Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 7 lutego odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Jak zwykle pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku nowych członków. Tym razem przyjęto 23 osoby. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn zasygnalizował działania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” mające na celu zmuszenie rządu do rozmów na temat postulatów zgłoszonych przez Związek. Na chwilę obecną ze strony rządu nie ma oznak chęci załatwienia postulatów, dlatego KK podjęła decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnych w regionach, a jeżeli nie przyniesie to zmiany podejścia władzy do tej sprawy podjęte zostaną kolejne działania. Prawdopodobnie będzie to manifestacja w Warszawie. W dalszej części zebrania przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN zostało wysłane pismo do PIP w sprawie fatalnych warunków pracy na FAB-ie oraz pozbawianie pracowników jednej z dwu posiadanych przez nich szafek odzieżowych. W dalszym ciągu M. Berdychowski prowadzi zbieranie podpisów pod petycją w sprawie podpisania porozumienia o dalszym funkcjonowaniu w firmie elastycznego czasu pracy. Działania te wprowadzają w zakładzie nerwową atmosferę. Berdychowski robi to w godzinach pracy co oznacza, że nie zajmuje się pracą do wykonania której został zatrudniony. O sprawie poinformowany został kierownik zakładu M. Gouws i kierownik Działu Personalnego K. Włoskowicz. W przypadku braku reakcji z ich strony sprawa zgłoszona zostanie do władz wyższych koncernu. Po raz kolejny wróciła sprawa przyzakładowego parkingu. Sytuacja staje się coraz trudniejsza, bo....

 

w firmie zatrudniani są kolejni pracownicy. Komisja zdecydowała o powtórnym zasygnalizowaniu pracodawcy problemu. W przypadku braku zadawalających rozwiązań podjęte zostaną akcje protestacyjne. W dalszym ciągu nic nie wiadomo o wysokości premii koncernowej. W ostatnim czasie Związek interweniował w sprawie niewłaściwego postępowania jednego z kierowników. Pracownicy skarżyli się na jego postępowanie i twierdzili, że nie da się z nim normalnie pracować. Po interwencji postępowanie kierownika uległo zmianie. W PKC wysłane zostało pismo do PIP w sprawie szatni, którą utworzono w kontenerach umiejscowionych poza halą produkcyjną. Nie spełnia ona żadnych wymogów określonych przez przepisy. „Solidarność” wystąpiła z wnioskiem do pracodawcy o rozpoczęcie rozmów na temat podwyżki wynagrodzeń. Od 1 lutego powołano nowego szefa produkcji. Jest to Czech o nazwisku Vladimir Machýček Za miesiąc styczeń większość pracowników PKC otrzymało bardzo zaniżoną premię. W Apleona Związek wystąpił o rozpoczęcie rozmów na temat podwyżki wynagrodzeń. Do PIP skierowano wniosek o interwencję w sprawie niewypłacania przez pracodawcę premii za pracę w niedzielę. Przewodniczący poinformował o rozmowach jakie miały miejsce z przedstawicielami Apleona w dniu 7 lutego. Podczas tych rozmów omówiono ważne dla pracowników sprawy między innymi zapłaty za pracę w ramach umów zleceń, sprawę procedury w przypadku wypadku przy pracy. Głównym tematem spotkania było ustalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W końcu po kilku miesiącach udało się dojść do porozumienia. Punktem spornym było wypłacanie tak zwanych „wczasów pod gruszą” w jednym terminie a nie jak to było do tej pory przez cały rok. W sprawie tej udało się dojść do porozumienia i świadczenie to wypłacane będzie w miesiącu czerwcu a najpóźniej do 15 lipca. Kolejnym punktem zebrania było rozpoczęcie przygotowań do związkowego festynu. W sprawie tej podobnie jak w roku ubiegłym są problemy z wynajęciem placu znajdującego się przy basenie miejskim. Komisja podjęła decyzję o ufundowaniu upominków z okazji Dnia Kobiet. Podjęto także uchwałę o zleceniu rozliczenia Związku z Urzędem Skarbowym przez biuro rachunkowe. 
 

Janseweryn
Pt 8 Lut, 8:47