Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej. Jak zwykle pierwszym punktem obrad było przedstawienie przez przewodniczącego Jana Seweryna relacji z ostatniego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Na Regionie odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu Wiedzy o Solidarności. Kolejnym punktem obrad Zarządu Regionu było omówienie sytuacji w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych. W zakładzie tym od dłuższego już czasu prezes firmy prowadzi fatalne dla zakładu i pracowników działania. Obniżane są zarobki, trwa presja na pracowników a sytuacja firmy ciągle się pogarsza. Obecnie zakład nie pracuje a pracownicy otrzymują tylko podstawowe wynagrodzenia. W sprawie sytuacji w zakładzie zakładowa „Solidarność” próbuje podejmować działania, ale niestety są one bezskuteczne. O pomoc zwrócono się do szefa „Solidarności” Piotra Dudy, który kilkakrotnie zwracał się w tej sprawie do premier Beaty Szydło i minister Beaty Kępy. Niestety jak do tej pory interwencje te nie przyniosły żadnego skutku. Jedynym rozwiązaniem problemu jest odwołanie prezesa firmy. Ale nie ma ku temu woli politycznej przedstawicieli obecnego rządu. Zarząd Regionu zdecydował, że jeżeli do 9 maja nierozwiązany zostanie problem to podjęte będą przewidziane statutem związkowym działania. Następnym punktem obrad Komisji Międzyzakładowej było przyjęcie do Związku sześciu nowych członków. W dalszej części zebrania przewodniczący omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN panuje nerwowa atmosfera w związku z działaniami Zarządu, które mają na celu wydłużenie okresu rozliczeniowego do dwunastu miesięcy. Przedstawiciele pracodawcy robią na wydziałach zebrania z pracownikami, podczas których przekonują ich o pozytywach wydłużonego okresu rozliczeniowego. Na najbliższy poniedziałek i wtorek ogłoszono referendum w którym pracownicy mają się opowiedzieć za lub przeciw pomysłowi Zarządu. Przewodniczący negatywnie ocenił działania Zarządu gdyż jak stwierdził działania te są prowadzone bez uzgodnień z „Solidarnością”. Niepokojące jest także to, że o wielu działaniach dotyczących pracowników „Solidarność” dowiaduje się nie od Zarządu, ale od przypadkowych osób. Stawia to pod dużym znakiem zapytania współpracę pomiędzy Zarządem a związkami zawodowymi. Przykładów nie informowania związków o sprawach dotyczących pracowników jest wiele są to między innymi: decyzja do zerwaniu współpracy z firmą Medicover a nawiązanie współpracy z firmą LUXMED, zamiar wydawania pracownikom specjalnych nagród (na chwilę obecną nie wiadomo za co) w formie żetonów do automatów z napojami i batonami, brak konkretnych informacji o zasadach na jakich organizowany są wyjazdy pracowników na szkolenie do Turcji i Salzgitter. Na wniosek NSZZ „Solidarność” przedstawiciele ATP prowadzić będą w Budynku Biura Głównego dyżury, podczas...

 

których pracownicy agencyjni będą mogli zgłaszać problemu i załatwiać sprawy związane z pracą w MAN. O 1% obniżona została premia za jakość. W PKC pracownicy zawiedzeni są wysokością podwyżki płac. Nie wszyscy rozumieją to, że gdyby nie „Solidarność” to podwyżki te były by jeszcze niższe. Działania „Solidarności” doprowadziły do tego, że jednej z pracownic wycofano naganę, którą została ukarana. Jeden z kierowników wprowadza pracowników w błąd twierdząc, że to przez związki zawodowe, które podpisały porozumienie o wydłużeniu okresu rozliczeniowego nie może płacić godzin nadliczbowych. Przewodniczący interweniował w sprawie owego kierownika u prezesa Abrama i dyrektor Kiepas gdyż według niego jest to działanie na szkodę firmy i stawia pod znakiem zapytania sens podpisywania jakichkolwiek porozumień. Inny kierownik dyskryminuje pracowników, którym kiedykolwiek zdarzyło się zachorować nie dając im stałych umów o pracę. W Gegenbauer odbyło się wreszcie spotkanie w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Na chwilę obecną prezes Kotarba oferuje 5% podwyżki z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na minimalnym wynagrodzeniu i tych, którzy otrzymali podwyżkę w ubiegłym roku. Prezes negatywnie odniósł się do wniosku „Solidarności”, aby wszystkim pracownikom wydawać posiłki regeneracyjne twierdząc, że firmy nie stać na taki wydatek. NSZZ „Solidarność” uważa za niewłaściwe zamiar pominięcia przy podwyżkach pracowników, którym indywidualnie podniesiono płace w roku ubiegły. Pracowników takich było kilkunastu. Po omówieniu sytuacji w poszczególnych zakładach przewodniczący poinformował o zapisach na wycieczki. Zapisało się wyjątkowo dużo osób co sprawia, że najprawdopodobniej trzeba będzie przeprowadzić selekcję. Na poprzedni zebraniu Komisji Międzyzakładowej ustalono, że pierwszeństwo będą mieć te osoby, które jeszcze w wycieczkach nie uczestniczyły. Jednak być może problemu nie będzie, bo jak pokazują lata poprzednie wiele osób, które się zapisywały rezygnowały z wycieczek. Wykonany został sztandar naszej organizacji związkowej. Będzie on w odpowiednim czasie i miejscu uroczyście poświęcony.       

 

Janseweryn
Pt 5 Maj 2017, 16:13