Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 4 października odbyło się kolejne spotkanie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Na wstępie przewodniczący Komisji Jan Seweryn przedstawił relację z obrad Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyły się w dniu 2 października. Podczas obrad przedstawiciele Banku Pocztowego przedstawili ofertę współpracy z NSZZ „Solidarność”. Współpraca ta miałaby być dla członków Związku i komisji zakładowych korzystna gdyż produkty oferowane „Solidarności” przez Bank były by na preferencyjnych zasadach. Członkowie Zarządu wysłuchali następnie informacji z Komisji Krajowej. Komisja Krajowa zakupiła w Warszawie budynek w którym znajdą miejsce biura związkowe. Z rządem RP prowadzone były rozmowy na temat odmrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niestety to, co oferuje rząd jest dla „Solidarności” niesatysfakcjonujące gdyż odpis byłby powiększony zaledwie o 43 zł. Dyskutowano także o wyborach samorządowych i Walnym Zjeździe Delegatów, który odbędzie się w dniach 25 i 26 października. Następnie Zarząd Regionu przyjął strategię działania Regionu na bieżącą kadencję opracowaną przez etatowych członków Zarządu. W dalszej części zebrania szef Regionu Waldemar Bartosz omówił konflikty występujące w Regionie, a są one w kieleckim Hemarze, w szpitalu w Starachowicach i firmie STOKOTA. Mowa była także o manifestacji przeciwko szykanom wobec związkowców – co ma miejsce między innymi w PGE i w Jysk-u – która odbędzie się 5 października w Warszawie. Przyjęto stanowisko w sprawie wyborów samorządowych i omówiono obchody rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki......
Po relacji z obrad Zarządu Regionu przyjęto do Związku 8 nowych członków. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN główny tematem jest sprawa elastycznego czasu pracy. W sprawie tej w dniu 3 października odbyło się spotkanie z prezesem Kobrigerem. Prezes podtrzymał swoją propozycję podpisania porozumienia na czas nieokreślony, ale dodał, że można też mówić o pięciu latach. Mówił także o konsekwencjach w przypadku braku zgody na podpisanie, którymi między innymi będzie niewypłacenie tak zwanego dobrowolnego dodatku i premii koncernowej. NSZZ „Solidarność” nie przedstawił swojego stanowiska w sprawie elastycznego czasu pracy twierdząc, że o podpisaniu lub nie podpisaniu porozumienia zdecyduje Komisja Międzyzakładowa. Prezes stwierdził, że pracownicy nie są świadomi, jakie są zasady pracy w elastycznym czasie pracy i nie rozumieją konsekwencji, jakie wynikną z ewentualnego niepodpisania porozumienia. Przewodniczący Jan Seweryn stwierdził, że pracownicy są doskonale zorientowani w sprawie elastycznego czasu pracy gdyż „Solidarność’ prowadziła na wydziałach zebrania, pisano o tym w gazetce związkowej a także wyjaśniano na Forum na stronie internetowej Związku. Prezes uważa jednak, że potrzebne są dodatkowe informacje, dlatego pracownicy Działu Personalnego powtórnie udadzą się na wydziały i podczas spotkań z pracownikami będą przekonywać o potrzebie podpisania porozumienia. Mowa była także o przeprowadzeniu referendum. Na początku listopada „Solidarność” przedstawi ostateczne stanowisko w sprawie elastycznego czasu pracy. Kolejną sprawą, którą omówił przewodniczący to obniżanie premii zarówno z tytułu jakości jak i produktywności. Następnie Komisja podjęła uchwałę o wyznaczeniu członków Europejskiej Rady Zakładowej MAN. Wyznaczono Mariusza Dzwonka z MAN BUS w Starachowicach i Jacka Kutypę z MAN TRUCKS w Niepołomicach. Na ich zastępców wyznaczono Rafała Borkowskiego i Wojciecha Kamodę z MAN BUS w Starachowicach. W firmie są wysokie plany produkcyjne. Od 1 października na montażu uruchomiono drugą zmianę. Prognozuje się, że przez cały następny rok produkcja będzie na jeszcze wyższym poziomie.
W PKC pracownicy pozbawiani są części premii ponieważ nie osiągają wyznaczonych celów produktywności. Problemem są okresowe badania lekarskie, których część pracownicy PKC mogą wykonywać w gabinecie lekarskim na terenie firmy. Niektórzy kierownicy żądają od pracowników, aby wykonywali normę dzienną pomimo tego, że przez godzinę czy dwie przebywają w kolejce na to badanie. Znacznie pogorszyła się sprawa rozwiązywania problemów zgłaszanych do Związku przez pracowników. Praktycznie problemy te pomimo zgłoszenia do przedstawicieli pracodawcy nie są rozwiązywane. „Solidarność” wyznaczyła Panią Renatę Baśkiewicz na członka Europejskiej Rady Zakładowej PKC. Pierwsze spotkanie nowej Rady odbędzie się w dniach 8,9 i 10 października w Niemczech.
W APLEONA podpisane zostały zmiany do Regulaminu Wynagradzania, które regulują sprawę dodatkowej opieki medycznej, którą firma oferuje pracownikom. Niestety jak do tej pory nie udało się sfinalizować sprawy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pojawiła się informacja, że pracownicy pozbawieni mają zostać posiłków profilaktycznych. „Solidarność” zajmie się tą sprawą. Trwa wypełnianie wniosków o wydanie elektronicznych legitymacji związkowych, które mają upoważniać do zniżek na paliwa i usługi w stacjach Lotos. Pierwsza partia wniosków została już przekazana do Zarządu Regionu. Komisja otrzymała drugie pomieszczenie związkowe, co pozwoli na lepszą organizację pracy biura.           
 

Janseweryn
Pt 5 Paź, 14:11