Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu 8 czerwca odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle pierwszym punktem zebrania było sprawozdanie przewodniczącego Komisji Jana Seweryna z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie to poświęcone było przywróceniu poprzednich zasad przechodzenia na emeryturę. Brali w nim udział przedstawiciele rządu, kancelarii prezydenta i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Mówili oni o tym, że przywrócenie poprzednich zasad przechodzenia na emeryturę nie oznacza przymusu przejścia na emeryturę. Pracownik sam zdecyduje czy z nowych zasad emerytalnych skorzysta czy nie. Następnym punktem obrad Komisji było przyjęcie do Związku dziesięciu nowych członków. W dalszej części zebrania przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN odbyło się spotkanie z prezesem Kobrigerem, podczas którego udało się uzyskać jego zgodę na to, aby osoby odchodzące na emeryturę, które nabywają prawa do nagrody jubileuszowej miały ją wypłacaną w dniu odejścia na emeryturę a nie w miesiącu jej nabycia. Nie udało się wprowadzić nagrody za 50 lat pracy ponieważ prezes uważa, że powinna to być nie nagroda pieniężna, ale inny rodzaj uhonorowania pracownika. Tak zwany dobrowolny dodatek wypłacany będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. NSZZ „Solidarność” podniósł także sprawę szatni w hali nr 9. Związek uważa, że powinna być ona przeniesiona do tak zwanej małej hali. Prezes obiecał zająć się tą sprawą. Jak zwykle tematem dyżurnym jest sprawa przyzakładowego parkingu. Według prezesa po remoncie, który wkrótce będzie przeprowadzony na parkingu będzie mogło parkować 900 samochodów i to musi pracownikom wystarczyć. Nie planuje się uruchomienia dojazdów pracowników środkami komunikacji zbiorowej. Firma zatrudni w najbliższym czasie około 100 osób za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Od sierpnia planowane jest produkowanie 12 autobusów dziennie. Prowadzone są prace mające na celu ujednolicenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jest to konieczne gdyż w obecnej postaci Układ jest mało czytelny gdyż zawiera aż dwadzieścia...

 

różnego rodzaju protokołów dodatkowych i aneksów. Prace te są już na ukończeniu i po podpisaniu Układu przez pracodawcę i związki zawodowe zostanie on przesłany do PIP celem rejestracji. Od czerwca tak zwaną dodatkową opiekę medyczną, którą sprawował dotychczas Medicover przejmuje LUXMED. W związku z tą zmianą powstało w firmie wiele nieporozumień, wątpliwości i plotek. Aby je wyjaśnić na wniosek „Solidarności” zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami LUXMED-u. Po spotkaniu można powiedzieć, że nie ma powodów do niepokojów a wręcz przeciwnie wszystko wskazuje na to, że obsługa pacjentów będzie lepsza niż dotychczas. W PKC zapowiedziano przyjęcie 100 osób przez APT. Do chwili obecnej nie został związkom przedstawiony regulamin ocen. Nie została także wyjaśniona sprawa braku premii na tak zwanym „potoku”. Brak jest także reakcji na zgłaszane przez Związek sprawy dotyczące BHP jak na przykład słabe oświetlenia na karuzeli, czy zastawianie przejść ewakuacyjnych paletami i tablicami. Tomasz Wesołowski omówił posiedzenie Rady Zakładowej w którym brał udział a które odbyło się w Estonii. W Gegenbauer wprowadzono wreszcie podwyżkę wynagrodzeń. Niestety nie wszyscy ją otrzymali. W sprawie podwyżki nie zostało podpisane żadne porozumienie ze związkami zawodowymi gdyż jak stwierdził prezes Kotarba nie musi być ono podpisywane. NSZZ „Solidarność” nie może się zgodzić na marginalizowanie roli związków zawodowych i podejmie w tej sprawie stosowne działania. Kolejna sprawa o której rozmawiano podczas zebrania Komisji to obchody 37 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Zdecydowano, że tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia odbędzie się festyn dla członków Związku i ich rodzin. Przed festynem w kościele Wszystkich Świętych o godzinie 15.00 odprawiona zostanie Msza, podczas której poświęcony zostanie nowy sztandar Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Niestety sprawą obchodów rocznicy w sobotę (26 sierpnia) nie jest zainteresowana starachowicka delegatura „Solidarności”. Według szefa delegatury Mariana Ferenca uroczystość powinna się odbyć w dniu 3 września. Jest to wbrew wieloletniej tradycji a także wbrew logice, bo kto robi uroczystości rocznicowe kilka dni po rocznicy. Następnie podjęto uchwałę o zorganizowaniu loterii z nagrodami i konkursu plastycznego dla dzieci. Omówiono sprawę wycieczek do Warszawy i w Góry Stołowe.     
 
 

Janseweryn
Pt 9 Cze 2017, 9:20