Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniach 25 i 26 października w Częstochowie odbył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W pierwszym dniu w Zjeździe uczestniczyło wielu polityków z opcji bliskiej „Solidarności”. Głównym gościem Zjazdu był prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent wygłosił do uczestników Zjazdu przemówienie w którym podkreślił rolę Związku w przemianach ustrojowych w Polsce. Następnie głos zabrała premier Beata Szydło. Przemawiała także minister Elżbieta Rafalska. Gośćmi KZD byli także minister Stanisław Szwed i były przewodniczący „Solidarności” Marian Krzaklewski. Przemawiali również Prezes IPN Jarosław Szarek i prezes TVP Jarosław Kurski. Po wystąpieniu zaproszonych gości głos zabrał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Przewodniczący podsumował działalność „Solidarności” w upływającej kadencji 2014-2018. W drugiej części obrad KZD dokonano wyboru nowego przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” i członków Komisji Krajowej. Jedynym kandydatem na funkcję szefa Związku był Piotr Duda i to on został zdecydowaną większością głosów wybrany. W drugim dniu KZD wybrano członków Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” oraz dokonano szeregu zmian w Statucie Związku w tym wydłużono obecną kadencję z czterech do pięciu lat. Ponadto podjęto szereg uchwał i stanowisk dotyczących głównie spraw pracowniczych. Przyjęto uchwałę programową, która określa działanie i cele Związku na nową kadencję. Zjazd Zakończyło zaprzysiężenie nowych władz Związku. Naszą Międzyzakładową Organizację Związkową na KZD reprezentował przewodniczący Jan Seweryn. Szerzej o KZD piszemy w gazetce „Wiadomości Związkowe”, która ukaże się już w najbliższą środę.      
Janseweryn
Sob 27 Paź, 18:30
Zdjęcia