Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 7 czerwca odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Jak zwykle pierwszym punktem zebrania była relacja przewodniczącego Jana Seweryna z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Było to ostatnie w tej kadencji posiedzenie, bo w dniu 27 czerwca odbędzie się WZD, które wybierze nowy skład Zarządu Regionu. Na zebraniu Zarządu rozmawiano głównie o WZD. W dalszej części zebrania przyjęto do Związku osiemnastu nowych członków. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które MOZ obejmuje swoim działaniem. W Wolicy pod Warszawą odbyło się spotkanie tak zwanego Gremium Informacyjnego, podczas którego przedstawiciele pracodawców z poszczególnych zakładów omówili sytuację w swoich firmach i odpowiadali na zadawane przez związkowców pytania. W spotkaniu uczestniczyli prezesi MAN BUS ze Starachowic, MAN TRUCK z Niepołomic, MAC z Poznania i MAN Truck & Bus Polska z Wolicy. Stronę pracowniczą reprezentowali przedstawiciele związków zawodowych i rad pracowników. Plany produkcyjne w MAN utrzymują się na wysokim poziomie. Obecnie produkowane jest 10 – 11 autobusów plus 7 podwozi. Po przerwie urlopowej planowany jest dalszy wzrost produkcji. Produkowane ma być 14 autobusów dziennie. Tak wysoka produkcja ma być również w roku 2019. W historii MAN tak wysokiej produkcji jeszcze nie było. W związku z dużymi planami produkcyjnymi wciąż przyjmowani są nowi pracownicy. Firma ma poważne problemy ze znalezieniem odpowiedniej ilości spawaczy. Mówi się o zatrudnianiu Ukraińców lub firm zewnętrznych. Wciąż nierozwiązana jest sprawa parkingu. Ciągle brakuje miejsc do parkowania, ale Zarząd firmy nic w tej sprawie nie robi. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu do pracodawcy pisma w którym domaga się podjęcia działań mających na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W razie braku reakcji na zasygnalizowany problem Związek podejmie akcje protestacyjne. W dniu 29 czerwca odbyło się zebranie załogi z prezesem Kobrigerem podczas którego przedstawił on plany produkcyjne firmy. W związku z planami przekształcenia Volkswagen Trucks & Bus GbmH w Spółkę Europejską (SE) odbywają się wybory do zespołu negocjacyjnego, który będzie negocjował w sprawie uczestnictwa pracowników w SE. W zespole tym Polska będzie miała jedno miejsce. Miejsce to przypadnie osobie, która będzie wybrana z listy osób zgłoszonych w polskich zakładach MAN i Scanii. Naszym kandydatem jest Mariusz Dzwonek. Ma on duże szansę na zostanie członkiem zespołu negocjacyjnego. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi na nasze pismo w sprawie innego podziału premii z chorobowego.....
Pracownicy PKC wraz z rodzinami uczestniczyli w festynie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez firmę i Urząd Miasta. Wciąż trwa procedura oceny pracowników, co w wielu przypadkach skutkuje podwyższeniem grupy zaszeregowania. Niestety sprawa ta wciąż się przeciąga chociaż ustalane było kilka terminów ostatecznego jej zakończenia. Podobnie jak pracownicy MAN-a pracownicy PKC mają problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania. Parking jest za mały, bo do firmy przyjmowani są nowi pracownicy. W najbliższym czasie firma planuje niewielkie poszerzenie parkingu, ale niestety nie rozwiąże to problemu. Jak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo w sprawie innego podziału premii z chorobowego.
W dniu 25 maja przedstawiciele działających w Apleona związków zawodowych uczestniczyli w Warszawie w spotkaniu z Zarządem tej firmy. Podczas spotkania omawiano postulaty, które zgłosiła „Solidarność” a także poruszono wiele różnych tematów dotyczących między innymi współpracy na linii pracodawca – związki zawodowe. Spotkanie, które miało w zasadzie charakter zapoznawczy nie przyniosło żadnych konkretów. Zarząd Apleona negatywnie ustosunkował się do związkowych postulatów twierdząc, że nie może ich spełnić. Pracownicy Apleona są rozczarowani, bo liczyli na to, że firma ta poprawi warunki ich pracy i płacy. „Solidarność” zapowiedziała, że będzie dążyć do zmiany regulaminów: pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Kolejną sprawą o której mówiono na Komisji to RODO, które weszło w życie od 25 maja. Stosowanie RODO utrudni pracę związkową, ale niestety Związek musi się do przepisów RODO dostosować. W sprawie tej Komisja podjęła stosowną uchwałę. Tak jak to zapowiadano w dniu 1 września odbędzie się festyn związkowy. Od 11 czerwca uruchomiona zostanie loteria w której członkowie „Solidarności” będą mogli wygrać cenne nagrody. Zebranie Komisji zakończyła dyskusja na tematy różne.       
 

Janseweryn
Pt 8 Cze, 13:32