niestety zarówno w PKC jak i w MAN-ie w dalszym ciągu są poważne problemy z zapewnieniem produkcji dla wszystkich pracowników. W najbliższym czasie w PKC spodziewane jest wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Ponadto w firmie tej pracownicy w dalszym ciągu biorą co miesiąc jeden dzień urlopu bezpłatnego. Jeżeli chodzi o MAN-a to obserwuje się brak planowego rozkładu czasu pracy. Kalendarz pracy, który niedawno został przedstawiony już następnego dnia był nieaktualny. Kolejną sprawą dotyczącą MAN-a jest projekt porozumienia przesłanego przez Zarząd firmy do związków zawodowych dotyczącego tak zwanego elastycznego czasu pracy. W sprawie tej odbyło się już pierwsze spotkanie, w którym udział brali przedstawiciele wszystkich związków zawodowych w tym także z Poznania. W sprawie porozumienia, które w zasadzie sprowadza się do tego, aby ograniczyć pracę w pierwszym półroczu 2010 roku a odpracowywać dni wolne w drugim półroczu wywiązała się dyskusja w trakcie, której poszczególni członkowie Komisji ustosunkowywali się do przedstawionego projektu. Podsumowaniem dyskusji było stwierdzenie, że większość propozycji Zarządu jest nie do przyjęcia. Jednoznacznie stwierdzono, że wszelkie problemy produkcyjne pracodawca stara się przerzucić na pracowników. Zdecydowano, że jeżeli Zarząd firmy nie pójdzie na ustępstwa NSZZ "Solidarność" żadnego porozumienia nie podpisze. Niepokojące sygnały docierają z Gegenbauera a dotyczą one działalności związkowej w tej firmie Przewodniczący zapowiedział, że w najbliższych dniach sprawa ta musi zostać wyjaśniona i uregulowana. Omawiano również sprawę podwyżek płac w PKC i MAN-ie i podjęto w tej kwestii stosowną decyzję. W dalszej części zebrania zdecydowano o zakupie dla wszystkich członków Związku paczek ze słodyczami, które będą im wydane w okolicach 6 grudnia. Paczka będzie przysługiwać każdemu związkowcowi bez względu na staż związkowy. Kolejną sprawą którą omawiano jest udział Związku w obchodach Święta Niepodległości (11 listopada). Zdecydowano o ufundowaniu symbolicznych nagród dla uczestników konkursów na temat historii "Solidarności" organizowanych przez "Tygodnik Starachowicki" i "Stowarzyszenie Wolni i Solidarni" a skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zebranie zakończyła dyskusja o problemach występujących w poszczególnych firmach.
Śr 28 Paź 2009, 12:47
Pogrzeb Adama Mazura
2009-10-28T12:47:50+01:00
W dniu dzisiejszym odbył się pogrzeb Adama Mazura, działacza "Solidarności" z lat 1980-1981 i okresu stanu wojennego. Adam Mazur pracował w Fabryce Samochodów Ciężarowych w wydziale S4. W sierpniu 1982 roku został on wraz z grupą kolegów aresztowany za rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw podziemnej "Solidarności". Przez kilka miesięcy był przetrzymywany w areszcie śledczym w Kielcach, a następnie po skazaniu na 2 i pół roku wiezienia został przewieziony do więzienia w Hrubieszowie. Po wyjściu w maju 1983 z wię-zienia na mocy amnestii miał poważne problemy ze znalezieniem pracy. Było to jedną z przyczyn jego decyzji o wyjeździe z kraju. Jako uchodźca polityczny dostał paszport "w jedną stronę", (co było równoznaczne z tym, że do Polski już nie będzie mógł nigdy powrócić) i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam imał się różnych prac, aby utrzymać siebie i rodzi-nę. Po raz pierwszy przyjechał do polski w 2003 roku - po dziewiętnastu latach nieobecności. Będąc już emerytem dwa lata temu powrócił do Polski i zamieszkał w Starachowicach na Orłowie. Wywiad z Adamem Mazurem można przeczytać na tej stronie internetowej w dziale Historia - Relacje i dokumenty. Znajduje się on także w książce Jana Seweryna pt. "Solidar-ność Starachowicka". Adam Mazur zmarł 25 października w wieku 73 lat. Pochowany został na starachowickim Bugaju.
2009-10-26T18:11:03+01:00
W dniach 22 - 23 października odbyło się w Kielcach kolejne zebranie Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ "Solidarność". W dwudniowych obradach udział wzięli przedstawiciele "Solidarności" z zakładów produkujących samochody i z firm produkujących na rzecz przemysłu motoryzacyjnego. W pierwszym dniu przedstawiono sytuację w poszczególnych zakładach. Z relacji związkowców wynikało, że zdecydowana większości przedsiębiorstw w dalszym ciągu dotkliwie odczuwa się skutki kryzysu. Jedynie Fiat Auto Poland nie ma problemów a wprost przeciwnie produkcja w tym zakładzie utrzymuje się na wysokim poziomie. Kolejną sprawą, którą omawiano były antyzwiązkowe działania rządu i pracodawców zmierzające do ograniczenia roli i praw związkowych. Członkowie SKPM będący delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" zdali relacje z obrad Zjazdu, który kilka dni wcześniej odbył się w Białymstoku. W drugim dniu odbyło się szkolenie na temat negocjacji płacowych prowadzone przez współpracującą z NSZZ "Solidarność" firmą Partner. NSZZ "Solidarność" z MAN STAR Trucks & Buses w Starachowicach reprezentował na SKPM przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Jan Seweryn.
Załóż konto Nie pamiętam hasła
Solidarność w
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Ostatnio dodane
Ostatnio na forum
Nie boją się pisać. Było podane nazwisko i imię, ale wykropkowałem je ze względu na RODO. Wczoraj o 16:52 w wątku Kierownik
To napisze ktoś o kogo chodzi może o inicjały jak boicie się pisać z nazwiska? Wczoraj o 14:13 w wątku Kierownik
Witam Pracuje w firmie już długo lubie swoją pracę lecz jak pomyślę że wspomniany kierownik będzie znów mną p...Wczoraj o 11:36 w wątku Kierownik
Statystyki
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy
Top tygodnia
Dostęp do tych informacji mają tylko zalogowani użytkownicy