Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 12 września odbyło się cykliczne zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Na wstępie przyjęto do Związku osiemnastu nowych członków. Kolejnym punktem zebrania było omówienie przez przewodniczącego Jana Seweryna sytuacji w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN kolejny miesiąc zaniżona jest premia z tytułu jakości. Pomimo wielokrotnych interwencji „Solidarności” zarząd firmy nie wyraża zgody na wprowadzenie innego systemu premiowania. „Solidarność” postuluje, aby jakość pracy oceniana była indywidualnie lub aby oceniane były poszczególne segmenty. Związek w piśmie do Zarządu postulował także, aby włączyć do płacy zasadniczej 8% premii z tytułu oceny pracownika. Niestety na chwilę obecną również w tej sprawie nie ma przychylności Zarządu. Sprawa włączenia tej części premii ma być omawiana pod koniec roku. W nowej hali (nr. 8) nie ma dostatecznej ilość miejsca na szatnię w związku z tym planuje się przeniesienie jadalni na halę a w zwolnionym pomieszczeniu utworzenie szatni. Według NSZZ „Solidarność” nie rozwiąże to w całości braku dostatecznej ilości miejsca, dlatego zgłoszony został pomysł, aby do obecnej szatni dobudować antresolę i w ten sposób zwiększyć jej powierzchnię. Kolejną sprawą dotyczącą hali nr. 8 to brak automatów do kawy i napoi a także niedostateczna ilość toalet. Jak wiadomo w przyszłym roku znacznie zwiększy się liczba pracowników w tej hali więc problem się powiększy. Trwają zakusy na ograniczenie praw pracowników posiadających grupy niepełnosprawności. W tej chwili prowadzona jest analiza stanowisk pracy na których mogliby pracować niepełnosprawni. W najbliższym czasie związkom zawodowym przedstawiony zostanie projekt rozwiązania sprawy pracy pracowników z grupami niepełnosprawności. Chociaż rozbudowa parkingu od ulicy 1 Maja ruszyła to wkrótce prace zostały wstrzymane z powodu nieuregulowania sprawy własności terenu na którym ma być zlokalizowana dodatkowa część parkingu. W sprawie tej przedstawiciele zarządu byli u prezydenta miasta. Decyzje co do terenu ma w najbliższym czasie podjąć Rada Miasta. Zarejestrowany został przez Państwową Inspekcję Pracy nowy Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy i od ubiegłego tygodnia funkcjonuje on w firmie. Do organizowanego przez PIP konkursu na najaktywniejszego inspektora pracy został zgłoszony...

 

zakładowy społeczny inspektor pracy Zbigniew Palacz. Mamy nadzieję, że tym razem zajmie on pierwsze miejsce. Chociaż uruchomione zostały dojazdy do pracy autobusami firmy NETBUS to jednak zainteresowanie pracowników tym sposobem transportu jest niewielki. Być może jest to związane z nieregularnymi godzinami rozpoczynania i kończenia pracy. Opracowany został – postulowany przez „Solidarność” – tak zwany „Elementarz pracownika APT” jednak jego wprowadzenie zostało wstrzymane z powodu uwag, które do tego projektu wniosła „Solidarność”. Mamy nadzieję, że nasze uwagi szybko zostaną uwzględnione i „Elementarz” zacznie funkcjonować. W PKC opracowany został Regulamin oceny pracownika. „Solidarność” ma wiele uwag co do zapisów tego Regulaminu, ale jak na tę chwilę nie odbyło się w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami zarządu firmy. Spotkanie takie zapowiadane jest na najbliższy piątek. Przy okazji tego spotkania konieczne jest wyjaśnienie problemów, które Związek zgłosił kilka miesięcy temu, ale jak do tej pory nie otrzymał na nie odpowiedzi. W Gegenbauer panuje niepewność co do przedłużenia kontraktu na dalszą obsługę MAN-a. Do ogłoszonego w tej sprawie przetargu zgłosiło się trzy firmy. Czy przetarg wygram Gegenbauer nie wiadomo. Wszystko ma się rozstrzygnąć w Monachium w ciągu najbliższych dwu miesięcy. W dalszej części zebrania przewodniczący ocenił przebieg uroczystości XXXVII rocznicy postania NSZZ „Solidarność”. Niedobrym zjawiskiem jest mały udział członków Związku w tych uroczystościach. W dniu 17 września odbędzie się XXXV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Jest duże zainteresowanie tą Pielgrzymką. Prawdopodobnie weźmie w niej udział 200 osób. Kolejna sprawa to paszkwile na przewodniczącego i NSZZ „Solidarność” rozsyłane przez Marka Berdychowskiego na zakładowe adresy mailowe w których zachwala on korzyści płynące z elastycznego czasu pracy. Nie jest jasne dlaczego Berdychowski to czyni i jaki ma w tym cel. Komisja zdecydował nie komentować oficjalnie tej bulwersującej sprawy i poczekać na dalszy rozwój wypadków. Ostatnim punktem zebrania było podjęcie uchwały o druku kalendarzy związkowych. Będą to ścienne kalendarze trójdzielne, kalendarzyki kieszonkowe i kalendarze plakatowe w dwu formatach.          
 
 
 

Janseweryn
Śr 13 Wrz 2017, 8:15