Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 17 sierpnia odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Pierwszym punktem zebrania była relacja przewodniczącego Jana Seweryna z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Następnie przewodniczący przedstawił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN podpisany został nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Układ został wysłany do Państwowej Inspekcji Pracy celem jego rejestracji. PIP odmówił jednak rejestracji z powodu różnego rodzaju niezgodności z obowiązującym w Polsce prawem pracy i ze względu na nieprecyzyjne sformułowania niektórych zapisów. Na poprawę Układu pracodawca i związki zawodowe mają 14 dni. Od kilku miesięcy obniżana jest premia z tytułu jakości. Komisja postanowiła wysłać do Zarządu firmy pismo w sprawie zmian Regulaminu premiowania. Postanowiono także wysłać pismo w sprawie innego naliczania tak zwanej premii z zysku koncernu. Po interwencji Związku w sprawie zarządzenia o obowiązku dostarczania przez kobiety karmiące piersią zaświadczeń lekarskich potwierdzających ten fakt Zarząd firmy wycofał się z tego pomysłu. Zaświadczenia takie nie będą wymagane – wystarczy oświadczenie pracownicy. W PKC w dalszym ciągu nie może dojść do spotkania w sprawie zaproponowanych przez „Solidarność” zmian w Regulaminie Premiowania. Związek zwróci się w przyszłym tygodniu o pilne spotkanie w tej sprawie. Pracownicy zgłaszają, że kierownicy żądają od nich, aby odpracowali dni przestojowe, które miały miejsce w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jest to niezgodne z przepisami prawa pracy. Związek poruszy tę sprawę podczas spotkania z Zarządem. „Solidarność” otrzymała od prezesa Gegenbauer Andrzeja Kotarby odpowiedź na pismo w sprawie przystąpienia do rozmów na temat stworzenia w firmie taryfikatora płac. Prezes pisze, że na chwilę obecną nie jest jeszcze wiadomo czy firma wygra przetarg na dalszą obsługę MAN-a. Obecny kontrakt obowiązuje do końca października. Do rozmów na temat taryfikatora płac ma dojść, jeżeli firma przetarg wygra. W następnym punkcie zebrania przyjęto do Związku 8 nowych członków. Przewodniczący poinformował o zbliżających się wyborach do wszystkich struktur NSZZ „Solidarność”. W naszej organizacji związkowej wybory przeprowadzone zostaną w lutym i marcu przyszłego roku. Przewodniczący stwierdził, że do struktur wydziałowych i zakładowych powinni kandydować szczególnie ludzie młodzi przed którymi jest jeszcze wiele lat pracy. Powinni oni wnosić nowe pomysły dotyczące funkcjonowania Związku i angażować się w działalność związkową. Jan Seweryn wyraził ubolewanie na brak odzewu na jego list otwarty w sprawie „Tygodnika...

 

Solidarność”. Świadczy to o tym, że nikogo ta sprawa nie interesuje z najwyższymi władzami Związku włącznie. Następnym punktem obrad Komisji było omówienie przebiegu uroczystości XXXVII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. W tym roku uroczystości obędą się 26 sierpnia i będą miały szczególnie podniosły charakter gdyż w ramach tych uroczystości poświęcony zostanie sztandar „Solidarności” i odsłonięty Pomnik „Solidarności”. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa zaprosiła na te uroczystości władze miasta i powiatu, przedstawicieli różnych struktur związkowych, kombatantów związkowych i przedstawicieli zakładów, które obejmuje swoim działaniem. Szkoda, że w uroczystości te nie włączyła się starachowicka delegatura „Solidarności”. Tak, jak co roku MOZ organizuje wyjazd na Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. W tym roku Pielgrzymka odbędzie się w dniu 17 września. Zbliża się kolejna edycja organizowanego przez PIP konkursu na najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy. Związek zgłosi kandydaturę Zbigniewa Palacza.   
 

Janseweryn
Pt 18 Sie 2017, 11:19