Zmień na ciemny motyw
Zaloguj przez Facebook
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »
Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 12.05.2017 pomiędzy Zarządem MAN Bus w Starachowicach a Związkami Zawodowymi przy wypłacie za miesiąc listopad wypłacona zostanie pierwsza część (60% wynagrodzenia zasadniczego) tak zwanego dobrowolnego dodatku.........
Uprawnionymi do otrzymania dodatku dobrowolnego są:
  1. Pracownicy, którzy na dzień 30.11.2017r. będą zatrudnieni w firmie na podstawie umowy o pracę oraz nie będą znajdować się w okresie wypowiedzenia umowy
  2. Zostali zatrudnieni w firmie najpóźniej w dniu 01.08.2017r.
  3. W roku 2017 byli obecni w pracy, co najmniej 4 miesiące, z wyłączeniem osób przebywających na urlopach macierzyńskich.
  4. Nie otrzymali nagany. Naganę anulują 2 pisemne pochwały i wówczas pracownik ma prawo do dodatku.
Dobrowolny dodatek zostanie wypłacony w części proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.
Pracownik, który w ciągu roku 2017 przejdzie na emeryturę, rentę, urlop wychowawczy lub zostanie oddelegowany do innego zakładu w ramach koncernu MAN otrzyma dobrowolny dodatek w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu w tym roku.
Na tych samych zasadach prawo do dobrowolnego dodatku przysługuje również pracownikom zatrudnionym przez Agencje Pracy Tymczasowej.
Uwaga – pracownicy APT, którym ostatnio przedłużano umowy do 29.11.2017r. również otrzymają dodatek.
Regulacje dotyczące dobrowolnego dodatku nie obowiązują pracowników, wobec których nie stosuje się postanowień układu zbiorowego w części dotyczącej zasad wynagradzania.
Druga część dobrowolnego dodatku (40%) która będzie wypłacona przy pensji za miesiąc marzec 2018r uzależniona jest:
  • od realizacji programu produkcyjnego (20%)
  • od indywidualnej absencji chorobowej pracownika (20%)
- absencja na poziomie do 7 dni roboczych 20% dodatku;
- absencja na poziomie powyżej 7 dni do 10 dni roboczych 10% dodatku;
             - absencja na poziomie powyżej 10 dni roboczych 0% dodatku
Nie uwzględnia się nieobecności chorobowej wynikającej z wypadku w pracy.
Uwaga: Pracownik ma prawo złożyć wniosek do Zarządu firmy w przypadku poważnych zachorowań związanych z dłuższym pobytem w szpitalu o przyznanie premii z tego kryterium. Stosowne podanie należy złożyć do 15.03.2018r.
 
Janseweryn
Śr 8 Lis, 7:46