Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do „Solidarności” sześciu nowych członków. Następnie przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił w skrócie przebieg posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Głównym punktem posiedzenia była sprawa postulatów, jakie Związek przedstawił rządowi i ewentualna akcja protestacyjna w przypadku ich niespełnienia. Kolejną sprawa o której rozmawiano na Regionie to rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku bieżącym podatek rozliczy za nas Urząd Skarbowy. Po przekazaniu informacji z Regionu odbyła się krótka dyskusja na temat podpisania porozumienia o dalszym funkcjonowaniu elastycznego czasu pracy w MAN. Następnie odbyło się w tej sprawie tajne głosowanie. Wyniki głosowania zostaną upublicznione w najbliższy poniedziałek. W dalszej części zebrania przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN w dniu 14 stycznia podczas spotkania z Zarządem przedstawione zostanie stanowisko „Solidarności” w sprawie elastycznego czasu pracy. Komisja zdecydował o wystąpieniu do PIP z wnioskiem o przeprowadzenie rekontroli firmy pod kątem ilości szafek, które powinien posiadać pracownik. Podpisany został Regulamin Komisji Pojednawczej, który umożliwia pracownikom zatrudnionym w MAN za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej odwoływanie się do Komisji w przypadku nałożenia kary dyscyplinarnej. Udało się także doprowadzić do tego, że część premii pozostałej z niewypłacenia jej pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich będzie dzielona w inny sposób. Kierownik placówki będzie informował pracowników ile osób i jakie kwoty otrzymało, a informacja ta będzie co pół roku przekazywana związkom zawodowym. W PKC zarówno w zakładzie na ulicy Radomskiej jak i na ulicy Składowej urządzono szatnie w kontenerach. Jest to niezgodne z przepisami, dlatego w sprawie tej zostanie skierowane doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy. Kolejną sprawa w PKC jest rozpoczynanie tygodnia pracy w niedzielę na trzeciej zmianie. Związek ponownie wystąpi do pracodawcy o rezygnacji z takiego rozkładu czasu pracy. Uruchomiona zostanie linia autobusowa, którą pracownicy będą mogli dojeżdżać do pracy. Linia będzie odpłatna w 50% . Autobus ma kursować na trasie Wierzbica, Mirów, Skarżysko Kościelne, Gadka, Mirzec, Tychów Stary, Starachowice. W Apleona do PIP zgłoszona została sprawa niewypłacania pracownikom nagrody za pracę w niedzielę. Trwają przepychanki o posiłki regeneracyjne dla mechaników. „Solidarność” ustaliła z przedstawicielką pracodawcy, że zostaną przeprowadzone ponowne badania wysiłku energetycznego pracowników. Do tej pory nie udało się doprowadzić do podpisania nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W sprawie tej, na wniosek „Solidarności”, ma się odbyć spotkanie z przedstawicielami pracodawcy. Główny punkt tego Regulaminu, który chcemy zmienić to wypłacania wczasów pod gruszą w jednym terminie. Na zakończenie zebrania przewodniczący poinformował, że są już do odbiory legitymacje związkowe na podstawie, których będzie można „wyrobić” sobie kartę rabatową do stacji paliwowych Lotos.          
Janseweryn
Pt 11 Sty, 18:21