Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 26 sierpnia odbyły się zorganizowane przez naszą Międzyzakładową Organizację Związkową obchody XXXVII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Rozpoczęły się one Mszą Świętą odprawioną w kościele Wszystkich Świętych. Mszę celebrował i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Marek Janas. Podczas Mszy poświęcony został nowy sztandar naszej MOZ. Po Mszy uczestnicy uroczystości przeszli na plac przykościelny gdzie dokonano odsłonięcia Pomnika upamiętniającego Niezależny Samorządny Związek Zawody „Solidarność”. Fundatorem Pomnika jest MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS. Okolicznościowe przemówienie pod Pomnikiem wygłosił przewodniczący Jan Seweryn. Odsłonięcia Pomnika dokonali przedstawiciele trzech pokoleń „Solidarności”: Jerzy Nobis w 1980 roku sekretarz Prezydium Komisji Fabrycznej NSZZ „Solidarność” w FSC, Jan Seweryn obecny przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” w MAN BUS i Wojciech Kamoda przedstawiciel młodego pokolenia związkowców w MAN BUS. W uroczystości udział wzięli: Paweł Lubieniecki dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach reprezentujący wojewodę Agatę Wojtyszek, poseł Krzysztof Lipiec, Beata Duda reprezentująca starachowicki Urząd Miejski, Monika Nowak reprezentująca starachowickie Starostwo Powiatowe. Obecni byli kombatanci „Solidarności”. Ze swoim sztandarem byli związkowcy z „Solidarności” w „Mesko” ze Skarżyska Kamiennej. Zarząd Regiony (bez sztandaru) reprezentowali Waldemar Bartosz, Mieczysław Gójski i Kazimierz Pasternak. W imieniu posła Bogdana Latosińskiego wiązankę złożył przewodniczący Komisji Zakladowej NSZZ Solidarność" w MPK Kielce Sylwester Pytlak......

 

Obecny był szef starachowickiej delegatury Marian Ferenc a także przedstawiciele kilku organizacji związkowych z terenu miasta między innymi z Poligrafii, Odlewni Polskich, Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Oświaty. Zarząd MAN-a reprezentowali Kinga Włoskowicz, Arkadiusz Kopiec i Paweł Zaucha. Obecne były sztandary: Urzędu Miasta, Pracowników Oświaty, „Mesko” ze Skarżyska i nasze dwa sztandary nowy i stary. Niestety nie były obecne sztandary starachowickiej delegatury i Koła Emerytów i Rencistów. Pod nowym Pomnikiem zostały złożone wiązanki i zapalone znicze. W imieniu naszej MOZ wiązankę złożyli: Jan Seweryn, Andrzej Kępiński i Małgorzata Żłobecka. Poczet sztandarowy starego sztandaru stanowili: Krzysztof Wójtowicz, Waldemar Maciąg i Jerzy Bonecki. Poczet nowego sztandaru to: Krzysztof Fereniec, Wojciech Kamoda i Maciej Maciąg. Po uroczystościach udano się na plac przy pływali miejskiej gdzie odbył się festyn związkowy. Była muzyka i potrawy z grilla. Dla dzieci było wiele atrakcji między innymi różnego rodzaju zjeżdżalnie, przejażdżki na koniach i malowanie twarzy. Odbyło się także losowanie w naszej związkowej loterii i wręczanie nagród dzieciom biorącym udział w konkursie „Tak wyobrażam sobie pomnik Solidarności”. W festynie udział wzięło ponad 1000 związkowców z MAN, PKC i Gegenbauer, Poligrafii, Animex-u i Odlewani Polskich.      

 

Janseweryn
Pon 28 Sie 2017, 11:38
Zdjęcia