Zmień na ciemny motyw
Zaloguj przez Facebook
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Pierwszym punktem zebrania było przekazanie przez przewodniczącego Komisji Jana Seweryna informacji z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniu 7 marca. W posiedzeniu tym brał udział poseł Bogdan Latosiński, który mówił o tym czym aktualnie zajmuje się Sejm. B. Latosiński skupił się głównie na sprawach ważnych z punktu widzenia pracowników i związków zawodowych. Nie jest dobrze ze sprawą ograniczenia pracy w niedzielę. Premier Morawiecki mówi o jeden albo dwóch niedzielach wolnych od pracy a przecież „Solidarność” postulowała, aby były one wolne wszystkie. Trwają prace nad nową ustawą o związkach zawodowych i nowym Kodeksem Pracy. Niestety ani Związek ani rząd nie zajmują się sprawą elastycznego czasu pracy. W dalszej części zebrania Komisji przyjęto do Związku 21 osób. Następnie przewodniczący Komisji omówił sytuację w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN sfinalizowano sprawę podwyżki wynagrodzeń. Z punktu widzenia Związku osiągnięto to, co do osiągnięcia było możliwe. Załoga dobrze przyjęła wynik negocjacji płacowych i w sumie jest zadowolona. Wciąż wraca sprawa elastycznego czasu pracy. W sprawie tej odbyło się spotkanie z prezesem Kobrigerem, który chce, aby wydłużyć okres rozliczeniowy do roku przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości godzin ze 140 do 96. Dział Personalny ma przygotować pismo w którym mają być zawarte informacje o zaletach zgody na wydłużenie okresów rozliczeniowych i o minusach braku zgody na wydłużenie okresów rozliczeniowych. Sprawa elastycznego czasu pracy ma być omawiana z pracownikami na spotkaniach wydziałowych. Dni 2 maja i 16 czerwca będą w firmie wolne i zostaną odpracowane w innym terminie. Opracowano nowy regulamin funduszu socjalnego w którym zwiększono kwotę dofinansowania do wypoczynku...........

 

Ponadto w regulaminie tym zapisano, że osoby odchodzące na rentę i emeryturę będą mogły pobrać dofinansowanie do wypoczynku bez względu na miesiąc w którym będą odchodzić. Pomimo satysfakcjonującego załogę porozumienia o podwyżce płac nie obserwuje się zwiększonego napływu do Związku nowych członków. Bezzwiazkowcy w dalszym ciągu żerują na tym, co „Solidarność” robi. W PKC wciąż trwają mało poważne rozmowy płacowe. Propozycje płacowe Zarządu ciągle się zmieniają, co świadczy o tym, że Zarząd nie ma pomysłu w tej sprawie. Co najgorsze to kwota podwyżki o której jest mowa jest bardzo niska. Jak na tę chwilę nie ma zgody Zarządu wspieranego w tej sprawie przez ZZ „Metalowcy”, aby podwyżka była jednakowa dla wszystkich pracowników firmy. Przedstawiciele pracodawcy mówią jednym głosem z przedstawicielami ZZ „Metalowcy”, że było by to krzywdzące dla pracowników umysłowych. Jest to nieprawda. NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że każda praca powinna być odpowiednio wynagradzana, bo każdy, kto jest w firmie zatrudniony jest potrzeby. Nie może być faworyzowania jednych kosztem drugich. Prawdopodobnie ostateczne spotkanie w sprawie podwyżek w PKC odbędzie się w najbliższy poniedziałek. W Gegenbauer w trybie dyscyplinarnym zwalniany jest jeden z pracowników. W uzasadnieniu wymówienia napisano, że nie wykonał on polecenia służbowego. Sprawa najprawdopodobniej skończy się w sądzie. „Solidarność” zapewni pracownikowi pomoc prawną. Kolejnym punktem obrad Komisji było podjęcie uchwały o dofinasowaniu wycieczek organizowanych przez Komisję. Wycieczka do Warszawy zostanie dofinasowana kwotą 25 zł do osoby a wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe kwotą 200 zł. do osoby. Przewodniczący poinformował o ułożeniu kostki brukowej wokół pomnika Anny Walentynowicz, który znajduje się na placu przykościelnym kościoła Świętej Trójcy. Wciąż nie ma pozytywnego rozwiązania w sprawie pomnika „Solidarności” o którego budowie zdecydowali delegaci na WZD. Różnego rodzaju intrygi sprawił, że proboszcz parafii Wszystkich Świętych gdzie planowane jest usytuowanie pomnika wycofał zgodę na jego budowę. Do sprawy wrócimy w najbliższym czasie. Zlecone zostało wykonanie sztandaru naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Obecny sztandar – będący sztandarem FSC – przekazany zostanie do muzeum.     

 

Janseweryn
Pt 7 Kwi, 17:24