Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu 14 sierpnia odbyło się pierwsze od czasu rozpoczęcia się pandemii koronawirusa, czyli od pięciu miesięcy, zebranie Komisji Międzyzakładowej. Członkowie Komisji zgodnie z zaleceniami epidemicznymi obradowali w maskach. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do „Solidarności” szesnastu nowych członków. Następnie przewodniczący Jan Seweryn poinformował o oddelegowaniu do pracy związkowej Waldemara Maciąga i powołaniu w skład Komisji Marcina Franeckiego. Przewodniczący zgłosił wniosek o odwołanie Waldemara Maciąga z funkcji wiceprzewodniczącego i powołanie go na funkcję skarbnika. Kolejny wniosek Jana Seweryna dotyczył upoważnienia przez Komisję Jana Seweryna, Małgorzaty Żłobeckiej i Waldemara Maciąga do podpisywania wszelkich dokumentów i porozumień pomiędzy „Solidarnością” a pracodawcami (MAN, PKC i APLEONA). W dalszej części zebrania przewodniczący omówił wydarzenia, jakie miały miejsce w czasie, gdy nie odbywały się zebrania Komisji. W MAN podpisano porozumienie na czas kryzysu związanego z epidemią w którym określono na jakich zasadach pracownicy będą przebywać na przestojach. Dzięki zdecydowanej postawie „Solidarności” udało się wynegocjować korzystne dla pracowników rozwiązania między innymi podwyżkę wynagrodzeń i włączenie części premii do płacy zasadniczej. Przewodniczący krytycznie ocenił pomysły Zarządu firmy dotyczące rozbudowy struktury nieprodukcyjnej i zwiększania ilości funkcji. Chodzi o utworzenie funkcji koordynatorów wiodących i kierowników wiodących. W PKC również zostało podpisane porozumienie na czas kryzysu, ale niestety było ono nie tak korzystne jak w MAN. Otwartą sprawa jest podwyżka płac pracowników PKC. Znacznie opóźnione rozmowy placowe mają się rozpocząć pod koniec sierpnia. W APLEONA w porozumieniu kryzysowym udało się zapisać włączenie całości premii do płacy zasadniczej. Niestety w ostatnim czasie pojawiła się propozycja pracodawcy, aby związki wyraziły zgodę na nieprzekazanie przez firmę drugiej części odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W sprawie tej w najbliższy wtorek ma się odbyć telekonferencja w której uczestniczyć będą przedstawiciele pracodawcy i związków zawodowych podczas, której ma być dyskutowany ten kontrowersyjny pomysł. Pracownicy APLEONA są tą propozycją oburzeni, bo wiąże  się to z tym, że niewypłacone im zostanie świadczenie świąteczne na Święta Bożego Narodzenia. Kolejna sprawa, którą omówił Jan Seweryn to działania, jakie podjął w sprawie zapisania w Regulaminach Pracy MAN i PKC dodatkowej przerwy w pracy w przypadku wysokiej temperatury otoczenia i uregulowań dotyczących honorowego dawstwa krwi. Następnie przewodniczący omówił sprawę obchodów 40 rocznicy powstania „Solidarności”. Przed MAN i PKC zainstalowane zostały wielkie, okolicznościowe banery, na ogrodzeniu SSE zainstalowano wystawę „Plakaty wydawane przez Komisję Fabryczną NSZZ „Solidarność” w FSC w latach 1980 – 1981”. Kolejna wystawa „Solidarność Starachowicka 1980 – 1981” odsłonięta zostanie w dniu 17 sierpnia. Każdy członek „Solidarności” otrzyma pamiątkowy kubek i bon turystyczny o wartości 200 zł. Zakupiono także okolicznościowe znaczki-przypinki. W związku z 100 rocznicą bitwy warszawskiej do złożenia wiązanki pod Pomnikiem Niepodległości wyznaczono przewodniczącego Jana Seweryna i wiceprzewodniczącą Małgorzatę Żłobecką.
           
Janseweryn
Nie 16 Sie, 10:32