Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 7 marca odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Na zebranie zaproszeni zostali społeczni zakładowi inspektorzy pracy z MAN Zbigniew Palacz i z PKC Piotr Bracik, którzy przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w roku 2018. Sprawozdania inspektorów zamieszczamy na str. 4 „Wiadomości Związkowych”. Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie do NSZZ „Solidarność” nowych członków. Tym razem przyjęto 35 osób. W dalszej części zebrania przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił przebieg posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Główną sprawą o której mówiono na Zarządzie to spotkanie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, które odbyło się w dniu 25 lutego. Na spotkaniu tym omawiane były postulaty skierowane przez Związek do rządu RP. Główne postulaty to podwyżka płacy pracowników sfery budżetowej, odmrożenie odpisu na Fundusz Socjalny, możliwość przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), odliczanie składki związkowej od podatku, ochrona działaczy związkowych, wzrost ceny energii elektrycznej. Do negocjowania tych spraw powołane zostały dwa zespoły związkowo-rządowe. Ocena działalności tych zespołów ma zostać dokonana 19 marca. Od efektów rozmów z rządem uzależnione jest dalsze działanie sztabu protestacyjnego „Solidarności”. Po omówieniu przebiegu posiedzenia Zarządu Regionu przewodniczący omówił sytuację w firmach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN po kolejnej interwencji „Solidarności” w sprawie parkingu Zarząd firmy podjął decyzję o wcześniejszym rozpoczynaniu pracy przez pierwszą zmianę. Ma to spowodować, że zmniejszy się tłok na parkingu. Związek ma co do tego duże wątpliwości dlatego bacznie będzie obserwował co się na parkingu dzieje. Eksperyment ze zmianą rozpoczynania pracy ma potrwać miesiąc. W firmie wprowadzono dodatkowy sposób potwierdzania obecności w pracy. Są to listy obecności, które pracownik ma podpisywać przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Dodatkowo pracownik ma przybijać na liście swoją pieczątkę. Według „Solidarności”wprowadzanie list obecności jest bezprawne bo to jak się obecność w pracy potwierdza jest dokładnie uregulowane w Regulaminie Pracy. W sprawie tych bezprawnych działań wystosowany został protest do Zarządu firmy. Produkcja w firmie jest na bardzo wysokim poziomie i taka też jest planowana na najbliższe miesiące. W chwili obecnej produkowane jest 14 autobusów i 10 podwozi autobusowych. Do pracy przyjmowani są wciąż nowi pracownicy. Przyjmuje się ich za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. W PKC sprawą drażliwą jest wysokość premii. Wprawdzie po interwencji „Solidarności” premia w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła, ale wciąż nie jest dla pracowników zadawalająca. W ostatnim czasie do „Solidarności” zapisała się duża grupa pracowników co świadczy o tym, że pracownicy zaczynają rozumieć, że jedynie związek zawodowy jest w stanie skutecznie bronić ich praw i dbać o ich interesy. Na 11 marca zaplanowane zostało pierwsze spotkanie w sprawie podwyżki płac. NSZZ „Solidarność” wystosował w tej sprawie pismo na początku bieżącego roku. Związek postuluje, aby płace wzrosły przynajmniej o 150 zł. W Apleona podpisany został wreszcie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmiany do Regulaminu zostały opracowane przez „Solidarność”. Jedną z najważniejszych zmian jest wypłata tak zwanych „wczasów pod gruszą”. Od bieżącego roku świadczenie to wypłacane będzie w jednym terminie. Będzie to do 15 lipca danego roku. Do chwili obecnej nie został opracowany taryfikator płac. O powstanie takiego taryfikatora od samego początku postuluje „Solidarność”. W MAN i PKC odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Niestety, inspektorzy, którzy kontrole te prowadzili nie współpracowali z wnioskodawcą kontroli czyli NSZZ „Solidarność”. Związek skierował skargę na poczynania inspektorów do szefa kieleckiej PIP. Komisja zdecydowała o ufundowaniu nagrody dla jednego z laureatów „Konkursu wiedzy o Solidarności” organizowanego przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”.                 
 
 

Janseweryn
Pon 11 Mar, 9:06