Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 9 sierpnia odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle pierwszym punktem obrad było przyjęcie do Związku nowych członków. Tym razem przyjęto 15 osób. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił sytuację w firmach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN pojawiła się sprawa elastycznego czasu pracy. Tak jak to było zapowiadane Zarząd firmy wystąpił z propozycją podpisania porozumienia o dalszym funkcjonowaniu w firmie tej formy czasu pracy. W tej chwili trwa w zakładzie dyskusja na ten temat. Jak wynika ze wstępnych informacji pracownicy są przeciwni podpisaniu porozumienia i nie chcą elastycznego czasu pracy. Postanowiono, że na razie Komisja nie będzie podejmować decyzji co do podpisania porozumienia, ale zaczeka co Zarząd zaproponuje podczas spotkania, które ma się odbyć w dniu 17 sierpnia. Z dezaprobatą odniesiono się do Apelu jaki wystosował do związków niejaki Marek Berdychowski. Berdychowski apeluje, aby porozumienia podpisać. Przewodniczący negatywnie ocenił ostatnią kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrolujący firmę inspektorzy nie współdziałali ze zgłaszającą problem „Solidarnością”. Wyniki kontroli nie potwierdziły opinii Związku co do niewłaściwego postepowania pracodawcy w sprawie szatni pracowniczych. Pomimo stanowiska PIP „Solidarność” w dalszym ciągu uważa, że niewłaściwe jest pozbawiania pracowników jednej z dwu szafek ubraniowych. Na wydziale spawalni otwarta została nowa stołówka, a zlikwidowana została stołówka w tak zwanym łączniku. Duże zamieszanie zrobili dziennikarze informując, że MAN będzie budował w Strefie nową fabrykę. W rzeczywistości chodziło o kupno i wyremontowanie hali na tak zwanej „Gubałówce”. MAN podpisał kontrakt na 1000 autobusów dla niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn. Są jakieś problemy z kontraktem na autobusy dla Warszawy. „Solidarność” zaangażowała się w rozwiązanie problemu kamizelek odblaskowych dla magazynu. Związek w miejsce kamizelek zaproponował szelki i nawet pożyczył takie szelki z firmy PKC gdzie są one z powodzeniem stosowane. Niestety procedury zakładowe powodują, że to co powinno być w miarę szybko załatwione przedłuża się i nie wiadomo, kiedy będzie sfinalizowane. Wciąż trwa problem przyzakładowego parkingu. Zarząd opracował różnego rodzaju analizy, ale według przewodniczącego nic z nich nie wynika i nie poprawi to sytuacji. Jedynym wyjściem jest wykupienie jakiegoś przyległego to firmy terenu i utworzenie nowych miejsc parkingowych. Niestety ta opcja nie jest przez Zarząd nawet rozważna.........
W PKC wciąż nie została uregulowana sprawa sposobu podziału premii niewypłaconej osobom przebywającym na zwolnieniach lekarskich. Ostatnio pojawił się pomysł, aby kierownik informował pracowników o tym ile pieniędzy ma w dyspozycji i komu i za co je przyznaje. Kolejną sprawą jest potrącanie dodatku frekwencyjnego osobom przebywającym na urlopach ojcowskich. Urlopy te traktowane są, jako absencja chorobowa, co pozbawia pracowników dodatku frekwencyjnego. Jest to zupełne pomylenie pojęć, bo co innego zwolnienie lekarskie a co innego urlop. Sprawę należy wyjaśnić i dokonać stosownych zapisów w regulaminie premiowania. Kilka osób zgłaszało, że nie mogą korzystać z autobusu, który dowozi pracowników do PKC. Autobus ten jest finansowany przez firmę, ale według ostatnich informacji ma on zabierać tylko pracowników z poza terenu Starachowic. Wszystkie te sprawy trzeba wyjaśnić podczas spotkania z Zarządem PKC. Pełniącej do tej pory obowiązki dyrektora Działu Personalnego Aneta Kiepas zostały powierzone nowe zadania między innymi szkolenia i promocji, a kierownikiem personalnym została Paulina Mierzwa, która swego czasu pracowała w Dziale Personalnym MAN-a.
W Apleona wciąż dogrywane są sprawy Regulaminu Funduszu Socjalnego. Dokonane zostały pierwsze zamiany w tym likwidacja tzw. świadczenia ołówkowego. Według przewodniczącego konieczne są kolejne zmiany między innymi sposób i forma przyznawania świadczenia urlopowego. W chwili obecnej świadczenie to przyznawane  jest według dotychczasowego regulaminu. W ostatnim czasie związki podpisały listy osób, którym przyznano zapomogi i dofinansowania do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Pojawiły się nowe deklaracje członkowskie „Solidarności” dostosowane do wymogów RODO. We własnym zakresie dokonaliśmy w formularzu zmian dostosowując ją do naszych zakładowych potrzeb. W roku bieżącym, jak nigdy dotąd, jest problem z organizacją festynu związkowego. Zaczęło się od niespodziewanego wypowiedzenia przez MOSiR zarezerwowanego dużo wcześniej terminu, co pociągnęło za sobą problem z cateringiem i zespołem muzycznym. W tej chwili wydaje się, że wszystko jest dograne. W Związku z 38 rocznicą powstania „Solidarności” na mieście w witrynach przystanków autobusowych wywieszone zostały wielkoformatowe plakaty, które będą wisieć przez dwa miesiące. W dniu 31 sierpnia odbędzie się specjalne zebranie Komisji Międzyzakładowej po którym w miejscach upamiętniających „Solidarność” zostaną złożone wiązanki i zapalone znicze. Na posiedzenie Komisji we wrześniu postanowiono zaprosić szefa Regionu Waldemara Bartosza i domagać się, aby Związek podjął działania mające na celu usunięcia z Kodeksu Pracy zapisów o elastycznym czasie pracy. Komisja uważa, że pomimo zapowiedzi Związek nic w tej sprawie nie robi. Od 1 sierpnia do pracy związkowej oddelegowana został Małgorzata Żłobecka. Będzie się ona zajmować prowadzeniem biura związkowego.     
 

Janseweryn
Pt 10 Sie, 9:14