Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dni dzisiejszym w biurze Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS odbyła się zorganizowana przez Związek konferencja „Jak rozwiązać problemy parkingowe pracowników MAN?”. W Konferencji udział wziął prezydent Starachowic Marek Materek, wiceprezydent Starachowic Ewa Skiba, przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, członek Zarządu powiatu Andrzej Sendecki, kierownik zakładu MAN Mark Gouws, Artur Szewernoha członek Zarządu MAN do spraw finansowych, a także Michał Walendzik radny z osiedla Orłowo. NSZZ „Solidarność” reprezentowali: przewodniczący Jan Seweryn oraz Andrzej Kępiński i Małgorzata Żłobecka. Przewodniczący „Solidarności” naświetlił problemy z jakimi borykają się pracownicy MAN związane z niedostateczną ilością miejsc parkingowych. Jan Seweryn stwierdził, że zarówno władzom miasta jak i władzom powiatu nie powinno być obojętne to gdzie ponad trzy tysiące pracowników firmy parkuje swoje samochody, którymi dojeżdża do pracy. Zdaniem przewodniczącego zarówno MAN jak i władze lokalne wspólnie powinny się zastanowić jak rozwiązać problem. W trakcie dyskusji ze strony władz lokalnych i ze strony przedstawicieli MAN padały różne propozycje, ale w praktyce niewiele z nich wynikało. Mówiono o dojazdach środkami komunikacji miejskiej, dopłatach do biletów, dojeżdżanie samochodami prywatnymi w kilka osób. W zasadzie wszyscy odżegnywali się od budowy dodatkowego parkingu, o co od kilku lat wnioskuje „Solidarność” argumentując to tym, że może to spowodować, że samochodami prywatnymi będzie dojeżdżać jeszcze więcej osób niż obecnie, co spowoduje utrudnienia komunikacyjne na terenie miasta. Na zakończenie konferencji prezydent Materek złożył pewne deklaracje, które dla przedstawicieli MAN wydały się interesujące. Kierownik zakładu Mark Gouws zobowiązał się do ich przeanalizowania i ustosunkowania się do nich w ciągu dwóch tygodni. W spotkaniu nie uczestniczył poseł Krzysztof Lipiec, chociaż również był zaproszony. Według oceny „Solidarności” wszystkie propozycje rozwiązania problemu, które padły podczas konferencji to jedynie półśrodki. Związek w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że problem może rozwiązać jedynie budowa parkingu na 300 – 400 miejsc parkingowych.     
  
Janseweryn
Wt 16 Paź, 17:40