Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu 26 marca w MAN podpisane zostało porozumienie o podwyżce wynagrodzeń. Porozumienie obejmuje lata 2018 i 2019. W roku 2018 płace zasadnicze wzrosną o 6,5%. Ponadto do płacy zasadniczej włączona zostanie premia z oceny pracownika (8%, a w praktyce 6,67% - bez skutków). Podwyżka wchodzi z dniem 1 stycznia bieżącego roku co oznacza, że przy wypłacie za marzec nastąpi wyrównanie za styczeń i luty. Tu warto wspomnieć, że na mocy tego porozumienia 134 osoby zatrudnione za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej przejdą na umowy bezpośrednio z MAN-em, a 176 osób, które mają umowy terminowe z MAN-em dostanie umowy na czas nieokreślony. W roku 2019 płace wzrosną o 3,5%, a dodatkowo 1% funduszu płac zostanie przeznaczone na podwyżki indywidualne. W praktyce płaca zasadnicza w tym roku wzrośnie średnio o około 200 zł. Po wliczeniu premii z oceny płaca wzrośnie o ponad 13% co przełoży się pozytywnie na podwyżkę  w roku przyszłym, a także na wysokość odpraw emerytalno-rentowych i jubileuszy. W roku bieżącym wzrośnie dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, a także dobrowolny dodatek i premia koncernowa. Jeżeli chodzi o pracowników umysłowych to ich płaca w tym roku wzrośnie również o 6,5%, a dodatkowo do płacy zasadniczej włączone zostanie 5% premii i tak zwany dodatek szkodliwy (92,11 zł.) Szczegóły porozumienia w naszej gazetce.
 
 
Janseweryn
Pon 26 Mar, 14:00