Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

Najprawdopodobniej ostatnie w tym roku zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej odbyło się w dniu 7 grudnia. Pierwszym punktem zebrania było przyjęcie do Związku 23 nowych członków. Tak duży napływ pracowników do „Solidarności” świadczy o tym, że doceniane jest to, co Związek robi. Tu warto wspomnieć, że od wielu lat nie było miesiąca, aby do Związku ktoś się nie zapisał. Miesięcznie zapisuje się plus minus 10 osób. W dalszej części zebrania przewodniczący Komisji Jan Seweryn omówił sytuację w firmach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN dynamicznie rozwija się sprawa czasu pracy w ostatnich dniach grudnia i pierwszych dniach stycznia. Kalendarz pracy był już kilkukrotnie zmieniany. Na chwilę obecną wiadomo, że ostatnim dniem pracy ma być 20 grudnia. Do pracy załoga ma wrócić dopiero 11 stycznia. Część dni wolnych ma zostać pokrytych urlopami a część godzinami nadpracowanymi. Czy jest to kalendarz ostateczny nie widomo. Wiadomo już, że 26 pracownikom MAN nie zostaną przedłużone umowy o pracę. Powodem jest niespełnienie przez nich oczekiwań firmy. Zarówno za październik jak i za listopad premia za jakość i produktywność wypłacona zostanie w pełnej wysokości. Jest to efektem działań „Solidarności”, która przekonywała Zarząd firmy, że w okresie wdrażania produkcji autobusów powinny zostać zastosowane okresy przejściowe, co do kryteriów przyznawania premii. Od grudnia weszła nowa procedura postępowania wobec pracowników przedstawiających orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności......

 

 

Procedura ta będzie stosowana wobec osób, które obecnie przedstawiają takie orzeczenia. Pracownicy, którzy przedstawili je wcześniej procedurą tą nie będą objęci. Tym, którzy orzeczenia przedstawią Dział Personalny będzie proponował, aby udali się powtórnie do lekarza medycyny pracy i uzyskanie zaświadczenia, że mogą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli 8 godzin a nie 7. Plany produkcyjne na pierwsze miesiące 2018 roku są bardzo wysokie. Produkowane ma być 10 autobusów i 6 podwozi autobusowych dziennie.

Przyszła wreszcie odpowiedź na pismo w sprawie innego sposobu naliczania premii koncernowej. Odpowiedział przewodniczący Rady Zakładowej z Monachium, ale z jego odpowiedzi nic nie wynika. Jest to typowy bełkot urzędniczy. Wciąż brak odpowiedzi od Zarządu MAN. W dalszym ciągu nierozwiązana została sprawa maszyny Water Jet. Maszyna wciąż jest utrapieniem pracowników pracujących w jej pobliżu. Z ostatnich informacji uzyskanych od kierownika Zauchy wynika, że poczynione zostały działania, aby przenieść ową maszynę w inne miejsce albo zabudować ją ścianami dźwiękochłonnymi. Kilka dni temu kierowniczka Działu Personalnego Kinga Włoskowicz zasygnalizowała, że jeszcze przed przestojem urlopowym rozpoczęte zostaną rozmowy na temat dalszego funkcjonowania elastycznego czasu pracy. Po informacji przewodniczącego o sytuacji w MAN członkowie Komisji przedyskutowali sprawę podwyżki wynagrodzeń. Zdecydowano o wystąpieniu do Zarządu z postulatami dotyczącymi kilku aspektów dotyczących sprawa płacowych.

W PKC Zarząd zdecydował wreszcie o wypłaceniu premii świątecznej. Będzie to 1 tysiąc zł brutto. Zakończone zostały rozmowy na temat regulaminu ocen. Regulamin ten powstał na wniosek i przy znaczący udziale „Solidarności”. Problemem jest brak premii na wiązkach MAN BUS. Z wyjaśnień dyrektor Kiepas wynika, że powodem jest bardzo niska produktywność – zaledwie 30%. „Solidarność” zaapelowała o wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Komisja zdecydował o wystąpieniu do Zarządu PKC z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów na temat podwyżki płacy i innych spraw płacowych.

W dalszym ciągu nierozwiązana została sprawa utrzymania ruch i sprzątania w MAN. Gegenbauer i pracownicy tej firmy są wciąż w niepewność, co dalszych swoich losów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść do 15 grudnia.  Po zapoznaniu się z sytuacją w poszczególnych firmach omówiono sprawę przyszłorocznych wyborów związkowych. Odbędą się one w lutym i marcu. Zdecydowano o zorganizowaniu w dniu 20 grudnia spotkania wigilijnego. Ostatnim punktem zebrania były obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W dniu 13 grudnia członkowie Komisji złożą wiązanki i zapalą znicze pod tablicą na Budynku Biura Głównego MAN-a, pod pomnikiem Anny Walentynowicz i po Pomnikiem „Solidarności”.               
 

Janseweryn
Pt 8 Gru 2017, 16:57