Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 2 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle pierwszym punktem zebrania było przedstawienie przez przewodniczącego Jana Seweryna informacji z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które się w tym samym dniu odbyło w Kielcach. Na Regionie omawiano sprawę konfliktu w Castoramie, który powstał po zwolnieniu przez zarząd firmy dziewięciu członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Jedną ze zwolnionych jest pracownica sklepu Castorama w Ostrowcu Świętokrzyskim. W obronie zwolnionych związkowców Związek zorganizował akcje protestacyjne. W Warszawie i innych miastach odbyły się manifestacje, a w Ostrowcu rozdawane były ulotki. Przeciwko firmie złożone zostały pozwy sądowe w których zwolnieni domagają się przywrócenia  do pracy. Szef Regionu Waldemar Bartosz poinformował, że utworzone zostało Międzynarodowe Centrum Badania Fenomenu „Solidarności”, którego zadaniem będzie propagowanie osiągnięć Związku i jego wpływ na przemiany polityczne i społeczne w Europie. W dalszej części obrad omawiano sprawę konfliktów w poszczególnych zakładach Regionu. W „Siarkopolu” zarząd firmy zapowiedział zwolnienie 250 pracowników, a także zmiany w zakładowym układzie zbiorowym pracy i różnego rodzaju ograniczenia finansowe dla pracowników uzasadniając te działania trudną sytuacją firmy. Zakładowa „Solidarność” sprzeciwiła się temu i doprowadziła do odwołania prezesa i jego zastępczyni. Jak się wydaje konflikt nie został jednak zażegnany bo czynione są działania, aby znacznie ograniczyć wydobycie siarki co niewątpliwie może mieć wpływ na zatrudnienie i kondycję zakładu. W Odlewni Chemar wciąż istnieje zagrożenie likwidacją firmy z powodu braku płynności finansowej i środków do kontynuowania produkcji. Omawiana była także sprawa zwolnień w MAN BUS i PKC GROUP a także problemy z podwyżkami płacy w APLEONA. Kolejny konflikt to zwolnienie przewodniczącego „Solidarności” w OSM w Końskich i ukaranie naganami dwóch członków tamtejszej Komisji Zakładowej. Kolejna sprawa o której rozmawiano to inicjatywa powołania nadrzędnej struktury nad wszystkimi świętokrzyskimi organizacjami zrzeszającymi obecnych i dawnych działaczy „Solidarności”. Zarząd Regionu przyjął w tej sprawie stanowisko w którym negatywnie ocenił zaproponowane zasady działania tej struktury. Kolejnym tematem była rocznica stanu wojennego i przygotowania do obchodów 40 rocznicy powstania „Solidarności”. Po relacji z posiedzenia Zarządu Regionu przyjęto do Związku nowych członków. Tym razem była to grupa 21 osób. W dalszej części zebrania przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem..........................
     W MAN po negocjacjach i podpisaniu porozumienia o zwiększeniu limitu godzin nadliczbowych wypłacony został tak zwany „dobrowolny dodatek”, a w maju wypłacona zostanie premia koncernowa. Przewodniczący negatywnie ocenił sposób opracowania i wprowadzenia regulaminu wypłaty premii koncernowej bo odbyło się bez udziału polskich związków zawodowych. Zwolnienia, które miały objąć około 250 osób miały mniejszy wymiar niż zapowiadano bo okazuje się że zwolniono około 100 osób. W dalszym ciągu nie wiadomo dlaczego w zakładzie wciąż przebywają pracownicy z Turcji. Rodzi to podejrzenia, że uczą się procesu produkcyjnego, aby zabrać część montażu autobusów do zakładu w Ankarze. Czy jest prawda? Nie wiadomo. Na jednej z placówek montażu końcowego pracownicy mieli zastrzeżenia co do zachowania kierownika. Przewodniczący na prośbę kierownika spotkał się z pracownikami tej placówki i próbował wyjaśnić w czym tkwi problem.
    W PKC wciąż trwają zwolnienia. Tak jak zapowiadano zwolnionych ma zostać około 160 osób. W październiku zwolniono 30 osób co zwiększa liczbę zwalnianych do około 200 osób. Czy będzie to koniec zwolnień nie wiadomo bo okazuje się, że plany produkcyjne na rok 2020 są dużo mniejsze niż w roku bieżącym. NSZZ „Solidarność” wystąpił do Zarządu firmy z wnioskiem o spotkanie w  sprawie sytuacji w zakładzie. W dalszym ciągu nie jest wiadomo jaka będzie wysokość premii świątecznej i kiedy będzie ona wypłacona. Tak jak to było ustalone z dniem 1 stycznia 2020 roku do płacy zasadniczej pracowników PKC włączony zostanie dodatek frekwencyjny. Jest to dobre rozwiązanie bo pracownicy będą mieć gwarancję tego, że pieniądze te będą im wypłacane, a nie jak to jest obecnie wpłaca im się ten dodatek pod warunkiem, że nie korzystali ze zwolnień lekarskich.
   W APLEONA nic nie zapowiada rychłego zakończenia sprawy podwyżki płac. Rozwiązania, które zaproponował pracodawca są dla Związku i pracowników nie do przyjęcia. Proponowane kwoty podwyżek są wręcz śmieszne, bo 60 lub 80 zł. brutto to żadna podwyżka. Związek zdecydowanie odrzucił propozycję, aby podwyżkę sfinansować poprzez zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komisja zdecydowała, że w przypadku braku satysfakcjonujących rozwiązań w sprawie podwyżki płac podjęte zostaną stosowane działania.
      Po zapoznaniu się z sytuacją w poszczególnych firmach omówiono sprawę uczestnictwa w uroczystości rocznicy stanu wojennego. Komisja zdecydowała o zmianie Regulaminu funkcjonowania Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi funkcjonującego przy NSZZ „Solidarność”. Od stycznia 2020 roku do Klubu będą mogli należeć tylko członkowie NSZZ „Solidarność”. Tak jak to było wcześniej ustalone członkom Związku wydane zostaną paczki mikołajkowe. Związkowcy z PKC będą je mogli odbierać w dniu 5 grudnia, a związkowcy z MAN i APLEONA w dniu 6 grudnia. Zmiany w składzie Komisji Pojednawczej w MAN nie wpłynęły na jej funkcjonowanie. Komisja działa normalnie. Rozpatrzono już cztery sprawy, które do Komisji wpłynęły. Przewodniczący zasygnalizował, że w związku ze zbliżającą się 40 rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” trzeba będzie zorganizować bardziej okazałe obchody tej rocznicy. „Solidarność” przyłączyła się organizowanej przez Caritas akcji świątecznej, która będzie polegała na zbiórce wśród pracowników MAN odzieży i artykułów spożywczych przeznaczonych dla pensjonariuszy domu pomocy społecznej w Stąporkowie i stołówki Caritas przy parafii Świętej Trójcy w Starachowicach. Sukcesem „Solidarności” jest to, że zakładowy społeczny inspektor pracy Zbigniew Palacz, który jest członkiem „Solidarności”, zajął pierwsze miejsce w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy w województwie świętokrzyskim, który corocznie organizuje kielecki oddział PIP. Zbigniew Palacz został także wyróżniony przez władze krajowe PIP i znalazł się w gronie szesnastu najaktywniejszych zakładowych społecznych inspektorów pracy w kraju. Jak co roku odbędzie się wigilijne spotkanie Komisji Międzyzakładowej. Spotkanie to zaplanowano na 20 grudnia.    
 
 
 
 

Janseweryn
Śr 4 Gru 2019, 12:29