Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 3 marca odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle pierwszym punktem zebrania było przedstawienie przez przewodniczącego Jana Seweryna relacji z obrad Zarządu Regionu, które odbyło się w tym samym dniu. Na Regionie omawiane były sprawy poruszone podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej min. poparcie przez Związek kandydatury Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Związek ma z kandydatem podpisać umowę programową w której znajdą się postulaty związkowe do których realizacji Andrzej Duda zobowiąże się w zamian za udzielone poparcie. Zarząd Regionu przyjął w tej sprawie Stanowisko w którym pisze, że popiera tę kandydaturę. W dalszej części zebrania Zarządu Regionu omawiano sprawę obchodów 40 rocznicy powstania „Solidarności”. Omawiano także występujące w Regionie konflikty w zakładach pracy. Mowa była między innymi o sytuacji w MAN........

Po relacji z Zarządu Regionu przyjęto do „Solidarności” kolejne 9 osób. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN doszło do poważnego napięcia pomiędzy Związkiem, a Zarządem firmy, gdyż we wstępnej fazie negocjacji płacowych Zarząd zanegował skład zespołu negocjacyjnego powołanego przez „Solidarność”. Doszło nawet do zerwania rozmów. „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwiła się ingerencji pracodawcy w uprawnienia związkowe. Była niepotrzebna wymiana pism i nerwowa atmosfera. W końcu jednak Zarząd uznał racje „Solidarności” i 2 marca odbyło się drugie spotkanie dotyczące podwyżki wynagrodzeń. Niestety ze spotkania nic nie wynikło, bo przedstawiciele pracodawcy nie byli do rozmów przygotowani. Następne spotkanie ma się odbyć 5 marca. W dniu 27 lutego odbyło się spotkanie prezesa Kobrigera z pracownikami. Prezes przedstawił aktualną sytuację firmy i zapewniał, że nie jest prawdą, że zakład zostanie w całości przeniesiony do Turcji. Pracownicy nagrodzili wystąpienie prezesa brawami. Następnego dnia, czyli 28 lutego z prezesem Kobrigerem spotkał się przewodniczący Jan Seweryn. Niespodziewanie w tym samym dniu około pięćdziesięciu pracowników dostało wymówienia umów o pracę. Stało się to bez powiadomienia związków zawodowych nie mówiąc już o niepowiadomieniu samych zainteresowanych, czyli zwalnianych pracowników. Przewodniczący uznał takie praktyki za karygodne. Zwolnienia dotyczyły pracowników zatrudnionych bezpośrednio w MAN jak i za pośrednictwem APT. W MAN od dłuższego czasu premia miesięczna nie jest wypłacana w pełnej wysokości. W PKC wciąż nie rozpoczęły się rozmowy na temat wzrostu płac. „Solidarność” wnioskuje o podwyżkę płacy zasadniczej o 350 zł. i włączenie do płacy zasadniczej premii miesięcznej. Na części placówek występują braki pracy w związku z czym pracownicy wysłani są na urlopy, co nie wszystkim oczywiście pasuje. W sprawie tej „Solidarność” interweniowała u przedstawicieli pracodawcy. Na ulicy Składowej znacznie zwiększyło się zatrudnienie, co spowodowało problemy w szatniach i jadalni. W tej sprawie też „Solidarność” interweniowała. W APLEONA doszło do napięcia, bo pracownicy nie chcieli podpisywać nowych angaży gdyż według nich zapisy w tych angażach nie dawały im gwarancji, że będą otrzymywać premię miesięczną. „Solidarność” doprowadziła do podpisania porozumienia w którym te gwarancje są zapisane. Dopiero wtedy pracownicy nowe angaże podpisali. Ostatnim punktem obrad Komisji Międzyzakładowej była decyzja o wysłaniu do Zarządu firmy w którym poruszone zostaną sprawy niepokojące pracowników i NSZZ „Solidarność”.            
 
 

Janseweryn
Wt 3 Mar, 19:50