Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 9 listopada odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Jana Seweryna relacji z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Na Regionie omawiano stan realizacji przez rząd postulatów „Solidarności”. Jednym z tych postulatów jest ograniczenia handlu w niedzielę. Związek twardo stoi na stanowisku, że wszystkie niedziele powinny być wolne. Niestety nikt – ani Związek ani rząd – nie zajmuje się sprawą 40 lat składkowych umożliwiających przejście na emeryturę. Nikt nie zajmuje się również sprawą elastycznego czasu pracy. W dalszej części zebrania podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku 10 nowych członków. Następnie przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które MOZ obejmuje swoim działaniem. W MAN Związek otrzymał odpowiedź na stanowisko w sprawie sytuacji w zakładzie. Stanowisko jest obszerne, ale niewiele z niego wynika gdyż Zarząd firmy uważa, że w zasadzie w firmie wszystko jest w porządku a różne drobne nieprawidłowości są lub będą w najbliższym czasie usunięte. Jak wynika z informacji Zarządu w miesiącu październiku poprawiła się jakość produkowanych autobusów, co przełoży się pewnie na wysokość premii. W dalszym ciągu nie są prowadzone prace na udostępnionym przez miasto placu obok zakładowego parkingu. Jak wiadomo na placu tym mają powstać dodatkowe miejsca parkingowe. Przedstawiciele pracodawcy twierdzą, że w dalszym ciągu nie została uregulowana sprawa przekazania placu. W sprawie tej przewodniczący Seweryn interweniował u prezydenta Materka. Z informacji uzyskanych od prezydenta wynika, że miasto wszystkie formalności z przekazaniem placu spełniło. To MAN z jakichś względów opóźnia sprawę. Ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 13 listopada. W ostatnim czasie udało się ochronić przed zwolnieniem jedną z pracownic zatrudnionych na wydziale montażu. Drugą osobą, której cofnięto wymówienie po interwencji „Solidarności” jest pracownik magazynu. Pracownik ten nie jest członkiem „Solidarności” ale prosił, aby mu pomóc. Za tę pomoc „podziękował” w ten sposób, że powiedział, że nie zapisze się do Związku. Jest to wyjątkowa bezczelność. Przy wypłacie za listopad wypłacona zostanie pierwsza część tak zwanego dobrowolnego dodatku. Na hali nr. 8 zawieszona została tablica związkowa. Zakończone zostały prace przy opracowywaniu informatora dla pracowników APT. Informator ten powstał na wniosek NSZZ „Solidarność”. W najbliższym czasie firma BOCO zaprzestanie obsługiwać MAN-a w sprawie prania odzieży. W miejsce BOCO wejdzie inna firma. W dalszym ciągu nie została uregulowana sprawa pracowników niepełnosprawnych. Pracodawca odrzucił wniosek „Solidarności” o zwrot spawaczom kosztów zakupu okularów korekcyjnych twierdząc, że nie musi tego robić gdyż nie zobowiązują go do tego żadne przepisy. Najprawdopodobniej od połowy przyszłego roku w hali przy ulicy Ostrowieckiej rozpocznie się produkcja plastikowych dachów do autobusów nowej generacji. Hala już jest wyremontowana i ogrzewana....


W PKC odbyło się w dniu posiedzenia Komisji spotkanie z dyrektor Anetą Kiepas, podczas którego miała być omawiana sprawa premii świątecznej. Niestety pani dyrektor stwierdziła, że na chwilę obecną nie została jeszcze podjęta decyzja o wypłacie tej premii. Ma się to stać niebawem, ale dokładnego terminu pani dyrektor nie była w stanie podać. „Solidarność” ma nadzieję, że jednak pracownicy premię na święta otrzymają. W dalszym ciągu trwają ustalenia pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi w sprawie regulaminu ocen. Wszystko wskazuje na to, że zakończą się one jeszcze w tym miesiącu. Firma ma spore problemy z wykonaniem zadań produkcyjnych. Wynikają one częściowo z powodu braku dostaw od kooperantów, ale także z nieopanowaniem przez pracowników technologii produkcji nowych wiązek. Aby sprostać zadaniom pracownicy zmuszeni są pracować w godzinach nadliczbowych. W najbliższym czasie oddana zostanie – dobudowana do hali motorów – szatnia na około 120 osób. W Gegenbauer w dalszym ciągu nie został rozstrzygnięty przetarg na obsługę MAN-a przez tę firmę. Na tę chwilę obecny kontrakt został przedłużony do końca roku.
Po omówieniu sytuacji w poszczególnych zakładach Komisja podjęła decyzję o ufundowaniu dla członków Związku paczek mikołajkowych. Następnie ustalono skład pocztu sztandarowego i delegacji do złożenia wiązanki podczas uroczystości Święta Niepodległości.
 

Janseweryn
Pt 10 Lis 2017, 9:20