Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu 5.07.2018 roku odbyło się kolejne zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Na wstępie przewodniczący Jan Seweryn poinformował członków Komisji o przebiegu Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego. Według Jana Seweryna przebieg WZD i wyborów, których tam dokonywano był delikatnie mówiąc niewłaściwy. Najdziwniejsze było to, że nikt poza delegatami z MAN nie zgłaszał kandydatów do funkcji związkowych. Zgłoszeń dokonano widocznie wcześniej, ale nie bardzo wiadomo kiedy się to odbyło. W obradach WZD udział brał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Duda wygłosił długie przemówienie i opuścił zebranie twierdząc, że ma inne sprawy do załatwienia. Delegaci byli rozczarowani, bo nie mogli zadać przewodniczącemu pytań. W wyniku wyborów przewodniczącym Regionu został Waldemar Bartosz pełniący tę funkcję od 1989 roku. Był jednym kandydatem, ale nie wszyscy na niego głosowali. Za wyborem Bartosza był 106 delegatów a przeciwko 12 delegatów. Przewodniczący KMOZ w MAB BUS Jan Seweryn wybrany został do Zarządu Regionu i delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W dalszej części zebrania Komisji Jan Seweryn poinformował o przebiegu zebrania Zarządu Regionu. Zarząd po raz pierwszy obradował w nowym składzie. Jednym z punktów obrad Zarządu był wybór szefów delegatur. Mowa była o planowanej przez Komisję Krajową manifestacji w obronie pracowników sfery budżetowej. Manifestacja ma się odbyć we wrześniu. Kolejną sprawą to konflikt w kieleckiej SHL. Doszło tam do sporu zbiorowego na tle płacowym. Pracodawca nie zmierza podnieść płac pracowników. W związku z postawą pracodawcy zakładowa „Solidarność” rozważa podjęcie strajku.
Kolejnym punktem obrad Komisji było przyjęcie do Związku 11 nowych członków. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN doszło do sporu w sprawie szatni pracowniczych. Przedstawiciele pracodawcy postanowili odebrać części pracowników jedną z dwóch szafek, którą pracownicy obecnie posiadają. Ponadto w szatniach dokonane ma być zagęszczenie szafek. „Solidarność” z tymi działaniami się nie zgadza, gdyż uważa, że są one sprzeczne z obowiązującymi w tej sprawie przepisami. W związku niemożnością dojścia do porozumienia „Solidarność” wysłała pismo do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o jednoznaczne zinterpretowanie przepisów i dokonanie kontroli warunków panujących w szatniach. W sprawie parkingu właściwie nic się nie dzieje. Wprawdzie słyszy się o innym ustawianiu samochodów i innej organizacji ruchu, ale według Związku nic to nie zmieni. Od października planuje się zwiększyć produkcję do 14 autobusów. „Solidarność” obawia się, czy tak ambitne plany będą możliwe do zrealizowania. W związku z wysokim planem produkcyjnym na wydziale montażu wprowadzona zostanie druga zmiana, a na niektórych placówkach innych wydziałów nawet zmiana trzecia. Chodzą też niesprawdzone informacje o powrocie do osiemnastozmianowego systemu pracy na wydziale obróbki mechanicznej. Pracodawca wystąpił z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów na temat elastycznego czasu pracy.
W PKC wkrótce oddany zostanie gabinet lekarski w którym codziennie dyżurować będzie pielęgniarka a w wyznaczone dni lekarz. Być może w gabinecie będzie można dokonać badań okresowych. W związku z dużą ilością przyjętych do PKC pracowników powstał problem z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tak zwane „wczasy pod gruszą” wypłacone zostały z kilkudniowym opóźnieniem, a pożyczki i zapomogi wypłacone zostaną w lipcu i wrześniu. Dużym zaskoczeniem jest odejście z funkcji dyrektora Działu HR Anety Kiepas. W chwili obecnej nie jest wiadome czym pani Kiepas będzie się zajmować. Nowym dyrektorem Działu HR została Paulina Mierzwa, która kilka lat temu pracowała w HR w MAN Starachowice i MAN Poznań.
Dużym problemem jest współpraca z firmą Apleona. Od chwili wejścia tej firmy do MAN-a trwają ciągle spory pomiędzy przedstawicielami tej firmy a związkami zawodowymi. Dotyczą one między innymi umowy w sprawie RODO, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym wypłaty tzw. „wczasów pod gruszą”, Regulaminu Funduszu i zapłaty za pracę w niedzielę. Związki zawodowe opracowały własny Regulamin ZFŚS i przesłały go do Zarządu Apleona. Zarząd firmy wciąż upiera się, aby w rozmowach i różnego rodzaju ustaleniach udział brali jacyś przedstawiciele pracowników. „Solidarność” uważa, że jedynymi przedstawicielami pracowników są związki zawodowe. Problemy z Apleoną biorą się stąd, że Zarząd firmy nie miał nigdy do czynienia ze związkami zawodowymi. W tej chwili ma i musi się z tym pogodzić, ale jak widać przychodzi mu to z dużą trudnością.
Niespodziewanie pojawił się problem z festynem organizowanym co rok przez „Solidarność”. Okazało się, że dyrektor Centrum Rekreacji i Sportu wymówił „Solidarności” termin w którym plac przy basenie był zarezerwowany. Jest to szczyt bezczelności, bo trudno inaczej określić niedotrzymywanie umowy. W związku z zaistniałą sytuacją przewodniczący Seweryn interweniował u prezydenta Materka. Na niewiele się to zdało i w końcu trzeba było zmienić termin imprezy, która miała się odbyć 1 września. Aktualny termin to 18 sierpnia. Zapisy na festyn już się rozpoczęły. Rozpoczęło się też wydawanie losów loterii związkowej.
Kolejną sprawą, którą poruszył przewodniczący to zmiana organizacji pracy Związku. W najbliższych tygodniach do pracy w biurze związkowym oddelegowana zostanie osoba, która będzie się zajmowała księgowością i inna pracą związaną z funkcjonowaniem biura.              
Janseweryn
Pt 6 Lip, 19:03