Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 9 maja odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępie przewodniczący Komisji Jan Seweryn przedstawił relację z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniu 7 maja. Na Regionie omawiana była sprawa negocjacji z rządem postulatów zgłoszonych przez „Solidarność”. Negocjacje są trudne, ale Związek liczy na to, że zakończą się one sukcesem. Głównymi postulatami są: podwyżka płac w sferze budżetowej, staż pracy uprawniający do przejścia na emeryturę, odmrożenie naliczania Funduszu Socjalnego, ograniczenie wzrostu cen energii elektrycznej, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego. Mówiono także o strajku nauczycieli. Negatywnie oceniono udział członków „Solidarności” w tym strajku i wypisywanie się ze Związku. Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie do Związku 10 osób. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN w dalszym ciągu produkcja jest na bardzo wysokim poziomie, ale są poważne problemy z wykonaniem zadań produkcyjnych. Jednym z powodów tych problemów jest brak części do montażu, a innym organizacja produkcji. Problem z wykonaniem zadań próbowano rozwiązać poprzez pracę na umowy zlecenia, ale jak się wydaje niewiele to dało. Wciąż nie widzimy działań dotyczących rozbudowy parkingu dla motocykli i rowerów. Od 1 lipca firma będzie musiała utworzyć Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK), bo takie są wymogi ustawowe. PPK można nie tworzyć w firmach, gdzie funkcjonują Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) pod warunkiem, że pracodawca będzie odprowadzał na PPK składkę w wysokości 3,5% wynagrodzenia pracownika. „Solidarność” zwróciła się do pracodawcy z propozycją nietworzenia PPK, ale otrzymaliśmy odpowiedź, że wysokość składki jest dla pracodawcy nie do zaakceptowania. Przewodniczący po raz kolejny negatywnie ocenił współpracę Związku z kieleckim oddziałem PIP. W dniach 15,16,17 maja odbędzie się w Starachowicach kolejne spotkanie Gremium Informacyjnego. Przed posiedzeniem Komisji odbyło się spotkanie z kierowniczką Działu Personalnego podczas, którego Kinga Włoskowicz wyszła z propozycją podniesienia limitu godzin nadliczbowych. Za zgodę na zwiększenie tego limitu pracodawca jest skłonny wypłacić premię koncernową i 40% tzw. dobrowolnego dodatku za rok 2019. „Solidarność” oczekuje na przedstawienie na piśmie wniosku o zwiększenie limitu godzin nadliczbowych i dopiero wtedy zajmie w tej sprawie stanowisko. W...

 

PKCwciąż trwają rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń. Niestety są one mało konkretne, bo przedstawicielki pracodawcy upierają się, aby część podwyżki była włączona do dodatku frekwencyjnego albo, aby włączając całość podwyżki do płacy zasadniczej obniżyć premię z 13% do 12%. Na takie rozwiązania „Solidarność” się nie zgadza. Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 7 maja Związek zapowiedział wejście w spór zbiorowy. Tuż przed posiedzeniem Komisji pojawiła się szansa na polubowne rozwiązanie sprawy podwyżki płac w PKC. Wszystko ma się rozstrzygnąć w najbliższy poniedziałek. Od 1 lipca firma musi utworzyć PPK. Podobnie jak w MAN w PKC PPK może być nietworzone, ponieważ w firmie funkcjonuje PPE, ale PKC nie wyraża na to zgody tłumacząc, że firmy nie stać na odprowadzanie do PPE składki w wysokości 3,5% płacy pracownika. W Apleona osiągnęliśmy sukces, bo warszawski oddział PIP do którego skierowaliśmy wniosek o niezgodne z porozumieniem niewypłacanie nagrody za pracę w niedzielę uznał nasze racje i nakazał pracodawcy wypłacenie tego świadczenia z ustawowymi odsetkami. W sprawie nakazu PIP odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami pracodawcy podczas, którego ustalono, że wypłata nastąpi najpóźniej do 15 maja. Ustalono także, że dodatek za pracę w niedzielę będzie nadal funkcjonował, ale w formie premii wypłacanej przez kierownika. Niestety nie udało się rozpocząć rozmów na temat podwyżki płac pracowników Apleona. Według przedstawicieli pracodawcy mogą się one rozpocząć w trzecim lub czwartym kwartale tego roku. Komisja zdecydowała o dofinansowaniu wycieczek do Sandomierza i Pragi, które zostaną zorganizowane dla członków Związku.                    
 
 
 

Janseweryn
Pt 10 Maj, 8:54