Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 5 kwietnia odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępie zebrania przyjęto do NSZZ „Solidarność” 23 nowych członków. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił sytuację w firmach, które Komisji obejmuje swoim działaniem. W MAN realizowane jest porozumienie płacowe. Pracownicy otrzymali pensje według nowych stawek zaszeregowania z wyrównaniem od stycznia. Pracownicy APT, którzy pracują w MAN ponad 18 miesięcy przenoszeni są na umowy terminowe do MAN-a, a pracownicy MAN-a pracujący w firmie ponad trzy lata otrzymują umowy stałe. Załoga jest raczej usatysfakcjonowana podwyżką, chociaż początkowo różnie z tym bywało. Pracownicy zrozumieli, że osiągnięto wszystko, co na chwilę obecną było do osiągnięcia. Coraz częściej pojawiają się sygnały i wątpliwości, co do właściwego podziału premii niewypłaconej osobom przebywającym na zwolnieniach lekarskich. Premia ta jest w wyłącznej dyspozycji kierownika danej placówki i w praktyce nikt nie wie, kto tę premię otrzymuje. „Solidarność” przyjrzy się tej sprawie i zaproponuje stosowne rozwiązania. W PKC w dalszym ciągu nie jest podpisane porozumienie płacowe. Wprawdzie we wtorek Związek otrzymał projekt porozumienia, ale nie zawierało ono wcześniej uzgodnionych elementów. Porozumienie zostało zwrócone do poprawy, ale jak dotychczas nie otrzymaliśmy jego poprawionej wersji. Podobnie jak w MAN w PKC też są podejrzenia, co do niewłaściwego podziału premii niewypłaconej pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich. „Solidarność” zajmie się tą sprawą i zaproponuje sposób rozwiązania problemu. Pracownicy, którzy wraz z wiązkami dla Scanii przeszli do hali na ulicy Składowej narzekają na brak miejsc parkingowych. Kończy się działalność w MAN firmy Gegenbauer....

 

Od 1 maja wchodzi firma Apleona. „Solidarność” postanowiła wysłać do Apleona pismo w sprawie podjęcia rozmów na temat ważnych dla pracowników spraw. Są problemy ze zorganizowaniem tradycyjnego festynu dla członków NSZZ „Solidarność” i ich rodzin. Na placu przy basenie – gdzie zawsze były festyny organizowane – planowane są prace remontowe i instalacja na okres lata dwóch składanych basenów. Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia z zarządem stadionu trzeba będzie szukać miejsca, aby festyn zorganizować. W czerwcu zostanie zorganizowana Loteria, w lipcu wycieczka jednodniowa (Huta Szklana, Święty Krzyż, Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach i muzeum Orła Białego w Skarżysku), na początku września wycieczka trzy dniowa (Zamość, Lublin, Chełm) a w trzecią niedzielę września Pielgrzymka Ludzi Pracy. Pod koniec miesiąca zorganizowana zostanie uroczystość dla członków Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi podczas której wręczone zostaną odznaczenia nadane przez PCK.
 
 
     
 

Janseweryn
Czw 5 Kwi, 18:14