Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 6 września odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Na wstępie przewodniczący Komisji Jan Seweryn poinformował o tematach poruszanych na posiedzeniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Pierwszym tematem o którym mówiono na Zarządzie Regionu to informacje z posiedzenia Komisji Krajowej Związku. Ważną sprawą jest podpisanie przez „Solidarność” i Lotos porozumienia o udzielaniu związkowcom rabatu na paliwa i inne artykuły oferowane przez tę firmę. Będzie je można nabywać na podstawie specjalnej karty wydanej przez Lotos na podstawie elektronicznej legitymacji związkowej. Legitymacje te można otrzymać wypełniając stosowny wniosek i przesyłając go do Regionu. Od nowego roku ma zostać „odmrożony” odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co oznacza, że świadczenia wypłacane z Funduszu powinny się zwiększyć. Również od nowego roku wzrośnie płaca minimalna. „Solidarność” wnioskuje o to, aby była ona na poziomie 2280 zł., natomiast rząd skłania się ku kwocie 2250 – 2255 zł. Rząd planuje podniesienie płacy pracownikom sfery budżetowej. Z podwyżki o 3,8% niezadowoleni są nauczyciele, dlatego planują przeprowadzić w Warszawie manifestację. W kieleckie firmie Chemar Armatura łamane są prawa pracownicze i związkowe. „”Solidarność” w tym zakładzie planuje przeprowadzenie akcji protestacyjnej. Zarząd Regionu wydał w tej sprawie stosowne oświadczenie. Od nowego roku wejdą w życie zmiany w Ustawie o związkach zawodowych. Jedną z ważniejszych zmian jest podniesienie progu reprezentatywności związku zawodowego. Po wysłuchaniu relacji z posiedzenia Zarządu Regionu Komisja przyjęła do Związku 13 osób. Następnie przewodniczący omówił sytuację w firmach, które...

 

Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN dominującym tematem jest sprawa elastycznego czasu pracy. „Solidarność” prowadzi w tej sprawie konsultacje z pracownikami, ale jak z tych konsultacji wynika pracownicy produkcyjni, których głównie dotyczy elastyczny czas pracy są przeciwni podpisaniu porozumienia w tej sprawie. Niedobrą sprawą jest zaniżanie wysokości premii. Do tego, że premia z tytułu jakości jest obniżana pracownicy już zdążyli się przyzwyczaić, ale za miesiąc lipiec na kilku segmentach obniżono premię za produktywność. „Solidarność” interweniowała w tej sprawie u prezesa Gouwsa, ale jego odpowiedź jest niezadawalająca. Sprawa premii poruszona zostanie na najbliższym spotkaniu związków z Zarządem firmy. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli pracodawcy od 1 października na wydziałach montażowych wprowadzona zostanie praca na dwie zmiany i produkowane będzie 14 autobusów dziennie. W dalszym ciągu ślimaczą się prace na przyzakładowym parkingu. W PKC na wielu placówkach pracownicy mają znacznie zaniżoną premię. „Solidarność” chce się w tej sprawie spotkać z Zarządem firmy, ale jak na razie bezskutecznie. Nierozwiązana w dalszym ciągu jest sprawa podziału premii niewypłaconej osobom przebywającym na zwolnieniach lekarskich. „Solidarność” zaproponowała rozwiązanie tej sprawy, ale jak do tej pory nie udało się dojść z Zarządem do porozumienia. W Apleona jest wiele sprawa do wyjaśnienia, dlatego w dniu 6 września odbyło się w siedzibie „Solidarności” spotkanie z przedstawicielami tej firmy. Obecny był między innymi kierownik Działu Personalnego Marcin Silski. Podczas spotkania poruszyliśmy sprawę innego sposobu wypłaty świadczenia urlopowego i ustalenia ostatecznej wersji regulaminu ZFŚS, sprawę posiłków regeneracyjnych, dodatkowej zapłaty za pracę w niedzielę, a także opracowania taryfikatora płac i wyjaśnienia czy firma zamierza wypłacać premię czy włączy ja do płacy zasadniczej pracownika. Mowa był także o tak zwanej dodatkowej opiece medycznej, którą firma zamierza objąć pracowników. Zadziwiające jest, że znaczna część pracowników nie jest tym zainteresowana. Kolejnym punktem obrad Komisji było wytypowanie dwóch osób do Rady Zakładowej PKC. Na członka Rady wyznaczono Kamila Pisarka a na jego zastępcę Macieja Maciąga. Podjęto uchwałę o druku kalendarzy na rok 2019 i zakupie komputera dla potrzeb Związku. Omawiano sprawę uczestnictwa członków „Solidarności” w corocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.                 
 

Janseweryn
Pt 7 Wrz 2018, 17:51