Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
W dniu 1 lutego odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. W zebraniu uczestniczyli społeczni zakładowi inspektorzy pracy z MAN Zbigniew Palacz i z PKC Piotr Bracik. Inspektorzy przedstawili relacje ze swojej działalności w roku ubiegłym i odpowiadali na zadawane przez członków Komisji pytania związane z ich działalnością. Następnym punktem zebrania było przyjęcie do Związku 10 nowych członków. W dalszej części zebrania przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN główną sprawą jest podwyżka wynagrodzeń. Przewodniczący pozytywnie ocenił przebieg pikiety na parkingu i duże zainteresowanie mediów prowadzonymi przez „Solidarność” działaniami a następnie zrelacjonował przebieg negocjacji płacowych, które odbyły się 31 stycznia. Podczas tych negocjacji prezes zaproponował podniesienie płac o 3% i przeznaczenie na podwyżki indywidualne 1% funduszu płac. Ponadto jest gotowy do rozmów na temat włączenia do płacy zasadniczej premii z tak zwanej oceny pracownika. NSZZ „Solidarność” odrzucił propozycje prezesa i podtrzymał swój postulat podwyżki wynagrodzeń o 300 zł. W tej sytuacji prezes zaproponował podpisanie porozumienia o podwyżce płac na dwa lub trzy lata, nie był jednak w stanie przedstawić konkretnej propozycji bez skonsultowania się ze swoimi przełożonymi w Monachium. Kolejne spotkanie w sprawie podwyżki płac ma się odbyć 15 lutego. Od wyników tego spotkania uzależnione są dalsze działania Związku. W PKC nie rozpoczęto jeszcze rozmów płacowych. Zarząd PKC twierdzi, że nie ma jeszcze informacji co do budżetu na rok 2018. Komisja zdecydowała, że konieczne jest ponaglenie Zarządu w sprawie rozmów płacowych. W przyszłym tygodniu przewodniczący i przedstawiciele „Solidarności” z PKC spróbują umówić się na spotkanie z Zarządem firmy i zażądają natychmiastowego podjęcia rozmów płacowych. W przypadku dalszego przeciągania tej sprawy Związek podejmie akcję protestacyjną. W Gegenbauer w dalszym ciągu nie nic nie wiadomo o przedłużeniu kontraktu na dalszą obsługę MAN-a przez tę firmę. Ta niepewna sytuacja jest powodem różnego rodzaju plotek i nerwowej atmosfery w Gegenbauer. 25 stycznia w Oddziałowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Gegenbauer odbyły się wybory związkowe. Nowym przewodniczący został Jan Radecki. Dotychczasowy przewodniczący Edward Szewczykowski nie kandydował gdyż odchodzi na emeryturę. Ostatnim punktem zebrania było przyjęcie budżetu Związku na rok 2018.           
 
 
Janseweryn
Pt 2 Lut, 8:35