Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 6 lipca odbyło się comiesięczne zebranie Komisji Międzyzakładowej. Na wstępnie zebrania przyjęto do Związku 9 nowych członków. Następnie przewodniczący Jan Seweryn omówił sytuację w firmach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN zwiększa się program produkcyjny. Po przerwie urlopowej planowane jest produkowanie dwunastu autobusów dziennie plus 3 – 4 grupy podłogowe. Konieczna będzie praca w godzinach nadliczbowych i na konta czasu pracy. Planuje się pracować także w soboty i to na dwie zmiany. Kolejny już miesiąc obniżana jest premia za jakość. Spowodowane to jest różnego rodzaju usterkami i błędami popełnianymi przez pracowników. Zarząd firmy apeluje, aby każdy pracownik wykonywał swoją pracę tak, aby błędów było jak najmniej. Po przerwie urlopowej uruchomione zostaną dojazdy do zakładu autobusami firmy NETBUS. Będą one kursować na trasach: Pawłów, Mirzec i Iłża. Na chwilę obecną zainteresowanie dojazdami nie jest duże, bo zgłosiło się zaledwie 72 osoby. W Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie tzw. Gremium Informacyjnego, podczas którego dyskutowano między innymi o sposobie wypłaty premii z zysku koncernu. Na spotkaniu tym „Solidarność” z MAN reprezentowali Jan Seweryn i Andrzej Kępiński. Na tzw. antresoli w magazynie zamontowano dwa urządzenia schładzające powietrze, ale ich umiejscowienie zdaniem pracowników nie jest najlepsze. Z informacji uzyskanych od kierownika Kwaśniewskiego wynika, że planuje się zakup innych – bardziej wydajnych – urządzeń, które zostaną zamontowane na dachu magazynu. Nowa hala, której nadano nazwę hala nr. 8, w której montowane będą grupy podłogowe, czyli inaczej mówiąc podwozia autobusowe ma zostać oddana do użytku do 28 lipca. Podczas przerwy urlopowej przeniesiona zostanie tam produkcja podwozi, która obecnie odbywa się na wydziale Montażu. „Solidarność” wystąpiła do Zarządu firmy, aby opracowany został wykaz praw i obowiązków pracowników agencyjnych. W wykazie tym powinno się między innymi określić co pracownikom APT przysługuje. Na finiszu są prace związane z ujednoliceniem Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy. Po ich zakończeniu Układ zostanie (...)

 

podpisany i przesłany do Państwowej Inspekcji pracy celem jego rejestracji. W PKC do hali na ulicy Składowej przeniesiona została produkcja wiązek, które wkrótce zostaną przekazane do Serbii. Na tak zwanej ramie pracownicy są pozbawiani premii z powodu braku produktywności. „Solidarność” domaga się wyjaśnienia powodów takiego stanu rzeczy i wnioskuje o pilne spotkanie z prezesem Abramem, dyrektor Kiepas i kierownikiem produkcji Zieją. Ponadto Związek opracował projekt innego regulaminu premiowania w którym premia zostałaby podzielona na dwie części – jedna część (7%) uzależniona od jakości a druga (6%) uzależniona od produktywności. Nastąpiły przejściowe problemy z wypłatą zapomóg i pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Spowodowane to jest przyjęciem do PKC dużej ilości pracowników na których nie dokonano odpisów na Fundusz a którym należało wypłacić świadczenie urlopowe. Odpisy zostaną dokonane we wrześniu i wtedy zniknie problem z wypłatą świadczeń z tego Funduszu. Do firmy wciąż przyjmowani są nowi pracownicy – przeważnie przez APT. Do prezesa Gegenbauer Andrzeja Kotarby wysłane zostało pismo – podpisane przez NSZZ „Solidarność” i ZZ „Metalowcy” – w którym związki postulują rozpoczęcie rozmów na temat stworzenia w firmie taryfikatora płac. Obecnie w Gegenbauer nie ma żadnego taryfikatora. W regulaminie płacy określone jest, że pracownicy mają za podstawę wynagrodzenia płacę minimalną, a dalszą część wynagrodzenia negocjują z pracodawcą indywidualnie. Według „Solidarności” stawia to pracownika na z góry straconej pozycji, a po za tym marginalizuje rolę związków zawodowych w tej sprawie. Na ukończeniu są prace związane z obchodami 37 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Zmówiony już został plac na którym odbędzie się festyn, dokonano zamówień cateringu, atrakcji dla dzieci, zespołu muzycznego itp. Trwają zapisy na festyn i loterię związkową. Zamówiona została Msza w kościele Świętej Trójcy, podczas której przed festynem poświęcony zostanie nowy sztandar Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS. Pomimo różnego rodzaju perturbacji posunęła się nieco do przodu budowa Pomnika „Solidarności”. Być może uda się doprowadzić do wybudowani Pomnika i odsłonięcia go w dniu poświęcenia sztandaru. Ciągle uaktualniana jest lista na wycieczkę w Góry Stołowe. Jak dotychczas kilka osób zrezygnowało z uczestnictwa w wycieczce, ale na ich miejsce wchodzą osoby z listy rezerwowej. Nie wiadomo z jakich względów na komputerach zakładowych MAN nie wyświetla się gazetka „Wiadomości Związkowe”. Czyżby była założona blokada? Do końca lipca związki zawodowe mają otrzymać projekt rozwiązań dotyczących pracowników z grupami niepełnosprawności.                
 

Janseweryn
Pt 7 Lip 2017, 12:24