Zmień na ciemny motyw
Zaloguj się
Zobacz także: Rozkład jazdy MZK »

Pierwsze w tym roku zebranie Komisji Międzyzakładowej odbyło się w dniu 19 stycznia. Jak zwykle pierwszym punktem zebrania było omówienie przez przewodniczącego Komisji Jana Seweryna przebiegu posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Następnie przyjęto do Związku siedmiu nowych członków. Kolejnym punktem zebrania było omówienie sytuacji w zakładach, które Komisja obejmuje swoim działaniem. W MAN problemem stała się sprawa nacisku na wykorzystywanie do końca marca zaległych urlopów. Kierownicy ponaglani przez Dział Personalny wywierają naciski na pracowników, aby wykorzystywali urlopy nie zawsze wtedy, gdy to danemu pracownikowi pasuje. Aby uzasadnić wymuszanie na pracownikach wykorzystanie urlopu używany jest jako podstawa do takiego postępowania wyrok sądu w tej sprawie, który jakoby daje pracodawcy prawo do wysłania pracownika na urlop bez jego zgody. Owszem jest taki wyrok, ale dotyczy on zupełnie innej sprawy a mianowicie wysyłania na urlop pracownika, który jest w trakcie wypowiedzenia umowy o prace. „Solidarność” złożyła stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania. Podjęte zostaną działania mające na celu zaprowadzenia porządku na przyzakładowym parkingu. Plan produkcyjny jest od początku roku na wyjątkowo wysokim poziomie. Produkowane jest 8 – 9 autobusów dziennie. W miesiącu marcu mają być wolne wszystkie piątki a także dwa dni w lutym. Dni te mają być pokryte godzinami nadpracowanymi. Planuje się wysyłanie pracowników do zakładu MAN-a w Turcji, aby zapoznali się z produkcją autobusów wysokopodłogowych, które mają być produkowane również w zakładzie w Starachowicach. Ile osób ma wyjechać i na jak długo nie jest w tej chwili wiadomo. W hali nr.9 zostanie wybudowana jadalnia i pomieszczenia...

 

socjalne. Zamontowane zostaną także dwa tzw. zegary do potwierdzania obecności pracowników w pracy. Pod koniec roku wypowiedziano i nie przedłużono kilku umów terminowych. Powody tych decyzji są mało przekonywujące by nie powiedzieć, że mocno naciągane. W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja na temat stanowiska Związku w sprawie podwyżki płac. Stanowisko zostało ustalone i zostanie przedstawione na spotkaniu z prezesem Kobrigerem, które odbędzie się w dniu 27 stycznia. Komisja zajęła również stanowisko w sprawie podwyżki płacy w PKC. Stanowisko zostanie przedstawione na spotkaniu, które ma się odbyć w dniu 20 stycznia. Komisja jednoznacznie stwierdziła, że nie może być zgody na włączenie premii w stawkę osobistego zaszeregowania tylko pracownikom umysłowym. Jeżeli premia ma być włączona w płacę podstawową to powinno to dotyczyć wszystkich pracowników. Uznano także, że zaproponowana przez Zarząd PKC podwyżka jest za niska. W Gegenbauer sprawa jest skomplikowana ponieważ nie jest widomo czy firma ta będzie miała przedłużony kontrakt na obsługę MAN-a. Pisze to prezes Kotarba w piśmie, które jest odpowiedzią na wniosek „Solidarności” o rozpoczęcie rozmów na temat podwyżki płac. W związku z zaistniałą sytuacją z podwyżkami należy poczekać do czasu wyjaśnienia sprawy przedłużenia kontraktu. Następnie Komisja zatwierdziła budżet Związku na rok 2017. Podjęto decyzję o ufundowaniu nowego sztandaru dla Komisji Międzyzakładowej gdyż będący obecnie w posiadaniu Komisji sztandar jest jeszcze z czasów FSC. Postanowiono także o zorganizowaniu szkolenia dla członków Komisji. Tematem szkolenia będzie prawo pracy a konkretnie czas pracy i praca w godzinach nadliczbowych.       

Janseweryn
Pt 20 Sty 2017, 17:26