Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu 7 października odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępie przewodniczący Jan Seweryn zdał relację z obrad Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniu 1 października. Głównym tematem obrad była sytuacja w kieleckiej odlewni Chemar. Na chwilę obecną zakład został postawiony w stan likwidacji. Działania Zarządu Regionu jak również zakładowej „Solidarności” nie przynoszą żadnego pozytywnego skutku. Wszystko wskazuje na to, że firma zostanie zamknięta, co może mieć poważne następstwa dla drugiego zakładu Chemar. Zarząd Regionu zdecydował o wysłaniu kolejnego pisma w sprawie sytuacji w zakładzie. Niedobra sytuacja jest również w Poczcie Polskiej. Pracownicy od dłuższego czasu prowadzą walkę o podwyżkę wynagrodzeń. Zarząd Regionu przyjął stanowisko w tej sprawie. Omawiana była także sprawa wyborów parlamentarnych. Po relacji z obrad Zarządu Regionu przyjęto do Związku dwudziestu ośmiu nowych członków. Następnie przewodniczący przedstawił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN odbyło się spotkanie z prezesem Yawuzem, ale nie wynikło z niego nic nowego. Prezes w dalszym ciągu nie ma pomysłu na rozwiązanie problemu z wykonaniem planów produkcyjnych. Pan Ywavuz zapowiedział, że będzie organizował spotkania z pracownikami poszczególnych wydziałów podczas, których będzie przedstawiał sytuację w firmie, apelował o wydajniejszą i dobrze wykonaną pracę, a także będzie zbierał opinie i pomysły pracowników dotyczące usprawnień w procesie produkcji. Podobne spotkania ma organizować kierownik zakładu Sermet. W dalszym ciągu pracownicy MAN pozbawiani są premii za produktywność i jakość. W dniu obrad Komisji odbyło się nieoczekiwane spotkanie z kierownikiem zakładu Sermetem podczas którego związki zawodowe zostały poinformowane, że podjęto decyzję o zmniejszeniu planu produkcyjnego. Do końca roku ma być produkowane jedenaście autobusów dziennie. Zmniejszenie planu produkcyjnego będzie się wiązało ze zmniejszeniem zatrudnienia. Zwolnionych ma być około 250 osób. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zakomunikowali kierownikowi zakładu, że domagają się wypłaty tak zwanego dobrowolnego dodatku i premii koncernowej. Kierownik zakładu wyraził chęć negocjacji w tej sprawie. Spotkanie ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Pod zarzutem mobbingu został zwolniony jeden z kierowników z wydziału Montażu. W sprawie sytuacji w firmie odbyła się dyskusja w której członkowie Komisji negatywnie wypowiadali się o działaniach Zarządu, które nie przynoszą poprawy. W firmie dochodzi do łamania przepisów prawa pracy szczególnie w zakresie czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych i umów zleceń. Zdecydowano, że jeżeli rozmowy w sprawie wypłaty premii koncernowej i dobrowolnego dodatku nie przyniosą rezultatu to Związek wejdzie z pracodawcą w spór zbiorowy, co może doprowadzić nawet do strajku. Postanowiono powiadomić PIP o nieprzestrzeganiu przez MAN prawa pracy.
W PKC kolejny miesiąc część pracowników nie bierze premii w pełnej wysokości. Na chwilę obecną nikt nie potrafi wyjaśnić przyczyn takiego stanu rzeczy. Od września w firmie powrócono do wypłaty tak zwanej premii frekwencyjnej na starych zasadach to znaczy, że jej wysokość nie będzie uzależniona od ilości dni absencji chorobowej. Pracownik będzie pozbawiony tej premii nawet za jeden dzień absencji. W firmie pojawił się problem monitoringu. Pracownicy twierdzą, że kierownik Maszynowni podgląda ich pracę na domowym komputerze. Sprawę zgłosiliśmy do Działu Personalnego i poprosiliśmy o jej wyjaśnienie. Przy okazji okazało się, że sprawa monitoringu nie jest uregulowana w Regulaminie Pracy. Związek zwrócił się do pracodawcy o spotkanie podczas, którego sprawa monitoringu zostanie przedyskutowana i wypracowane zostaną stosowne zapisy do Regulaminu Pracy. Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć rozmowy dotyczące podwyżki wynagrodzeń.
W APLEONA odbyła się zorganizowana przez „Solidarność” pikieta podczas, której domagano się podwyżki płacy. W przypadku braku reakcji Zarządu APLEONA na postulaty Związek zapowiedział manifestację przed siedzibą firmy w Warszawie i wejście w spór zbiorowy. W dniu obrad Komisji szef HR w APLEONA Marcin Silski w rozmowie telefonicznej zaproponował spotkanie w sprawie podwyżki płacy w dniu 24 października w Warszawie. W APLEONA konieczne jest ujednolicenie przerwy śniadaniowej, bo w tej chwili poszczególne grupy pracowników mają tę przerwę o różnych godzinach.
Ostatnim punktem obrad Komisji było omówienie organizacji uroczystości 35 rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczystość ta odbędzie się jak co roku w kościele Świętej Trójcy. Z okazji tej uroczystości Komisja wyda broszurkę poświęconą księdzu Jerzemu.
Janseweryn
Wt 8 Paź, 10:15