Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

Pierwsze w tym roku zebranie Komisji Międzyzakładowej odbyło się w dniu 9 stycznia. Jak zwykłe pierwszym punktem zebrania było przedstawienie przez przewodniczącego Jana Seweryna relacji z obrad Zarządu Regionu, które odbyło się 7 stycznia. Na Regionie byłą mowa o sprawach, którymi w ostatnim czasie zajmowała się Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. KK postanowiła podjąć działania dotyczące pozyskiwania nowych członków i tworzenia nowych organizacji związkowych. W tym celu postanowiono zatrudnić tak zwanych „organizatorów związku”, którzy będą prowadzić działania informacyjne w zakładach w których „Solidarność” nie istnieje. W skali kraju osób takich będzie dwadzieścia. Jeden organizator będzie w Regionie Świętokrzyskim. W dalszym ciągu trwają rozmowy i działania w sprawie tak zwanego pakietu klimatycznego, który Polsce narzuca Unia Europejska. Skutkiem wprowadzenia tego pakietu będzie drastyczny wzrost cen energii elektrycznej co może mieć katastrofalne skutki dla polskiego przemysłu. 29 stycznia KK ma się spotkać w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą podczas, którego omawiana będzie sprawa poparcia przez „Solidarność” jego kandydatury w zbliżających się......

 

wyborach prezydenckich. Związek ma przedstawić oczekiwania i postulaty za zrealizowanie, których ma Dudę popierać. W Regionie Świętokrzyskim trwają konflikty w kilku zakładach pracy. Szczególnie poważny jest konflikt w kieleckiej Odlewni Chemar. Zakład od dłuższego czasu ma poważne problemy w rozwiązaniu, których nie jest zainteresowany ani właściciel, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu, ani zarząd firmy. Nic w tej sprawie nie zrobili także świętokrzyscy parlamentarzyści, chociaż obiecywali wiele. Wysyłane przez Zarząd Regionu pisma do różnych osób i instytucji też nie spowodowały poprawy sytuacji. W chwili obecnej w Chemarze trwają zwolnienia grupowe, wypowiedziany został zakładowy układ zbiorowy pracy i zawieszony został zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy zakład zostanie zlikwidowany. Zarząd Regionu zatwierdził budżet na rok 2020. W dalszej części obrad mowa była o organizowaniu obchodów czterdziestej rocznicy powstania „Solidarności”. Po relacji z Zarządu Regionu przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN miała miejsce poważana awaria komputerowego systemu zarządzania co sprawiło, że zdolności produkcyjne firmy zostały poważnie ograniczone. Zarząd firmy podjął decyzję o wysłaniu większości pracowników na wolne w dniach 3 i 7 stycznia. Dni te miałyby być odpracowane w soboty. Mając na uwadze trudną sytuację w zakładzie „Solidarność” zgodziła się na odpracowanie w sobotę dnia 3 stycznia, ale zawnioskowała o wypłacenie za przestój w dniu 7 stycznia przestojowego w wysokości określonej przez Kodeks Pracy. Kolejna sprawa to propozycja pracodawcy, aby premia koncernowa za rok 2019 była wypłacona w wysokości uzależnionej od grupy osobistego zaszeregowania. Związek nie zgodził się na tę propozycję i chce, aby wszyscy pracownicy otrzymali premię w jednakowej wysokości. Mówi się o wprowadzeniu dużych zmian do systemu wynagrodzeń. Na chwilę obecną nie są znane szczegóły. Związek ustosunkuje się propozycji zmiany systemu płac, gdy tylko zostaną mu one przedstawione. Jan Seweryn wyraził oburzenie w związku z nieinformowaniem „Solidarności” o zmianach w strukturze organizacyjnej firmy. Tak było ostatnio z przeniesieniem działu ostatecznego montażu do zakładu w Poznaniu. Inną niepokojącą sprawą są zwolnienia pracowników. Odbywa się to w ten sposób, że pracownicy są zaskakiwani nieprzedłużaniem umów lub wręczanymi im wypowiedzeniami. Miało miejsce kilka przypadków dyscyplinarnego zwalniania pracowników z błahych powodów. W PKC większość pracowników jest w dalszym ciągu na urlopach. Na chwilę obecną nie jest jeszcze wiadomo jak będą wyglądać plany produkcyjne na cały bieżący rok. Związek wystąpił o spotkanie z Zarządem na którym będzie chciał się dowiedzieć jak się sprawy mają. W Apleona rozmowy płacowe utknęły w martwym punkcie. „Solidarność” wystosowała kolejne pismo w sprawie wzrostu wynagrodzeń i zagroziła podjęciem akcji protestacyjnej. Komisja zdecydowała o wystąpienie do zarządów MAN BUS i PKC GROUP o rozpoczęcie negocjacji w sprawie podwyżki płac. Kolejnym punktem obrad Komisji było przyjęcie założeń budżetowych na rok 2020. Budżet przyjęto jednogłośnie. Podjęto decyzję, że paczki mikołajkowe, które nie zostaną odebrane do 17 stycznia zostaną przekazane do starachowickich instytucji charytatywnych.                        
 

Janseweryn
Pt 10 Sty, 13:57