Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 10 maja odbyło się kolejne spotkanie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Na wstępie przewodniczący Jana Seweryn przedstawił relację z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 8 maja. Jednym z tematów obrad Zarządu było opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z czteroletniej działalności Zarządu, które będzie przedstawione na WZD Regionu w dniu 27 czerwca. Niepokojąca jest sytuacja w kieleckim MPK gdzie trwa wypisywanie się pracowników z „Solidarności”. Nieoficjalnie mówi się, że wypisało się już ponad połowa związkowców. Pracownicy ci zapisują się do nowego związku tworzonego przez Bogdana Latosińskiego. Kolejnym punktem obrad było zapoznanie się z nowymi zasadami ochrony danych osobowych, które wkrótce zaczną obowiązywać w ramach programu RODO. Z kraju dochodzą informacje o szykanowaniu związkowców między innymi w elektrowni „Turów” i w poznańskiej „ENEI”. W dalszej części zebrania Jan Seweryn wspomniał o zebraniu w starachowickiej delegaturze, które odbyło się 9 maja. Następnie przyjęto do Związku dużą grupę pracowników. Było to aż 59 osób. Kolejnym punktem zebrania było omówienie przez przewodniczącego sytuacji w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN plan produkcyjny utrzymuje się na wysokim poziomie co sprawia, że część pracowników zmuszonych jest do pracy w godzinach nadliczbowych. Na bramach wyjściowych zostaną zamontowane tak zwane kołowrotki, co pozwoli pracodawcy na kontrolę wyjść i wejść. Szatnie mają być otarte tylko przed rozpoczęciem i zakończeniem pracy. Od 1 czerwca dodatkową opiekę medyczną przejmie z powrotem Medicover. Umowa z firmą Luxmed została wypowiedziana, ponieważ firma ta nie spełniała oczekiwań osób, które się do dodatkowej opieki medycznej zapisały. Przy pensji za maj wypłacona zostanie premia koncernowa. Zasady wyliczania tej premii będą takie same jak w latach poprzednich. Przy pensji za czerwiec pracownikom wypłacone zostanie tak zwane dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie. W związku z upływem kadencji członków Rady Zakładowej MAN SE konieczne będzie wybranie nowych osób na tę funkcje. „Solidarność” będzie popierać swojego kandydata. W PKC od kwietnia weszła w życie podwyżka płacy. Za miesiąc kwiecień....

 

pracownicy fizyczni otrzymali wynagrodzenia według nowych stawek. Pracownicy umysłowi będą mieli podwyżkę wypłaconą w maju, ale z wyrównaniem od kwietnia. Tak zwany dodatek frekwencyjny wypłacany na nowych zasadach wprowadzony zostanie od miesiąca maja. Przy wypłacie za czerwiec pracownicy będą mieli wypłacone świadczenie urlopowe. Zasady naliczania i wypłacania tego świadczenia nie ulegają zmianie. Podpisany został nowy Regulamin Pracy. W zasadzie jest to ten sam Regulamin, ale został on poprawiony i ujednolicony ponieważ poprzedni zawierał wiele aneksów, co powodowało, że był on mało czytelny. Z inicjatywą ujednolicenia Regulaminu wystąpił NSZZ „Solidarność”. Pomimo kilkukrotnych ustaleń, co do oceny pracowników nie na wszystkich placówkach zostało to zrobione. „Solidarność” kilkakrotnie interweniowała w tej sprawie. Oceny pracowników wprowadzone zostały na wniosek „Solidarności”, a ma to na celu poprawę płacy pracowników z długoletnim stażem zawodowych i posiadających duże umiejętności. Z dniem 30 kwietnia zakończyła się obecność w MAN firmy Gegenbauer. Firma ta zajmowała się sprzątaniem w MAN i utrzymaniem ruchu (naprawy i konserwacja maszyn i urządzeń). Od 1 maja obsługą MAN-a zajęła się firma Apleona. Firma przejęła pracowników na zasadzie Art. 231 Kodeksu Pracy. Jeszcze przed przejęciem NSZZ „Solidarność” wystosował do Zarządu Apleona pismo z postulatami dotyczącymi spraw pracowniczych. Ponieważ na pismo to nie było żadnej odpowiedzi Związek interweniował u kierownika obiektu, co sprawiło, że odezwał się Zarząd Apleona. Tak więc kontakt z Zarządem został nawiązany. Ustalono, że odpowiedź na postulaty nastąpi wkrótce. Ponadto w dniu 25 maja odbędzie się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i pracodawcy w jego siedzibie w Warszawie. Solidarność ma wiele uwag, co do obowiązujących w firmie regulaminów i będzie dążyć do ich zmiany. Do Zarządów MAN i PKC wystosowane zostały pisma z propozycjami zmiany zasad podziału pieniędzy uzyskanych z premii niewypłacanej pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich. Od dłuższego czasu pracownicy MAN i PKC zgłaszają do Związku zastrzeżenia, co do uczciwości przydzielania tych pieniędzy. Komisja zdecydowała o uruchomieniu tak jak w latach poprzednich loterii w której członkowie „Solidarności” będą mogli wygrać cenne nagrody. Tradycyjny festyn organizowany w rocznicę powstania „Solidarności” odbędzie się w tym roku w dniu 1 września.   
 
 

Janseweryn
Pt 11 Maj 2018, 11:58
Zdjęcia