Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 1 marca odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Tradycyjnie pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku nowych członków. Tym razem przyjęto dużą grupę, bo aż 52 osoby. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN najważniejszą sprawą są negocjacje płacowe. W sprawie tej odbyło się w dniu 15 lutego spotkanie z prezesem Kobrigerem, ale nie wniosło ono wiele nowego. Prezes podtrzymał swoją propozycję podpisania porozumienia na trzy lata. Według prezesa w roku 2018 podwyżka miałaby wynosić 5%, w roku 2019 3,5% i w roku 2020 3,5%. Ponadto co roku na podwyżki indywidualne przeznaczano by 1% funduszu płac. Nowością w propozycjach prezesa było włączenie do stawki osobistego zaszeregowania 8% z tak zwanej oceny o co wnioskował nasz Związek. Pracownikom umysłowym włączono by do płacy zasadniczej 5% premii i dodatek szkodliwy. W związku z nowym elementem w propozycjach płacowych „Solidarność” odwołała zaplanowaną 16 lutego pikietę. Podczas zebrań wyborczych na poszczególnych wydziałach związkowcy zostali zapoznani z propozycjami płacowymi. Większość związkowców zdecydowanie wypowiadała się przeciwko podpisaniu porozumienia na trzy lata. Jest szansa, że w sprawie podwyżek płac powstanie wspólne stanowisko wszystkich działających w MAN związków zawodowych. Po przedstawieniu przez przewodniczącego sytuacji co do podwyżek płac wywiązała się burzliwa dyskusja. Padały różne pomysły. Jedni byli za podpisaniem porozumienia inni za przeprowadzeniem w tej sprawie referendum, a jeszcze inni za podpisaniem porozumienia jeden na roku. Ostatecznie większością głosów zdecydowano, że Związek opowiada się za jednorocznym porozumieniem płacowym. Stanowisko Związku... 

 

przedstawione zostanie prezesowi. W przypadku negatywnej odpowiedzi prezesa podjęte zostaną akcje protestacyjne. Trwają przyjęcia do MAN nowych pracowników. Osoby te zatrudniane są za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Z informacji uzyskanych z Rady Zakładowej w Monachium wynika, że tegoroczna premia koncernowa będzie wynosić 55%. W PKC odbyło się wreszcie spotkanie podczas, którego związkowcy otrzymali informacje co do podwyżki płac. Zarząd PKC proponuje średni wzrost wynagrodzeń o 5%. Tak zwany dodatek frekwencyjny, który obecnie wynosi 100 zł. wzrósłby do 200 zł. Zlikwidowany zostać ma być dodatek 5S. Po zapoznaniu się z propozycjami NSZZ „Solidarność” zajął w tej sprawie stanowisko, które zostało przedstawione Zarządowi firmy. Na chwilę obecną nie ma jeszcze ustalonej daty kolejnego spotkania w sprawie podwyżki płac. W Gegenbauer w dalszym ciągu nie jest wiadome czy przedłużony zostanie kontrakt na obsługę MAN-a przez tę firmę. Ta nienormalna sytuacja sprawia, że rozmowy płacowe w ogóle się nie rozpoczęły. Kolejną sprawą, którą omawiano na zebraniu Komisji to wybory związkowe. W MAN wybory zostały już zakończone, a w PKC przeprowadzone zostaną w przyszłym tygodniu. Po zakończeniu wyborów odbędzie się Walne Zebranie Delegatów na którym wybrany zostanie przewodniczący Komisji Międzyzakładowej i Komisja Międzyzakładowa. WZD zaplanowane zostało na 21 marca. Komisja Międzyzakładowa podjęła decyzję o ufundowaniu z okazji Dnia Kobiet upominków dla pań, które należą do NSZZ „Solidarność”.      
 

Janseweryn
Pt 2 Mar, 7:56