Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 6 czerwca odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Jana Seweryna relacji z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 4 czerwca. Na Regionie omawiana był sprawa negocjacji z rządem RP postulatów zgłoszonych przez „Solidarność”. Chociaż początkowo wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku to w chwili obecnej rozmowy z przedstawicielami rządu idą bardzo opornie. Zespoły negocjacyjne nie spotykają się w związku z czym nie ma postępu w sprawach, którymi zainteresowany jest Związek. Niewątpliwie to, co się dzieje ma związek z wyborami do Parlamentu Europejskiego i zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu. Ostatnie zmiany w rządzie spowodowały, że nowi ministrowie muszą zapoznać się z postulatami „Solidarności” co musi potrwać. Niedobrą sprawą jest, że obecni ministrowie będą sprawować swój urząd do wyborów, czyli do października, dlatego należy się obawiać czy będą starali się do tego czasu załatwić postulaty. Jakie będą wyniki wyborów i kto będzie sprawował w Polsce władzę nie wiadomo, ale należy obawiać się, że po wyborach trzeba będzie zaczynać negocjacje na nowo. W zaistniałej sytuacji nie bardzo wiadomo co Związek powinien robić. Wydaje się, że w chwili obecnej protesty (manifestacje czy strajki) niewiele mogą przynieść. Kolejną sprawą o której rozmawiano na Regionie to konflikt w kieleckim Chemarze. Zakład Odlewnie Chemar jest na skraju upadłości i chociaż jest spółką z udziałem skarbu państwa to jednak nikt z rządu nie jest zainteresowany pomocą tej firmie, chociaż pożyczka w wysokości kilku milionów złotych spowodowałaby, że zakład „stanąłby na nogi”. Komisja Rewizyjna.....

 

przeprowadziła w Reginie kontrolę, która wykazała, że nie wszystkie komisje zakładowe płacą składkę tak jak to nakazuje Uchwała Finansowa. Do końca lipca Związek może zgłaszać kandydatów na ławników. Następnym punktem obrad Komisji było przyjęcie do Związku nowych osób. Tym razem przyjęto 13 osób. Kolejnym punktem zebrania było omówienie przez przewodniczącego sytuacji w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN następują zmiany kadrowe. Odszedł członek Zarządu do Spraw Finansowych Artur Szewarnocha, ale nieoficjalnie mówi się o jeszcze innych zmianach. Należy się obawiać czy będą one dla firmy i pracowników korzystne.  Pod koniec czerwca na emeryturę odchodzi dyrektor Olchowik. Jeżeli chodzi o program produkcyjny to wciąż jest on na bardzo wysokim poziomie. Niestety wciąż są poważne problemy ze zmontowanie autobusów, bo brakuje różnego rodzaju elementów. Mówi się przekazaniu części produkcji do zakładu w Ankarze. Na chwilę obecną nie wiadomo czy będzie to miało wpływ na zatrudnienie. Chociaż wydawało się, że Zarządowi zależy na szybkim zwiększeniu limitu godzin nadliczbowych to po stanowisku związków zawodowych dotyczącym tej sprawy nie są prowadzone żadne rozmowy. Odbyła się wnioskowana przez „Solidarność” kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca niezgodnego z Regulaminem Pracy zarządzenia o sposobie potwierdzania obecności w pracy. Kontrola wykazała, że rację ma „Solidarność” i poleciła pracodawcy odstąpienie od niezgodnych z Regulaminem działań. W PKC podpisane zostało porozumienie o podwyżce płac. Rozmowy z Zarządem firmy były długie i trudne, ale twarde stanowisko Związku spowodował, że udało się pozytywnie załatwić sprawę. Kolejną sprawą, którą Związek się zajmował w PKC to niezgodne z Regulaminem Wynagradzania zaszeregowanie niektórych pracowników. Okazało się, że nie wszyscy pracownicy, którzy przepracowali w firmie trzy miesiące po tym okresie byli przeszeregowywani z grupy pierwszej na drugą. Związek interweniował w tej sprawie, co skończyło się tym, że nieprawidłowości zostaną naprawione, a pracownicy dostana wyrównanie za miesiące w których powinni mieć już wyższe grupy zaszeregowania. Wyrównanie wypłacone zostanie w czerwcu. Szatnia, którą utworzono nad placówką Leyland nie spełnia podstawowych warunków określonych przez przepisy dotyczące szatni pracowniczych. Związek zapowiedział interwencję w tej sprawie. W Apleona udało się wreszcie doprowadzić do wypłacenia zaległych premii z tytułu pracy w niedzielę. Premia za tę pracę wypłacana będzie w dalszym ciągu, ale na nieco innych zasadach. Związek zwrócił się do pracodawcy o przekazanie informacji dotyczących lokalizacji poszczególnych obiektów firmy i stanach zatrudnienia. Niedobrą sprawą jest, że do chwili obecnej Zarząd Apleona nie podjął rozmów na temat podwyżki wynagrodzeń. Zakończone zostały zapisy na wycieczkę do Sandomierza. Na wycieczkę do Pragi są jeszcze miejsca. Komisja podjęła uchwałę o uruchomieni loterii w której członkowie „Solidarności” będą mogli wygrać cenne nagrody. W rocznicę powstania „Solidarności” (31 sierpnia) odbędzie się festyn dla członków Związku i ich rodzin. Następnym punktem obrad Komisji było rozpatrzenie wniosków o wsparcie finansowe emerytów, wakacji dla polskich dzieci z Białorusi i leczenia Antosia Plewińskiego.               
 
 

Janseweryn
Pt 7 Cze, 8:19