Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 4 kwietnia odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku 11 osób. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn zdał relację z obrad Zarządu Regionu Świętokrzyskiego „NSZZ Solidarność”. Głównym tematem posiedzenia Zarządu była sprawa manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach zaplanowanej na 4 kwietnia. Manifestacja miała na celu zaprotestowanie wobec lekceważenia przez rząd postulatów zgłoszonych przez „Solidarność”. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN w dniach 11 i 12 kwietnia planowane są dni bez produkcji. Ma to na celu uzupełnienie braków w wyposażeniu autobusów i doprowadzenie do tego, aby autobusy zjeżdżały z linii produkcyjnej kompletne. W związku z tym część pracowników nie będzie pracować a dni te mają zostać pokryte urlopami, szkoleniami BHP itp. Z powodu dużego programu produkcyjnego znaczna część pracowników pracuje w godzinach nadliczbowych. Godziny te są im na bieżąco płacone, co by nie miało miejsca w przypadku podpisania porozumienia o elastycznym czasie pracy. Ostatnio ma miejsce wymiana kierowników na poszczególnych działach. Kierownicy przenoszeni są z jednego działu na drugi, co według przewodniczącego jest działaniem bezsensownym, a nawet szkodliwym dla firmy. Kilku kierowników otrzymało kary dyscyplinarne (nagany i upomnienie) ponieważ nie wysłali pracowników na szkolenia z zakresu BHP. Związek pozytywnie odniósł się do propozycji wprowadzenia w firmie tak zwanej telepracy. Do regulaminu telepracy przygotowanego przez Dział Personalny zgłoszone zostało wiele uwag. Gdy uwagi Związku zostaną przyjęte regulamin zostanie podpisany. Do PIP skierowane zostało kolejne pismo w sprawie nieprawidłowości w MAN. Tym razem chodzi o niezgodne z Regulaminem Pracy potwierdzanie obecności w pracy. Współpraca z PIP.......

 

układa się źle, bo ostatnia kontrola została według Związku przeprowadzona niewłaściwie zarówno w MAN jak i w PKC. Skargę na poczynania kontrolerów PIP skierowana został do szefa kieleckiej PIP, ale do tej pory nie ma na tę skargę odpowiedzi. Nie otrzymaliśmy także protokołów pokontrolnych o których przesłanie wnioskowaliśmy. Według przewodniczącego jest to skandal. Sytuacja na przyzakładowym parkingu w dalszym ciągu nie jest najlepsza za co częściowo winni są sami pracownicy gdyż parkują niewłaściwie. W PKC przyjętych ma być około 100 pracowników pochodzących z Indii. Jest to bardzo niepokojąca wiadomość, bo należy się obawiać, że pracownicy polscy zastępowani będą Hindusami. Wciąż nie udało się sfinalizować sprawy podwyżki płac. Spotkania z przedstawicielami Zarządu PKC niewiele wniosły. Stanowisko w sprawie podwyżek płac zostanie wysłane do Zarządu PKC. „Solidarność” zgłosiła sprawę uregulowania w Regulaminie Pracy terminu wykorzystania urlopu okolicznościowego (zgon członka rodziny, urodzenie dziecka itp.) gdyż do tej pory nie zostało to precyzyjnie określone co jest powodem do nadużyć ze strony przedstawicieli pracodawcy. W Apleonie trwa kontrola PIP w sprawie niewypłacania przez pracodawcę nagrody za pracę w niedzielę. Wniosek w tej sprawie zgłosił do PIP NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący postanowił uporządkować sprawę wydziałowych szafek związkowych w MAN. Szafki będą wyposażone we wszelkie materiały związkowe potrzebne do działalności związkowej w tym formularze, regulaminy itp. W dniach 25 i 26 kwietnia odbędzie się szkolenie członków Komisji Międzyzakładowej. Szkolenie będzie prowadził ekspert z Komisji Krajowej Janusz Zabiega. Postanowiono zorganizować dwie wycieczki jednodniową w dniu 29 czerwca do Oświęcimia i trzydniową w dniach 6,7 i 8 września do Pragi.           

 

Janseweryn
Pt 5 Kwi, 12:33