Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 6 lutego odbyło się drugie w tym roku Zebranie Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle przewodniczący Jan Seweryn zdał relację z obrad Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyły się 4 lutego. Na Regionie omawiano sprawę spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z prezydentem RP Andrzejem Dudą, które miało miejsce w dniu 29 stycznia. Podczas tego spotkania związkowcy poruszyli wiele spraw i problemów z którymi muszą się mierzyć w swojej pracy związkowej. Mowa była także o powiązaniu wieku emerytalnego ze stażem pracy. W chwili obecnej trwają jakieś rozmowy przedstawicieli prezydenta z przedstawicielami ZUS na ten temat, ale o szczegółach nie wiele wiadomo. Spotkanie Komisji Krajowej z prezydentem miało również na celu poparcie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. W dalszej części obrad Zarządu Regionu mówiono o konflikcie w kieleckiej Hucie Chemar. Na chwilę obecną dobrą wiadomością jest to, że sąd oddalił wniosek o upadłość zakładu. Co będzie dalej nie wiadomo. Kolejnym punktem obrad były przygotowania do obchodów czterdziestolecia powstania „Solidarności”. Mowa była o obchodach centralnych, które odbędą się w Warszawie w dniu 29 sierpnia, obchodach regionalnych i obchodach w poszczególnych delegaturach. Po relacji z obrad Zarządu Regionu przyjęto do Związku trzynastu nowych członków. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN odbyło się pierwsze spotkanie na temat podwyżki wynagrodzeń. Niestety zostało ono przez przedstawicieli MAN przerwane, gdyż mieli oni zastrzeżenia co do składu grupy negocjacyjnej „Solidarności”. Przewodniczący stwierdził, że jest niedopuszczalne, aby pracodawca ingerował w uprawnienia związkowe wynikające z Ustawy o związkach zawodowych. W firmie w dalszym ciągu jest problem z wykonaniem zadań produkcyjnych. Pracownicy są zaniepokojeni przedłużającym się pobytem w zakładzie pracowników z zakładu MAN-a w Ankarze. Podejrzewają, że Turcy uczą się montażu samochodów po to, aby wyprowadzić produkcję do Ankary. Zarząd MAN zaprzecza, aby to się miało stać. Dla pracowników niezrozumiałe jest przeniesienie ostatecznego montażu autobusów do Poznania. Jak wieść niesie pracownicy w Poznaniu zarabiają znacznie więcej niż pracownicy w Starachowicach. Czy to prawda? Nie wiadomo. Zgodnie z decyzją Komisji do Zarządu MAN wysłane zostało pismo z pytaniami dotyczącymi sytuacji w firmie. Odpowiedź na pismo niewiele wyjaśnia, ale niepokojące jest to, że prowadzone są analizy mające na celu dostosowanie zatrudnienia do planów produkcyjnych. Oznacza to, że będzie dalsza redukcja zatrudnienia, bo jak wynika z informacji Zarządu w firmie jest około 300 – 400 osób za dużo. Jest to niedobra wiadomość, bo w grudniu ubiegłego roku zwolniono 100 osób w styczniu bieżącego roku zwolniono około 150 osób. W większości byli to pracownicy agencyjni........
W PKC Związek wystąpił o podwyżkę w kwocie 350 zł i włączenie premii pracowników fizycznych do płacy zasadniczej. Do tej pory nie odbyło się jeszcze żadne spotkanie w tej sprawie. Bardzo niepokojącej jest, że w firmie obserwuje się znaczny spadek produkcji. Pracownicy przesyłani są na inne działy, proponuje im się, aby wzięli urlopy, w tym również bezpłatne. Znaczna część pracowników godzi się na to, bo obawia się utraty pracy. Co by nie mówić to pracodawca nie ma prawa wysyłać pracowników na urlopy, bo jest to przerzucanie problemów produkcyjnych na pracowników. W PKC wzięto pod lupę palaczy. Wszystkie wyjścia na papierosa są rejestrowane, a ci którzy zbyt często udają się na palarnię są upominani. Gdy nie ograniczą wyjść będą karani upomnieniami i naganami. Gdy i to nie spowoduje poprawy sytuacji pracodawca może zakazać palenia. Niestety takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami. Dlatego palacze czy chcą czy nie muszą znacznie ograniczyć palenie. Trwa przenoszenie pracowników do hali na ulicy Składowej. Docelowo ma tam zostać przeniesione około 160 osób.
W Apleona doszło wreszcie do podpisania porozumienia płacowego. Wynegocjowano podwyżkę płacy od lutego o 150 zł. dla 43 pracowników. Inni dostali podwyżkę o 350 zł. od stycznia wraz ze wzrostem najniższej płacy, a kolejna grupa dostała w roku 2019 podwyżki indywidualne. Podczas negocjacji przedstawiciele pracodawcy wnioskowali o ograniczenie funduszu socjalnego na co strona związkowa nie wyraziła zgody.
Komisja podjęła uchwałę, którą upoważniła do negocjacji płacowych w MAN następujące osoby: Jan Seweryn, Waldemar Maciąg, Małgorzata Żłobecka i Wojciech Kamoda.
W dalszej części zebrania omawiano sprawę obchodów czterdziestolecia powstania NSZZ „Solidarność”. Planuje się odsłonięcie wystawy dotyczącej „Solidarności” z lat 1980 – 1981, konkurs plastyczny dla dzieci członków „Solidarności”, banery na ogrodzeniach, a także Mszę Święta i festyn związkowy w dniu 29 sierpnia. Ostatnim punktem obrad Komisji było podjęcie uchwały o ufundowaniu upominków z okazji Dnia Kobiet dla pań będących członkami „Solidarności”.              
  
 
 
 
 

Janseweryn
Pt 7 Lut, 13:33